UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课程改革 (545) 545
体育教学 (361) 361
素质教育 (297) 297
新课程改革 (284) 284
体育课程改革 (253) 253
体育教育 (225) 225
体育教师 (197) 197
教学改革 (178) 178
教育改革 (178) 178
基础教育课程改革 (176) 176
体育课程 (157) 157
基础教育 (154) 154
学校体育 (127) 127
改革 (124) 124
体育教育专业 (102) 102
体育与健康 (98) 98
体育与健康课程标准 (97) 97
体育教学改革 (93) 93
体育 (88) 88
教学内容 (86) 86
健康第一 (83) 83
课程标准 (82) 82
高校 (81) 81
课程设置 (77) 77
新课程标准 (69) 69
学生 (67) 67
体育与健康课程 (65) 65
中小学 (61) 61
教育观念 (60) 60
基础教育课程改革纲要 (59) 59
教育理念 (58) 58
教学方法 (57) 57
体育课堂教学 (56) 56
学校教育 (54) 54
课程体系 (47) 47
高中 (47) 47
健康教育 (45) 45
教育工作者 (41) 41
新课程 (40) 40
课堂教学 (40) 40
初中 (38) 38
中学 (37) 37
义务教育 (37) 37
体育课堂 (37) 37
课程教学改革 (37) 37
体育课 (36) 36
中小学体育 (35) 35
体育课程标准 (35) 35
教育思想 (34) 34
新课标 (34) 34
课程理念 (34) 34
基础教育改革 (33) 33
教学模式 (33) 33
教学实践 (32) 32
教师 (32) 32
终身体育 (31) 31
课改 (31) 31
中学体育教学 (30) 30
体育活动 (30) 30
小学体育教学 (30) 30
学校 (29) 29
中国 (27) 27
课程结构 (27) 27
教学理念 (26) 26
中国教育学会 (25) 25
学习方式 (25) 25
学校体育工作 (25) 25
学校体育教育 (25) 25
普通高校 (25) 25
中共中央国务院 (24) 24
中小学体育教师 (24) 24
教育教学改革 (24) 24
高中体育 (24) 24
健康 (23) 23
培养 (23) 23
学校体育教学 (23) 23
身体素质 (23) 23
学校体育改革 (22) 22
教学方式 (22) 22
教育教学 (22) 22
现状 (22) 22
课程 (22) 22
高职教育 (22) 22
体育教学模式 (21) 21
小学 (21) 21
应用 (21) 21
课程目标 (21) 21
2001年 (20) 20
人才培养 (20) 20
全面发展 (20) 20
学生发展 (20) 20
应试教育 (20) 20
教育 (20) 20
课程评价 (20) 20
21世纪 (19) 19
体育学科 (19) 19
体育教育改革 (19) 19
学习兴趣 (19) 19
学生全面发展 (19) 19
小学体育 (19) 19
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 2, pp. 220 - 222
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 9, pp. 201 - 202
Journal Article
by 高磊
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 34, pp. 149 - 149
Journal Article
by 徐倩
上海教育, ISSN 1006-2068, 2016, Issue 10, pp. 36 - 39
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 18, pp. 96 - 97
Journal Article
成都体育学院学报, ISSN 1001-9154, 2017, Volume 43, Issue 6, pp. 121 - 126
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2016, Issue 10, pp. 79 - 79
Journal Article
当代教育科学, ISSN 1672-2221, 2015, Issue 16, pp. I0003 - I0003
Journal Article
by 王静
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 26, pp. 149 - 150
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 3, pp. 49 - 49
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 24, pp. 88 - 88
Journal Article
by 万洋
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 16, pp. 14 - 14
Journal Article
by 宋梁
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2015, Volume 5, Issue 18, pp. 72 - 73
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 16, pp. 105 - 105
Journal Article
当代教育科学, ISSN 1672-2221, 2016, Issue 7, pp. F0003 - F0003
Journal Article
by 兰骏
四川教育, ISSN 1005-1910, 2016, Issue X, pp. 16 - 16
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 13, pp. 202 - 202
Journal Article
by 赵璐
赤子, ISSN 1671-6035, 2013, Issue 1, pp. 57 - 57
Journal Article
中国教师, ISSN 1672-2051, 2017, Issue 12, pp. 16 - 18
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.