UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
你喜欢 (5053) 5053
给你 (926) 926
就这样 (468) 468
告诉我 (447) 447
不知道 (426) 426
对我说 (418) 418
我自己 (323) 323
我不知道 (300) 300
就是你 (220) 220
摇摇头 (180) 180
她说 (172) 172
一本 (169) 169
我爱你 (148) 148
这个世界 (146) 146
人说 (142) 142
相信你 (119) 119
你我 (116) 116
相信自己 (116) 116
回过头 (114) 114
我爱 (114) 114
活着 (113) 113
一只手 (112) 112
你那 (104) 104
令人 (99) 99
在路上 (95) 95
问过 (83) 83
可真 (82) 82
对你说 (82) 82
你说我 (79) 79
小伙伴 (77) 77
你怎么知道 (74) 74
爬起来 (74) 74
这一天 (72) 72
一个女孩子 (71) 71
第一眼 (71) 71
声地 (68) 68
一朵花 (65) 65
往前走 (64) 64
第三天 (64) 64
买东西 (63) 63
我在 (62) 62
不好看 (61) 61
天都 (60) 60
使人 (58) 58
鼓起勇气 (57) 57
一封信 (56) 56
一遍遍 (55) 55
次见 (54) 54
伙伴们 (53) 53
独自一人 (53) 53
十年 (51) 51
我一 (50) 50
人能 (48) 48
在阳台上 (47) 47
太远 (47) 47
跑出去 (47) 47
会说话 (46) 46
生日礼物 (46) 46
去问 (45) 45
学习成绩 (45) 45
月光下 (45) 45
我将 (44) 44
子里 (42) 42
活下去 (42) 42
我们俩 (40) 40
第二年 (40) 40
花园里 (40) 40
屁股坐 (38) 38
洗衣服 (38) 38
别人家 (37) 37
去哪儿 (37) 37
课堂教学 (36) 36
一朵朵 (35) 35
想不起 (35) 35
三十岁 (34) 34
不如意 (34) 34
五年级 (34) 34
如水 (34) 34
一所 (33) 33
还给我 (33) 33
一个问题 (32) 32
七八 (32) 32
朋友圈 (32) 32
那女孩 (32) 32
抱抱 (31) 31
人教版 (30) 30
学生时代 (30) 30
苏教版 (30) 30
一个女人 (29) 29
同班同学 (29) 29
小编 (29) 29
校门口 (29) 29
生下来 (29) 29
高中同学 (29) 29
二字 (28) 28
同学聚会 (28) 28
我害怕 (28) 28
文学作品 (28) 28
现实生活 (28) 28
渐行渐远 (27) 27
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2016, Issue Z2, p. 6
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2016, Issue 5, p. 31
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 11, pp. 64 - 64
Journal Article
by 古典
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2017, Issue 6, pp. 36 - 36
Journal Article
by 邢頔
语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 7, pp. 110 - 111
Journal Article
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2017, Issue 3, pp. 64 - 64
Journal Article
by 崔立
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 7, p. 18
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2016, Issue 3, p. 12
Journal Article
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 8, pp. 64 - 64
Journal Article
快乐作文(中年级版), ISSN 1673-0666, 2016, Issue 7, pp. 43 - 43
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 11, pp. 64 - 64
Journal Article
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 10, pp. 64 - 64
Journal Article
当代教育家, ISSN 2095-3526, 2017, Issue 4, pp. 12 - 12
Journal Article
海燕, ISSN 0438-3818, 2017, Issue 10, pp. 75 - 76
Journal Article
大观(东京文学), ISSN 2095-8250, 2018, Issue 3, pp. 74 - 78
Journal Article
by 赵军
中国校园文学:小学读本, ISSN 1000-9809, 2015, Issue 11, pp. 36 - 38
Journal Article
小学生导读, ISSN 1009-3796, 2015, Issue 10, pp. 22 - 23
Journal Article
by 余赛
小溪流:成长校园, ISSN 1005-5150, 2017, Issue 10, pp. 48 - 48
Journal Article
by 崔立
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2016, Issue 3, pp. 15 - 16
Journal Article
by 丁彻
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 3, p. 4
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.