UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
体育教学 (648) 648
教学理念 (457) 457
教育理念 (245) 245
课程理念 (216) 216
体育教师 (207) 207
教学方法 (118) 118
新课程理念 (112) 112
体育 (92) 92
体育课堂教学 (92) 92
教学模式 (88) 88
课堂教学 (85) 85
健康第一 (84) 84
新课程改革 (78) 78
教学改革 (74) 74
体育教学改革 (72) 72
教学内容 (71) 71
素质教育 (71) 71
学生 (67) 67
体育教学理念 (64) 64
课程改革 (63) 63
理念 (62) 62
体育教育 (60) 60
体育与健康 (58) 58
学校体育 (53) 53
新课程标准 (53) 53
教学实践 (48) 48
课程标准 (48) 48
体育与健康课程标准 (46) 46
体育理念 (45) 45
体育课堂 (45) 45
体育课程改革 (45) 45
初中 (45) 45
初中体育 (45) 45
新课标 (45) 45
高中体育 (45) 45
体育活动 (44) 44
小学体育教学 (44) 44
新课程 (44) 44
体育课程 (43) 43
小学体育 (43) 43
高校 (43) 43
中学体育教学 (42) 42
高校体育教学 (42) 42
以人为本 (40) 40
小学 (40) 40
教学设计 (38) 38
教学效果 (36) 36
教学目标 (36) 36
教育改革 (35) 35
中学 (33) 33
体育课 (33) 33
实践 (33) 33
新课改理念 (33) 33
高中 (33) 33
应用 (32) 32
教学过程 (32) 32
教师 (32) 32
教育教学理念 (32) 32
终身体育 (32) 32
身体素质 (32) 32
人文理念 (31) 31
体育教学模式 (30) 30
学校体育教学 (30) 30
教学 (30) 30
学生发展 (29) 29
教学策略 (29) 29
中学体育 (28) 28
教学活动 (28) 28
教育工作者 (28) 28
中小学 (27) 27
体育课教学 (27) 27
教学方式 (27) 27
教学评价 (27) 27
新理念 (27) 27
学校教育 (26) 26
学生健康 (26) 26
快乐体育 (25) 25
高校体育 (25) 25
创新教育理念 (24) 24
现代教学理念 (24) 24
体育教育理念 (23) 23
初中体育教学 (23) 23
学习兴趣 (23) 23
体育教学过程 (22) 22
健康理念 (22) 22
学习方式 (22) 22
师生关系 (22) 22
课标理念 (22) 22
体育与健康课程 (21) 21
创新 (21) 21
教学质量 (21) 21
有效教学 (21) 21
体育教学方法 (20) 20
创新理念 (20) 20
课改 (20) 20
教育思想 (19) 19
社会适应能力 (19) 19
高职院校 (19) 19
体育课程标准 (18) 18
指导思想 (18) 18
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


城市地理, ISSN 1674-2508, 2015, Issue 1X, p. 176
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2013, Volume 3, Issue 30, pp. 99 - 100
Journal Article
Neimenggu jiaoyu, ISSN 1008-1216, 2016, Issue 12, pp. 83 - 83
Journal Article
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2013, Issue 6X, pp. 56 - 56
Journal Article
Journal Article
by 刘桥
文体用品与科技, ISSN 1006-8902, 2016, Issue 4, pp. 84 - 35
Journal Article
科教导刊(电子版), ISSN 1674-6813, 2017, Issue 18, pp. 134 - 134
Journal Article
运动, ISSN 1674-151X, 2016, Issue 12, pp. 104 - 105
Journal Article
西部素质教育, ISSN 2095-6401, 2015, Issue 16, pp. 47 - 47
Journal Article
Journal Article
by 卫平
吉林省教育学院学报:中旬, ISSN 1671-1580, 2014, Volume 30, Issue 9, pp. 120 - 121
Journal Article
中国教育学刊, ISSN 1002-4808, 2016, Issue 4, pp. J0028 - J0028
Journal Article
华人时刊·校长版, ISSN 1006-0278, 2016, Issue 10, pp. 68 - 68
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.