UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
信息技术 (76765) 76765
现代信息技术 (8271) 8271
应用 (7556) 7556
课堂教学 (5839) 5839
信息技术教学 (4486) 4486
整合 (4001) 4001
网络技术 (3477) 3477
多媒体技术 (3343) 3343
教学模式 (3049) 3049
学生 (2951) 2951
信息技术教育 (2895) 2895
信息技术课 (2874) 2874
课程整合 (2776) 2776
计算机技术 (2686) 2686
信息时代 (2661) 2661
教学 (2646) 2646
信息技术课程 (2629) 2629
中国 (2532) 2532
小学 (2483) 2483
教学方法 (2443) 2443
信息素养 (2191) 2191
计算机 (2189) 2189
信息化 (2132) 2132
信息安全 (2129) 2129
语文教学 (2126) 2126
信息系统 (2105) 2105
信息 (1995) 1995
数学教学 (1987) 1987
互联网 (1889) 1889
教学效果 (1881) 1881
初中 (1866) 1866
高中 (1812) 1812
现代教育技术 (1774) 1774
高中信息技术 (1718) 1718
学习兴趣 (1696) 1696
地理信息系统 (1691) 1691
教学内容 (1632) 1632
自主学习 (1616) 1616
教育信息化 (1593) 1593
多媒体 (1582) 1582
教师 (1551) 1551
教学过程 (1549) 1549
信息产业 (1531) 1531
技术 (1531) 1531
学习方式 (1480) 1480
信息化建设 (1418) 1418
物联网 (1395) 1395
信息资源 (1378) 1378
教学改革 (1352) 1352
技术创新 (1335) 1335
教学设计 (1335) 1335
创新 (1313) 1313
课堂 (1304) 1304
学习过程 (1290) 1290
电子信息技术 (1267) 1267
教学手段 (1266) 1266
电子商务 (1249) 1249
中小学 (1244) 1244
多媒体教学 (1201) 1201
培养 (1192) 1192
中学 (1176) 1176
信息处理技术 (1150) 1150
信息服务 (1150) 1150
小学数学 (1112) 1112
素质教育 (1111) 1111
信息技术教师 (1109) 1109
网络 (1106) 1106
企业 (1095) 1095
优化 (1057) 1057
网络环境 (1042) 1042
网络信息技术 (1036) 1036
信息社会 (1025) 1025
发展趋势 (1022) 1022
新课程改革 (1021) 1021
网络安全 (1019) 1019
教学质量 (1017) 1017
课程改革 (1007) 1007
教学实践 (998) 998
教学整合 (985) 985
信息技术课堂 (984) 984
多媒体信息技术 (974) 974
信息通信技术 (971) 971
小学信息技术 (970) 970
英语教学 (961) 961
科学技术 (952) 952
利用 (946) 946
教学方式 (944) 944
学科整合 (920) 920
信息管理 (910) 910
教学策略 (909) 909
企业管理 (890) 890
学科教学 (888) 888
管理信息系统 (882) 882
教育改革 (879) 879
创新能力 (878) 878
教育教学 (872) 872
计算机网络 (849) 849
通信技术 (842) 842
多媒体课件 (831) 831
图书馆 (818) 818
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


实验教学与仪器, ISSN 1004-2326, 2018, Volume 35, Issue 2, pp. 60 - 61
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2018, Issue 6, pp. 81 - 83
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 1, pp. 172 - 173
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2018, Issue 6, pp. 30 - 34
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 2, pp. 132 - 132
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 147 - 147
Journal Article
by 蔡芸
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 1, pp. 156 - 157
Journal Article
教育导刊:下半月, ISSN 1005-3476, 2018, Issue 2, pp. 85 - 86
Journal Article
by 张刚
中国数学教育:高中版, ISSN 1673-8284, 2018, Issue 1, pp. 60 - 64
Journal Article
中小学管理, ISSN 1002-2384, 2016, Issue 8, pp. 55 - 57
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2017, Issue 6, pp. 15 - 15
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2017, Issue 7, pp. 36 - 37
Journal Article
by 胡磊
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2015, Issue 23, pp. 82 - 82
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 11, pp. 169 - 169
Journal Article
绥化学院学报, ISSN 2095-0438, 2016, Volume 36, Issue 1, pp. 142 - 146
Journal Article
by 万军
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 20, pp. 13 - 13
Journal Article
课程教育研究:外语学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 4, pp. 263 - 264
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 2, pp. 158 - 158
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2016, Volume 29, Issue 2, pp. 27 - 28
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 21, pp. 67 - 67
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.