UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
关注焦点 (705) 705
社会关注 (127) 127
焦点问题 (88) 88
焦点 (72) 72
中国 (35) 35
2010年 (14) 14
两会 (14) 14
以顾客为关注焦点 (13) 13
大学生 (13) 13
关注民生 (11) 11
学生 (11) 11
话题 (11) 11
企业 (10) 10
关注度 (10) 10
媒体 (10) 10
代表委员 (9) 9
国际 (9) 9
国际社会 (9) 9
市场 (9) 9
新课程背景 (9) 9
聚焦 (9) 9
2009年 (8) 8
中央电视台 (8) 8
经济 (8) 8
顾客满意 (8) 8
中国经济 (7) 7
事件 (7) 7
人民群众 (7) 7
全国人大常委会 (7) 7
公众 (7) 7
公共舆论 (7) 7
和谐发展 (7) 7
国内外 (7) 7
家长 (7) 7
社会 (7) 7
语文课堂教学 (7) 7
质量管理 (7) 7
世界 (6) 6
北京 (6) 6
品牌 (6) 6
学校 (6) 6
改革开放 (6) 6
教育 (6) 6
教育改革 (6) 6
有效性 (6) 6
民生 (6) 6
消费者 (6) 6
社会热点 (6) 6
科学决策 (6) 6
2008年 (5) 5
中国共产党 (5) 5
中国社会 (5) 5
价格 (5) 5
全国政协 (5) 5
公众关注 (5) 5
公司 (5) 5
关注社会 (5) 5
创新 (5) 5
国家 (5) 5
国有企业 (5) 5
奥运会 (5) 5
安全问题 (5) 5
实践 (5) 5
就业难 (5) 5
数据显示 (5) 5
新闻点评 (5) 5
有效教学 (5) 5
民生问题 (5) 5
百姓 (5) 5
社会问题 (5) 5
经济发展 (5) 5
美国 (5) 5
行业 (5) 5
语文课程改革 (5) 5
问题 (5) 5
90年代 (4) 4
上市公司 (4) 4
中国人民 (4) 4
享受 (4) 4
关注热点 (4) 4
决定性作用 (4) 4
制度改革 (4) 4
办公室 (4) 4
北京奥运会 (4) 4
变革 (4) 4
可持续发展 (4) 4
国内 (4) 4
国家主席 (4) 4
国民经济 (4) 4
外交 (4) 4
大众 (4) 4
大学毕业生 (4) 4
学习 (4) 4
官员 (4) 4
就业问题 (4) 4
彭丽媛 (4) 4
教学方法 (4) 4
新闻媒体 (4) 4
热点话题 (4) 4
现代农业 (4) 4
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 贪欢
电影, ISSN 1671-2528, 2017, Issue 11, pp. 58 - 61
Journal Article
by 穆希
创造, ISSN 1004-9797, 2016, Issue 2, pp. 19 - 19
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2017, Issue 2, pp. 14 - 15
Journal Article
by 张爽
互联网经济, ISSN 2095-8560, 2017, Issue 8, pp. 16 - 19
Journal Article
by 李侠
中国金融家, ISSN 1672-4941, 2017, Issue 6, pp. 60 - 63
Journal Article
Journal Article
报刊荟萃, ISSN 1672-8688, 2016, Issue 1, pp. 27 - 27
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 2, pp. 202 - 202
Journal Article
教育文汇, ISSN 1009-8186, 2016, Issue 24, pp. 9 - 9
Journal Article
上海城市管理, ISSN 1674-7739, 2014, Volume 23, Issue 6, pp. 49 - 52
Journal Article
by 方方
中国战略新兴产业, ISSN 2095-6657, 2017, Issue 22, pp. 16 - 17
Journal Article
国际税收, ISSN 2095-6126, 2017, Issue 3, pp. 34 - 38
Journal Article
东方艺术, ISSN 1005-9733, 2017, Issue 16, pp. 98 - 100
Journal Article
江西教育:管理版(A), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 12, pp. 16 - 16
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2013, Issue 26, pp. 284 - 285
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2011, Issue 38, pp. 80 - 80
Journal Article
by 邓强
领导科学, ISSN 1003-2606, 2016, Issue 12, pp. 9 - 11
Journal Article
by 杜壮
中国战略新兴产业, ISSN 2095-6657, 2016, Issue 7, pp. 56 - 58
Journal Article
报刊荟萃, ISSN 1672-8688, 2016, Issue 7, pp. 63 - 64
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2016, Volume 34, Issue 3, pp. 68 - 69
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.