UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
企业经营 (9088) 9088
经营管理 (8775) 8775
企业 (8553) 8553
企业管理 (6090) 6090
中国 (5089) 5089
国有企业 (5073) 5073
生产经营 (3830) 3830
企业文化 (3760) 3760
经营机制 (3581) 3581
企业发展 (3502) 3502
经营策略 (3474) 3474
经营理念 (2676) 2676
企业经营管理 (2581) 2581
经营模式 (2529) 2529
市场竞争 (2440) 2440
企业生产经营 (2333) 2333
经营 (2222) 2222
现代企业制度 (2113) 2113
经济效益 (2017) 2017
经营战略 (1799) 1799
企业经营机制 (1764) 1764
经营活动 (1717) 1717
企業 (1605) 1605
经营决策 (1576) 1576
转换经营机制 (1503) 1503
经济体制改革 (1487) 1487
思想政治工作 (1474) 1474
企业改革 (1468) 1468
生产经营活动 (1453) 1453
承包经营责任制 (1444) 1444
経営 (1416) 1416
经营方式 (1378) 1378
民营企业 (1342) 1342
财务管理 (1323) 1323
龙头企业 (1286) 1286
经营者 (1260) 1260
企业文化建设 (1257) 1257
商业企业 (1226) 1226
经营风险 (1217) 1217
企业家 (1208) 1208
市场经济 (1200) 1200
经营企业 (1184) 1184
社会主义市场经济体制 (1177) 1177
跨国经营 (1127) 1127
国有企业改革 (1093) 1093
多元化经营 (1088) 1088
经营环境 (1078) 1078
中国企业 (1064) 1064
企业形象 (1059) 1059
核心竞争力 (1039) 1039
经营业绩 (1027) 1027
建立现代企业制度 (1025) 1025
社会主义市场经济 (1017) 1017
中小企业 (1013) 1013
连锁经营 (991) 991
经营目标 (965) 965
创新 (956) 956
经济发展 (931) 931
股份制企业 (928) 928
工业企业 (923) 923
企业精神 (917) 917
市场经济体制 (901) 901
现代企业 (894) 894
企业经济效益 (891) 891
转换企业经营机制 (880) 880
企业集团 (871) 871
企业内部 (844) 844
经营规模 (840) 840
产品质量 (829) 829
国际化经营 (825) 825
资本经营 (794) 794
公司 (776) 776
技术创新 (756) 756
管理模式 (753) 753
经营过程 (751) 751
煤炭企业 (744) 744
管理 (720) 720
农业产业化经营 (692) 692
应用 (688) 688
施工企业 (681) 681
企业经营活动 (679) 679
经营效益 (678) 678
可持续发展 (674) 674
市场 (672) 672
品牌经营 (644) 644
经营成果 (644) 644
经营状况 (641) 641
企业竞争力 (635) 635
上市公司 (632) 632
企业财务管理 (631) 631
电力企业 (623) 623
会社 (610) 610
发展战略 (610) 610
负债经营 (610) 610
管理体制 (604) 604
生产经营管理 (603) 603
体制改革 (597) 597
资产经营 (593) 593
消费者 (590) 590
提高经济效益 (589) 589
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张玥
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 4, pp. 251 - 252
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 20, pp. 188 - 188
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 22, pp. 33 - 33
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 16, p. 29
Journal Article
by 阴晴 and 王月婷 and 谢予
Shi jie hai yun, ISSN 1006-7728, 2016, Volume 39, Issue 5, pp. 1 - 7
Journal Article
by 高鹏
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 14, p. 13
Journal Article
by 陈军
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2017, Issue 2, pp. 198 - 200
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 19, pp. 69 - 70
Journal Article
齐鲁师范学院学报, ISSN 2095-4735, 2017, Volume 32, Issue 6, pp. 109 - 114
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 14, pp. 60 - 60
Journal Article
by 姚峰
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2015, Volume 18, Issue 4, pp. 125 - 125
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2015, Issue 16, p. 54
Journal Article
by 王春
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2018, Issue 1, pp. 101 - 102
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 4, pp. 174 - 175
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 15, pp. 199 - 200
Journal Article
by 杨芳
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 32, pp. 165 - 166
Journal Article
by 孙红
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 18, p. 15
Journal Article
by 温红
管理观察, ISSN 1674-2877, 2018, Issue 7, pp. 143 - 145
Journal Article
by 徐扬
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 7, pp. 235 - 236
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 3, pp. 105 - 106
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.