UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
企业转型 (2506) 2506
转型升级 (2393) 2393
转型 (1799) 1799
企业 (1055) 1055
转型发展 (828) 828
经济转型 (707) 707
产业转型升级 (651) 651
产业转型 (480) 480
中国 (413) 413
企业发展 (398) 398
国有企业 (397) 397
民营企业 (370) 370
中国企业 (367) 367
企业转型升级 (341) 341
战略转型 (338) 338
经济发展 (294) 294
创新 (273) 273
增值税转型 (251) 251
煤炭企业 (246) 246
互联网 (244) 244
经济转型升级 (241) 241
中小企业 (230) 230
企业文化 (211) 211
企业管理 (207) 207
传统企业 (196) 196
金融危机 (168) 168
可持续发展 (165) 165
社会转型 (162) 162
中国经济 (161) 161
企业战略转型 (157) 157
创新驱动 (140) 140
行业转型 (140) 140
思想政治工作 (137) 137
技术创新 (133) 133
转型时期 (131) 131
公司 (123) 123
商业模式 (121) 121
中国制造 (117) 117
中国经济转型 (117) 117
核心竞争力 (115) 115
科技创新 (115) 115
市场 (113) 113
工业企业 (112) 112
改革开放 (112) 112
服务企业 (110) 110
市场竞争 (109) 109
电子商务 (109) 109
跨越发展 (108) 108
结构性改革 (106) 106
钢铁企业 (106) 106
路径 (105) 105
产业升级 (104) 104
转型经济 (104) 104
制造企业 (103) 103
结构调整 (103) 103
转型过程 (102) 102
企业文化建设 (99) 99
企业家 (98) 98
科学发展观 (98) 98
管理转型 (96) 96
国有企业改革 (94) 94
产业结构调整 (90) 90
外贸企业 (88) 88
经济增长 (85) 85
科学发展 (84) 84
2010年 (83) 83
产能过剩 (83) 83
集团 (83) 83
新兴产业 (82) 82
企业创新 (81) 81
自主创新 (80) 80
改革 (79) 79
转型改革 (79) 79
传统 (78) 78
发展战略 (78) 78
经济结构转型 (78) 78
行业 (78) 78
业务转型 (77) 77
互联网时代 (77) 77
十二五 (77) 77
物流企业 (77) 77
制造业 (76) 76
家族企业 (76) 76
对策 (76) 76
房地产企业 (76) 76
龙头企业 (76) 76
企业战略 (75) 75
转型企业 (75) 75
信息化 (74) 74
电信企业 (74) 74
经济 (74) 74
国际金融危机 (73) 73
市场经济 (73) 73
经济形势 (73) 73
智能制造 (71) 71
工业转型 (70) 70
董事长 (70) 70
产业结构 (69) 69
企业竞争力 (69) 69
实体经济 (69) 69
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 3, pp. 139 - 140
Journal Article
by 奇平
互联网周刊, ISSN 1007-9769, 2017, Issue 5, pp. 44 - 45
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 10, pp. 52 - 53
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 18, pp. 168 - 168
Journal Article
中国职业经理人, ISSN 1673-8160, 2017, Issue 9, pp. 88 - 89
Journal Article
城市开发:物业管理, ISSN 1002-3062, 2017, Issue 10, pp. 23 - 23
Journal Article
by 杨光
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2017, Issue 3X, p. 21
Journal Article
by 武群
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 5S, p. 144
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 11, pp. 4 - 5
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2017, Issue S1, pp. 114 - 114
Journal Article
中国电信业, ISSN 1671-3060, 2018, Issue 1, pp. 40 - 43
Journal Article
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2018, Issue 2, pp. 48 - 50
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 14, pp. 66 - 66
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2016, Issue 8, pp. 73 - 75
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 10, p. 11
Journal Article
by 肖娟
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2016, Issue 12, pp. 121 - 122
Journal Article
玻璃, ISSN 1003-1987, 2016, Volume 43, Issue 10, pp. 46 - 48
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 23, pp. 12 - 14
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 2, p. 126
Journal Article
by 陈琳
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 2, p. 15
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.