UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
经营模式 (178) 178
传统 (52) 52
传统经营模式 (49) 49
传统媒体 (31) 31
传统企业 (25) 25
传统农业 (23) 23
传统产业 (22) 22
商业模式 (21) 21
互联网 (19) 19
电子商务 (19) 19
创新 (16) 16
管理模式 (16) 16
经营理念 (15) 15
中国 (14) 14
经营管理模式 (13) 13
传统管理模式 (12) 12
传统银行 (12) 12
商业银行 (12) 12
新媒体 (12) 12
企业经营 (11) 11
传统发展模式 (11) 11
传统文化 (11) 11
企业 (10) 10
传统经营 (10) 10
企业经营模式 (9) 9
市场竞争 (9) 9
生产经营模式 (9) 9
中小企业 (8) 8
传统商业模式 (8) 8
品牌 (8) 8
广告经营 (8) 8
盈利模式 (8) 8
传统银行业务 (7) 7
农业生产 (7) 7
业务模式 (6) 6
互联网技术 (6) 6
互联网时代 (6) 6
企业管理 (6) 6
传统会计模式 (6) 6
传统印刷 (6) 6
传统商业银行 (6) 6
传统模式 (6) 6
传统管理 (6) 6
传统行业 (6) 6
信息技术 (6) 6
市场 (6) 6
文化传统 (6) 6
现代农业 (6) 6
生产经营 (6) 6
线下 (6) 6
经济发展 (6) 6
经营 (6) 6
经营方式 (6) 6
营销模式 (6) 6
连锁经营 (6) 6
传统业务 (5) 5
传统商业 (5) 5
信息时代 (5) 5
信息革命 (5) 5
农业经营模式 (5) 5
变革 (5) 5
可持续发展 (5) 5
市场经济 (5) 5
市场经济条件 (5) 5
应用 (5) 5
技术创新 (5) 5
核心竞争力 (5) 5
消费者 (5) 5
生产经营活动 (5) 5
经济效益 (5) 5
经营环境 (5) 5
经营策略 (5) 5
经营管理 (5) 5
经营运作模式 (5) 5
网络技术 (5) 5
中国传统 (4) 4
中国经济 (4) 4
互联网经济 (4) 4
企业文化 (4) 4
传播模式 (4) 4
传统媒体广告 (4) 4
传统报业 (4) 4
传统报纸 (4) 4
传统观念 (4) 4
借鉴 (4) 4
全媒体 (4) 4
公司 (4) 4
农业现代化 (4) 4
发展趋势 (4) 4
商业 (4) 4
商业企业 (4) 4
商业模式创新 (4) 4
在线 (4) 4
多元化经营 (4) 4
思想观念 (4) 4
数字技术 (4) 4
新兴产业 (4) 4
服务模式 (4) 4
模式转型 (4) 4
生活方式 (4) 4
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国储运, ISSN 1005-0434, 2016, Issue 6, pp. 67 - 67
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 19, pp. 40 - 40
Journal Article
Journal Article
中国乳业, ISSN 1671-4393, 2015, Issue 3, pp. 42 - 43
Journal Article
Journal Article
中国金融家, ISSN 1672-4941, 2015, Issue 4, pp. 35 - 37
Journal Article
中国广告, ISSN 1005-9156, 2014, Issue 12, pp. 128 - 131
Journal Article
by 周科
国际金融, ISSN 1673-8489, 2013, Issue 12, pp. 25 - 30
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 19, pp. 12 - 12
Journal Article
中外企业家, ISSN 1000-8772, 2016, Issue 8Z, p. 271
Journal Article
中南林業科技大學學報(社會科學版), ISSN 1673-9272, 01/2008, Volume 2, Issue 1, pp. 50 - 53
Journal Article
商, ISSN 1009-9808, 2015, Issue 29, pp. 169 - 170
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
共产党员:上半月, ISSN 0451-0607, 2016, Issue 12, pp. 58 - 59
Journal Article
企业改革与管理, ISSN 1007-1210, 2014, Issue 8, pp. 58 - 59
Journal Article
Journal Article
by 杨磊
中国远洋航务, ISSN 1673-6664, 2016, Issue 9, pp. 54 - 58
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.