UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
健康档案 (897) 897
电子健康档案 (473) 473
居民健康档案 (222) 222
心理健康档案 (123) 123
心理健康 (111) 111
档案管理 (110) 110
管理 (107) 107
社区卫生服务 (103) 103
档案 (92) 92
心理健康教育 (89) 89
人物档案 (85) 85
心理档案 (85) 85
电子病历 (78) 78
健康管理 (77) 77
健康教育 (74) 74
健康体检 (73) 73
个人健康档案 (69) 69
大学生 (69) 69
封面 (67) 67
健康 (61) 61
社区居民 (60) 60
卫生服务 (56) 56
公共卫生服务 (55) 55
居民 (55) 55
社区 (54) 54
档案工作 (50) 50
卫生信息化 (49) 49
健康状况 (46) 46
信息化 (42) 42
公共卫生 (42) 42
居民健康 (42) 42
健康发展 (41) 41
信息平台 (40) 40
医疗机构 (38) 38
电子 (38) 38
身体健康 (38) 38
对策 (37) 37
心理咨询师 (37) 37
信息共享 (35) 35
档案事业 (35) 35
社区卫生服务中心 (35) 35
家庭医生 (34) 34
应用 (33) 33
信息系统 (32) 32
农村居民 (32) 32
持续健康发展 (31) 31
档案管理工作 (31) 31
健康档案管理 (30) 30
学生心理档案 (30) 30
现状 (29) 29
医疗信息化 (28) 28
建立 (27) 27
家庭健康档案 (26) 26
信息化建设 (25) 25
城乡居民 (25) 25
档案工作者 (25) 25
问题 (25) 25
区域卫生 (24) 24
电子档案 (24) 24
区域医疗 (23) 23
区域卫生信息平台 (23) 23
卫生部 (23) 23
人口健康 (22) 22
卫生信息化建设 (22) 22
高血压 (22) 22
医药卫生 (21) 21
慢性病 (21) 21
老年人 (21) 21
身心健康 (21) 21
乡镇卫生院 (20) 20
免费 (20) 20
心理健康教育工作 (20) 20
心理健康状况 (20) 20
云计算 (19) 19
医疗卫生机构 (19) 19
医疗服务 (19) 19
心理咨询 (19) 19
社区卫生 (19) 19
高校 (19) 19
医院 (18) 18
基本公共卫生 (18) 18
社区健康档案 (18) 18
体制改革 (17) 17
健康检查 (17) 17
健康水平 (17) 17
公立医院 (17) 17
农民 (17) 17
利用 (17) 17
医药卫生体制改革 (17) 17
标准化 (17) 17
档案建设 (17) 17
社区卫生服务站 (17) 17
老人 (17) 17
信息技术 (16) 16
学生 (16) 16
建档率 (16) 16
乡村医生 (15) 15
健康信息 (15) 15
北京市 (15) 15
双向转诊 (15) 15
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国卫生标准管理, ISSN 1674-9316, 2018, Volume 9, Issue 1, pp. 19 - 21
Journal Article
by 郝娜
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 3, pp. 226 - 227
Journal Article
解放军医院管理杂志, ISSN 1008-9985, 2015, Issue 3, pp. 210 - 213
Journal Article
by 陈海颖 and 项滨
中国初级卫生保健, ISSN 1001-568X, 2016, Volume 30, Issue 12, pp. 23 - 24
Journal Article
by 鲜峰
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2017, Volume 18, Issue 2, pp. 165 - 167
Journal Article
Xian dai zhen duan yu zhi liao, ISSN 1001-8174, 2017, Issue 2, pp. 363 - 364
Journal Article
世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), ISSN 1671-3141, 2015, Issue 66, pp. 180 - 181
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2018, Issue 6, pp. 53 - 54
Journal Article
by 蒋俊
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2018, Volume 21, Issue 1, pp. 116 - 119
Journal Article
by 陆馨
世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), ISSN 1671-3141, 2015, Issue 86, pp. 113 - 114
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2016, Issue 12, pp. 144 - 145
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2016, Issue 12, pp. 144 - 145
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 10, p. 243
Journal Article
by 徐亮
科技风, ISSN 1671-7341, 2014, Issue 1, pp. 55 - 55
Journal Article
上海电力学院学报, ISSN 1006-4729, 2017, Volume 33, Issue z1, pp. 117 - 120
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 7, pp. 117 - 117
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 2, pp. 136 - 136
Journal Article
Zhongguo jian kang jiao yu, ISSN 1002-9982, 2017, Volume 33, Issue 4, pp. 381 - 383
Journal Article
by 储华
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 15, pp. 85 - 85
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.