UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
体育经济 (1300) 1300
体育产业 (848) 848
经济发展 (397) 397
经济 (265) 265
体育 (240) 240
体育事业 (240) 240
中国 (231) 231
体育旅游 (180) 180
发展 (153) 153
体育消费 (143) 143
体育教学 (140) 140
体育活动 (128) 128
竞技体育 (123) 123
体育赛事 (121) 121
奥运经济 (120) 120
社会经济 (120) 120
奥运会 (115) 115
经济增长 (107) 107
知识经济 (102) 102
体育运动 (96) 96
学校体育 (95) 95
体育用品 (94) 94
区域经济 (93) 93
群众体育 (84) 84
体育发展 (83) 83
体育文化 (82) 82
体育市场 (79) 79
现状 (76) 76
对策 (74) 74
体育产业化 (72) 72
休闲体育 (70) 70
体育教育 (70) 70
经济全球化 (67) 67
经济社会 (64) 64
产业发展 (62) 62
市场经济 (61) 61
经济社会发展 (60) 60
体验经济 (59) 59
经济增长点 (59) 59
全民健身 (57) 57
可持续发展 (55) 55
社会经济发展 (54) 54
高校 (54) 54
国民经济 (51) 51
中国体育 (50) 50
体育设施 (50) 50
经济发展水平 (49) 49
中国经济 (48) 48
社会发展 (47) 47
经济价值 (47) 47
经济体制改革 (45) 45
体育彩票 (44) 44
体育教师 (44) 44
北京奥运会 (44) 44
素质教育 (44) 44
经济效益 (44) 44
体育比赛 (43) 43
体育锻炼 (43) 43
国家体育总局 (43) 43
城市经济 (42) 42
经济时代 (42) 42
影响 (41) 41
体育管理 (40) 40
体育经济学 (39) 39
农村经济 (38) 38
民族传统体育 (38) 38
生活水平 (38) 38
经济建设 (38) 38
体育场馆 (37) 37
改革开放 (37) 37
产业结构 (36) 36
体育产品 (36) 36
经济体制 (35) 35
体育营销 (34) 34
大众体育 (34) 34
大型体育赛事 (34) 34
高校体育 (34) 34
21世纪 (33) 33
产业化 (33) 33
体育工作 (33) 33
经济活动 (33) 33
计划经济体制 (33) 33
2008年北京奥运会 (32) 32
发展对策 (32) 32
培养 (32) 32
知识经济时代 (32) 32
教育改革 (31) 31
社会主义市场经济体制 (31) 31
经济欠发达地区 (31) 31
运动员 (31) 31
低碳经济 (29) 29
体育产业经济 (29) 29
体育娱乐 (29) 29
假日经济 (29) 29
发展趋势 (29) 29
大学生 (29) 29
文化 (29) 29
生活方式 (29) 29
经济水平 (29) 29
2008年奥运会 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


山东体育学院学报, ISSN 1006-2076, 2017, Volume 33, Issue 1, pp. 45 - 46
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 6, pp. 179 - 180
Journal Article
by 李心
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2016, Volume 6, Issue 19, pp. 109 - 109
Journal Article
西安电子科技大学学报:社会科学版, ISSN 1008-472X, 2017, Volume 27, Issue 2, pp. 91 - 96
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 18, pp. 7 - 8
Journal Article
西安电子科技大学学报:社会科学版, ISSN 1008-472X, 2017, Issue 2, pp. 91 - 96
Journal Article
by 赵凯
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 2, pp. 58 - 59
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 18, pp. 63 - 65
Journal Article
by 贺楠
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 26, pp. 63 - 64
Journal Article
by 鱼莹
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 8, pp. 43 - 44
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 13, pp. 132 - 133
Journal Article
by 姜东
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 15, pp. 32 - 33
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 8, pp. 192 - 193
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 1, pp. 25 - 26
Journal Article
泰山学院学报, ISSN 1672-2590, 2016, Volume 38, Issue 6, pp. 112 - 116
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2018, Issue 1, pp. 99 - 99
Journal Article
by 许磊
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 3, pp. 50 - 51
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 19, p. 41
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2014, Issue 6, pp. 89 - 89
Journal Article
by 闫鹏
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 41, pp. 127 - 127
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.