UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
光导纤维 (294) 294
光纤 (20) 20
光导纤维支气管镜 (19) 19
应用 (15) 15
光导纤维通信 (13) 13
信息高速公路 (10) 10
光纤通信 (10) 10
折射率 (10) 10
全反射 (7) 7
气管插管 (7) 7
血流动力学 (7) 7
信息时代 (6) 6
光纤传感器 (6) 6
光纤照明 (6) 6
光缆 (6) 6
测量 (6) 6
传输介质 (5) 5
光导纤维技术 (5) 5
单模光纤 (5) 5
发光二极管 (5) 5
新材料 (5) 5
直接喉镜 (5) 5
科学家 (5) 5
计算机 (5) 5
诺贝尔物理学奖 (5) 5
21世纪 (4) 4
临床应用 (4) 4
光导纤维镜 (4) 4
卫星通信 (4) 4
压电材料 (4) 4
塑料光纤 (4) 4
工艺 (4) 4
形状记忆合金 (4) 4
新技术 (4) 4
智能材料 (4) 4
演示实验 (4) 4
生物工程 (4) 4
电子计算机 (4) 4
经口气管插管 (4) 4
超导体 (4) 4
金属基体 (4) 4
glidescope视频喉镜 (3) 3
传感器 (3) 3
信息传递 (3) 3
信息革命 (3) 3
信息高速 (3) 3
光源 (3) 3
光纤光缆 (3) 3
光纤通信系统 (3) 3
光通信 (3) 3
全反射现象 (3) 3
六价铬 (3) 3
制造 (3) 3
包层 (3) 3
化学传感器 (3) 3
土木工程 (3) 3
太阳光 (3) 3
学生 (3) 3
实用新型 (3) 3
微创性手术 (3) 3
手术器械 (3) 3
技术群体 (3) 3
护理 (3) 3
插管型喉罩 (3) 3
文物 (3) 3
时空 (3) 3
机器人 (3) 3
毛细管电泳 (3) 3
液体色传感器 (3) 3
液固相复合 (3) 3
碳纤维 (3) 3
社会生产力 (3) 3
纺织品 (3) 3
经鼻气管插管 (3) 3
综合布线系统 (3) 3
视频喉镜 (3) 3
通信线路 (3) 3
通过能力 (3) 3
颜色测量 (3) 3
高速公路 (3) 3
mccoy喉镜 (2) 2
中国 (2) 2
临界角 (2) 2
二次信息 (2) 2
人教版 (2) 2
传输信息 (2) 2
伦敦大学 (2) 2
体积-表面淬火 (2) 2
信息产业 (2) 2
信息产品 (2) 2
信息传输 (2) 2
信息源 (2) 2
信息社会 (2) 2
信息网络 (2) 2
信息资源 (2) 2
偏振模色散 (2) 2
光 (2) 2
光信号 (2) 2
光化学疗法 (2) 2
光学 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中学物理:高中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 8, pp. 64 - 64
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 5, p. 102
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2017, Volume 46, Issue 20, pp. 96 - 98
Journal Article
by 赵星 and 王丽琴
Guang pu xue yu guang pu fen xi, ISSN 1000-0593, 2017, Volume 37, Issue 1, pp. 21 - 26
Journal Article
大学物理实验, ISSN 1007-2934, 2014, Issue 5, pp. 6 - 8
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 30, pp. 213 - 213
Journal Article
Fēnxī huàxué, ISSN 0253-3820, 2017, Volume 45, Issue 1, pp. 42 - 47
Journal Article
Journal Article
by 赵希 and 熊宇 and 王辉 and 张从纪
中国美容医学, ISSN 1008-6455, 2016, Volume 25, Issue 4, pp. 64 - 66
Journal Article
实验教学与仪器, ISSN 1004-2326, 2016, Issue S1, p. 161
Journal Article
by 吴莉
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2012, Issue 36, pp. 188 - 189
Journal Article
Gāoděng xuéxiào huàxué xuébaò, ISSN 0251-0790, 2012, Volume 33, Issue 11, pp. 2390 - 2396
Journal Article
by 王亮
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2015, Issue 3, pp. 135 - 135
Journal Article
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 3, pp. 62 - 63
Journal Article
Fēnxī huàxué, ISSN 0253-3820, 2013, Volume 41, Issue 5, pp. 754 - 759
Journal Article
城市环境设计, ISSN 1672-9080, 2014, Volume 87, Issue 11, pp. 186 - 189
Journal Article
北方药学, ISSN 1672-8351, 2014, Issue 10, pp. 76 - 78
Journal Article
转化医学杂志, ISSN 2095-3097, 2014, Issue 3, pp. 150 - 154
Journal Article
by 郑陈
上海电气技术, ISSN 1674-540X, 2017, Volume 10, Issue 3, pp. 54 - 58
Journal Article
科技经济市场, ISSN 1009-3788, 2017, Issue 7, pp. 35 - 36
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.