UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
著作权法 (5) 5
署名权 (3) 3
著作权人 (3) 3
作品 (2) 2
合法权益 (2) 2
文学艺术 (2) 2
法律体系 (2) 2
知识产权保护体系 (2) 2
社会公众 (2) 2
2005年 (1) 1
产权体系 (1) 1
人身权利 (1) 1
传播者 (1) 1
体系架构 (1) 1
作品权利体系 (1) 1
作品著作权 (1) 1
作者 (1) 1
使用者 (1) 1
保护作品完整权 (1) 1
创作 (1) 1
创造性 (1) 1
劳动 (1) 1
占有 (1) 1
发表权 (1) 1
司法 (1) 1
司法保护 (1) 1
商标权人 (1) 1
地戏 (1) 1
基本逻辑 (1) 1
外观设计专利权 (1) 1
安顺 (1) 1
实用美术作品 (1) 1
文化遗产 (1) 1
新闻作品 (1) 1
未来立法 (1) 1
权利 (1) 1
权利与义务 (1) 1
权利主体 (1) 1
权利人 (1) 1
权利体系 (1) 1
权利内容 (1) 1
权利冲突 (1) 1
权利制度 (1) 1
构成 (1) 1
概念和特征 (1) 1
民族 (1) 1
民间文学 (1) 1
民间文学艺术作品 (1) 1
法律意义 (1) 1
法律意识 (1) 1
法律渊源 (1) 1
法律特征 (1) 1
法律纠纷 (1) 1
法律规范 (1) 1
活动 (1) 1
版权法 (1) 1
特殊权利 (1) 1
界定 (1) 1
相关 (1) 1
知识产权保护 (1) 1
知识产权法律体系 (1) 1
研究对象 (1) 1
立法保护 (1) 1
管理制度 (1) 1
管理条例 (1) 1
精神权利 (1) 1
系统 (1) 1
组成 (1) 1
经济权利 (1) 1
艺术作品 (1) 1
著作人身权 (1) 1
著作权 (1) 1
著作权主体 (1) 1
著作权保护制度 (1) 1
著作财产权 (1) 1
著作邻接权 (1) 1
行政法规 (1) 1
解析 (1) 1
财产权利 (1) 1
趋势 (1) 1
选取 (1) 1
重要客体 (1) 1
问题 (1) 1
集体 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张玲
Zhongguo fa xue = Zhongguo faxue, ISSN 1003-1707, 2017, Issue 2, pp. 103 - 125
Journal Article
by 吕睿
中国版权, ISSN 1671-4717, 2012, Issue 5, pp. 32 - 33
Journal Article
Journal Article
畜牧兽医科技信息, ISSN 1671-6027, 2005, Issue 7, pp. 23 - 24
Journal Article
Bian ji zhi you, ISSN 1003-6687, 2005, Issue 4, pp. 80 - 80
Journal Article
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.