UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
传统教学 (5342) 5342
传统教学模式 (3054) 3054
课堂教学 (2146) 2146
传统文化 (2009) 2009
学生 (1725) 1725
语文教学 (1672) 1672
传统教育 (1437) 1437
教学方法 (1425) 1425
教学效果 (1207) 1207
传统 (1194) 1194
多媒体教学 (1177) 1177
教学模式 (1111) 1111
教师 (1062) 1062
多媒体技术 (937) 937
应用 (896) 896
传统教学方法 (894) 894
新课程改革 (885) 885
教学 (848) 848
教学过程 (846) 846
中国传统文化 (819) 819
教学改革 (818) 818
传统教学手段 (801) 801
教学内容 (791) 791
信息技术 (787) 787
素质教育 (719) 719
传统教学方式 (647) 647
教学实践 (605) 605
初中 (603) 603
传统语文教学 (587) 587
教学质量 (566) 566
教学方式 (557) 557
传统课堂教学 (529) 529
学习过程 (526) 526
教学活动 (525) 525
传统教学法 (523) 523
体育教学 (512) 512
多媒体 (511) 511
数学教学 (499) 499
英语教学 (490) 490
高中 (470) 470
能力的培养 (468) 468
小学 (460) 460
学习兴趣 (448) 448
培养 (442) 442
中华民族 (441) 441
学习方式 (436) 436
教学手段 (426) 426
阅读教学 (424) 424
课程改革 (418) 418
自主学习 (415) 415
现代教育技术 (409) 409
小学语文教学 (384) 384
传统课堂 (383) 383
教学理念 (378) 378
课堂 (378) 378
新课程 (373) 373
传统文化教育 (352) 352
传统教育思想 (348) 348
新课程标准 (348) 348
教育工作者 (343) 343
语文教师 (342) 342
文言文教学 (341) 341
传统观念 (339) 339
引导学生 (335) 335
教学目标 (330) 330
语文课堂 (325) 325
课堂教学模式 (320) 320
教育改革 (319) 319
教育理念 (300) 300
教学设计 (299) 299
数学课堂教学 (298) 298
语文课堂教学 (298) 298
多媒体课件 (297) 297
初中语文教学 (293) 293
传统教法 (288) 288
课改 (287) 287
中学生 (284) 284
高中语文教学 (281) 281
小学生 (279) 279
多媒体辅助教学 (276) 276
传统教育观念 (274) 274
传统英语教学 (271) 271
实践 (262) 262
教学策略 (262) 262
中学 (259) 259
教育教学 (259) 259
历史教学 (258) 258
学习 (254) 254
以教师为中心 (253) 253
课堂教学效率 (242) 242
高校 (239) 239
现代信息技术 (238) 238
优秀传统文化 (237) 237
新课标 (237) 237
课程标准 (236) 236
数学课堂 (235) 235
网络教学 (234) 234
创新 (229) 229
语文 (227) 227
中华传统文化 (222) 222
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 何勇
文化创新比较研究, ISSN 2096-4110, 2017, Issue 11, pp. 114 - 114
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 12, pp. 181 - 181
Journal Article
by 刘伟
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 17, pp. 43 - 44
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 9, pp. 124 - 124
Journal Article
高校教育管理, ISSN 1673-8381, 2017, Volume 11, Issue 4, pp. 113 - 118
Journal Article
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2017, Volume 9, Issue 3, pp. 25 - 26
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 10, pp. 180 - 181
Journal Article
by 周崑
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2017, Volume 9, Issue 1, pp. 24 - 25
Journal Article
集宁师范学院学报, ISSN 2095-3771, 2017, Volume 39, Issue 6, pp. 87 - 92
Journal Article
by 农义
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, pp. 138 - 138
Journal Article
中国卫生产业, ISSN 1672-5654, 2015, Issue 3, pp. 54 - 56
Journal Article
by 蔡浩
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 8, pp. 168 - 168
Journal Article
by 刘杰
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue S1, p. 401
Journal Article
by 樊是
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 7, pp. 10 - 10
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 16, pp. 183 - 184
Journal Article
Sheng wu yi xue gong cheng xue jin zhan, ISSN 1674-1242, 2016, Volume 37, Issue 1, pp. 53 - 55
Journal Article
中国中医药现代远程教育, ISSN 1672-2779, 2016, Volume 14, Issue 3, pp. 31 - 33
Journal Article
by 段香芝 and 向慧 and 费燕
山东化工, ISSN 1008-021X, 2016, Volume 45, Issue 13, pp. 171 - 174
Journal Article
by 林黔
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 11, pp. 58 - 58
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 9, p. 65
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.