UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
农业产业化 (11976) 11976
龙头企业 (2409) 2409
农业产业化经营 (2269) 2269
产业化 (1421) 1421
中国 (1398) 1398
产业化经营 (955) 955
农业产业化发展 (954) 954
农业 (913) 913
农村经济 (843) 843
农民收入 (824) 824
农业发展 (742) 742
现代农业 (726) 726
农民增收 (680) 680
主导产业 (597) 597
农业现代化 (584) 584
农业产业化龙头企业 (521) 521
农业结构调整 (512) 512
产业化发展 (487) 487
农业生产 (461) 461
对策 (456) 456
农产品 (421) 421
专业合作社 (367) 367
新农村建设 (363) 363
农民 (349) 349
农村经济发展 (348) 348
乡镇企业 (341) 341
发展 (322) 322
“三农”问题 (306) 306
农业经济 (299) 299
农业综合开发 (297) 297
农业产业化进程 (294) 294
农户 (281) 281
农村 (272) 272
经济发展 (265) 265
特色农业 (263) 263
产业化进程 (257) 257
农业结构 (257) 257
农产品加工 (251) 251
可持续发展 (246) 246
农产品加工业 (240) 240
农民专业合作社 (238) 238
现状 (235) 235
农业龙头企业 (229) 229
结构调整 (223) 223
生态农业 (214) 214
农业科技 (212) 212
产业结构 (209) 209
问题 (208) 208
农业机械化 (200) 200
农业增效 (198) 198
城镇化 (198) 198
创新 (195) 195
工业化 (191) 191
金融支持 (189) 189
县域经济 (186) 186
传统农业 (184) 184
农产品市场 (182) 182
科技创新 (182) 182
土地流转 (179) 179
科学发展观 (177) 177
农业产业结构 (176) 176
资源优势 (169) 169
供销社 (165) 165
经营模式 (163) 163
支柱产业 (161) 161
粮食生产 (158) 158
畜牧业 (154) 154
wto (153) 153
基地建设 (153) 153
农业企业 (152) 152
农业部 (147) 147
经济效益 (147) 147
农业标准化 (141) 141
湖北省 (141) 141
农村城镇化 (138) 138
河南省 (137) 137
产业链 (136) 136
农村改革 (134) 134
产业结构调整 (133) 133
农民专业合作组织 (131) 131
规模经营 (130) 130
订单农业 (130) 130
公司 (128) 128
城乡一体化 (128) 128
家庭农场 (128) 128
农业银行 (127) 127
合作经济组织 (127) 127
小城镇建设 (127) 127
新疆 (127) 127
社会化服务 (126) 126
发展对策 (125) 125
现代农业发展 (124) 124
生产基地 (124) 124
小康社会 (123) 123
市场竞争力 (123) 123
农业经营主体 (122) 122
企业发展 (121) 121
科技 (120) 120
供销合作社 (119) 119
市场经济 (116) 116
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 23, pp. 72 - 76
Journal Article
天水行政学院学报:哲学社会科学版, ISSN 1009-6566, 2017, Volume 18, Issue 1, pp. 35 - 38
Journal Article
农业工程技术, ISSN 1673-5404, 2017, Volume 37, Issue 17, p. 16
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 8, pp. 74 - 75
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 17, pp. 31 - 32
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 5, pp. 222 - 222
Journal Article
by 孔庆兰 and 吴佳
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2017, Issue 4, p. 18
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2015, Issue 18, p. 154
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Volume 17, Issue 2, pp. 13 - 14
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Issue 2, pp. 13 - 14
Journal Article
by 程栋
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 17, p. 56
Journal Article
滁州学院学报, ISSN 1673-1794, 2017, Issue 4, pp. 1 - 4
Journal Article
广西科技师范学院学报, ISSN 2096-2126, 2018, Volume 33, Issue 1, pp. 77 - 80
Journal Article
山西高等学校社会科学学报, ISSN 1008-6285, 2016, Volume 28, Issue 1, pp. 32 - 35
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 24, p. 36
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 6, p. 57
Journal Article
农业网络信息, ISSN 1672-6251, 2016, Issue 10, pp. 17 - 19
Journal Article
by 李静
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 30, p. 46
Journal Article
by 马丽
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2016, Issue 5, pp. 29 - 30
Journal Article
by 杨凯 and 丁伟
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2014, Issue 24, pp. 5 - 7
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.