UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
信息技术 (188) 188
课堂教学 (121) 121
社会生活 (51) 51
生活方式 (50) 50
现代信息技术 (41) 41
课堂 (33) 33
信息技术课堂 (29) 29
应用 (28) 28
生活 (28) 28
现实生活 (27) 27
教学效果 (26) 26
信息技术教学 (23) 23
多媒体技术 (23) 23
日常生活 (23) 23
信息时代 (22) 22
学习方式 (22) 22
信息技术课程 (20) 20
小学 (19) 19
生活情境 (19) 19
信息技术课 (17) 17
技术课堂 (17) 17
现代教育技术 (17) 17
生活实际 (17) 17
数学课堂 (16) 16
多媒体信息技术 (14) 14
学习过程 (14) 14
小学信息技术 (14) 14
教学情境 (14) 14
数学教学 (14) 14
数学课堂教学 (14) 14
学生 (13) 13
高中信息技术 (12) 12
品德与生活 (11) 11
学习 (11) 11
学生生活 (11) 11
网络技术 (11) 11
语文课堂教学 (11) 11
课堂教学效率 (11) 11
多媒体 (10) 10
整合 (10) 10
新课程 (10) 10
人类生活 (9) 9
学习生活 (9) 9
教学手段 (9) 9
教学活动 (9) 9
新课程改革 (9) 9
生产方式 (9) 9
语文教学 (9) 9
课堂教学效果 (9) 9
高效课堂 (9) 9
人类社会 (8) 8
信息技术知识 (8) 8
信息素养 (8) 8
学习兴趣 (8) 8
学习活动 (8) 8
思维方式 (8) 8
教学内容 (8) 8
教学模式 (8) 8
教学过程 (8) 8
课堂效率 (8) 8
课程改革 (8) 8
课程标准 (8) 8
高中 (8) 8
学习方法 (7) 7
教育理念 (7) 7
自主学习 (7) 7
课堂教学结构 (7) 7
信息技术学科 (6) 6
多媒体辅助教学 (6) 6
学习信息 (6) 6
巧用 (6) 6
教学实践 (6) 6
教学方法 (6) 6
教育教学 (6) 6
数学课程标准 (6) 6
生活化 (6) 6
生活经验 (6) 6
科学技术 (6) 6
英语课堂教学 (6) 6
课堂气氛 (6) 6
人类日常生活 (5) 5
优化 (5) 5
信息技术教师 (5) 5
初中 (5) 5
利用 (5) 5
堂课 (5) 5
多媒体教学手段 (5) 5
多媒体课件 (5) 5
学校教育 (5) 5
小学语文教学 (5) 5
教学整合 (5) 5
教学方式 (5) 5
教师 (5) 5
教育信息化 (5) 5
教育工作者 (5) 5
教育方式 (5) 5
教育生活 (5) 5
生活性 (5) 5
生活情景 (5) 5
生活素材 (5) 5
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 苏文
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, p. 146
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.