X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
农技推广 (1246) 1246
农技推广体系 (500) 500
农技人员 (382) 382
基层农技推广 (378) 378
农技推广工作 (345) 345
农技推广中心 (241) 241
农业技术推广 (240) 240
农技推广服务 (236) 236
农技服务 (216) 216
农业生产 (196) 196
农业科技 (194) 194
对策 (164) 164
农业发展 (161) 161
农技推广部门 (158) 158
农民 (136) 136
问题 (136) 136
农技推广人员 (130) 130
农业部 (122) 122
基层农技人员 (120) 120
改革 (113) 113
现状 (111) 111
创新 (108) 108
农技推广体系建设 (102) 102
农村经济 (101) 101
基层农技推广体系 (96) 96
农技部门 (92) 92
农技中心 (91) 91
粮食生产 (91) 91
中国 (82) 82
农业科技成果 (80) 80
农业技术推广体系 (77) 77
农技推广机构 (75) 75
现代农业 (75) 75
农业现代化 (73) 73
乡镇农技 (72) 72
技术推广 (69) 69
农民增收 (68) 68
科技推广 (67) 67
建议 (66) 66
农业科技推广 (64) 64
农业部门 (59) 59
基层 (58) 58
农技推广服务体系 (56) 56
科技兴农 (56) 56
农技 (55) 55
农业技术 (54) 54
建设 (54) 54
农业 (52) 52
农技推广站 (50) 50
农业技术推广工作 (49) 49
江苏省 (49) 49
职业农民 (49) 49
农技推广服务中心 (48) 48
技术指导员 (48) 48
农业科技人员 (47) 47
农技站 (47) 47
科技示范户 (47) 47
体系建设 (46) 46
农业科技进步 (43) 43
农技推广队伍 (43) 43
应用 (43) 43
种植面积 (41) 41
科技进步 (40) 40
成效 (39) 39
农业科技服务 (38) 38
推广队伍 (38) 38
农业科技创新 (37) 37
推广体系 (37) 37
技术服务 (36) 36
新品种 (36) 36
农业技术推广法 (35) 35
服务 (35) 35
社会化服务 (35) 35
技术 (34) 34
最后一公里 (34) 34
科技成果 (34) 34
试验示范基地 (34) 34
农业局 (33) 33
农业经营主体 (33) 33
思考 (33) 33
服务体系建设 (33) 33
机制创新 (33) 33
水稻 (33) 33
乡镇 (32) 32
农村工作 (32) 32
新农村建设 (32) 32
服务中心 (32) 32
机构改革 (32) 32
农业推广 (31) 31
服务能力 (31) 31
种植业 (31) 31
管理体制 (31) 31
经济效益 (31) 31
主导产业 (30) 30
乡镇农技推广机构 (30) 30
农户 (30) 30
农村经济发展 (30) 30
高级农艺师 (30) 30
三农 (29) 29
乡镇农技站 (29) 29
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2017, Volume 33, Issue 5, pp. 16 - 18
G725 
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2014, Issue 8, pp. 13 - 14
Journal Article
中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2016, Volume 32, Issue 8, pp. 3 - 5
F323.3 
Journal Article
by 程岩
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2017, Issue 1, pp. 3 - 5
Journal Article
中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2016, Volume 32, Issue 7, pp. 6 - 10
F323.3 
Journal Article
Jiangsu nongye kexue, ISSN 1002-1302, 2017, Volume 45, Issue 9, pp. 281 - 286
F324.3;... 
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2015, Issue 9, pp. 1 - 2
<正>湖南省武冈市地处湘西南部,邵阳市西南五县(市)中心,辖17个乡(镇)和4个街道办事处,480个行政村和25个社区(居委会)。该市总人口82万,其中农业人口61万;总面积1... 
武冈市;粮食生产;基层农技推广;商品粮基地县;乡镇农技;农技推广机构;农技推广体系;农技推广服务;农
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2017, Issue 7, pp. 6 - 7
山东省烟台市牟平区农技推广人员对农民在生产过程中感兴趣的技术进行试验示范,如绿色防控技术、测土配方平衡施肥,并以新品种示范、种植方式改革等为突破口,创新农技推广服务方式,在保护生态环境增加果农收入、化解民事纠纷和矛盾、节本增效、培创科技示范基地等方面取得了显著的效果。 
农技人员;农技推广;试验示范;突破口
Journal Article
中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2016, Volume 32, Issue 4, pp. 3 - 5
S323.3 
Journal Article
中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2017, Volume 33, Issue 5, pp. 3 - 5
F324.3 
Journal Article
by 冯小
西北农林科技大学学报:社会科学版, ISSN 1009-9107, 2017, Volume 17, Issue 3, pp. 51 - 58
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2017, Issue 1, pp. 1 - 3
为配合全省渔业转方式、调结构,山东省提出了渔业技术推广示范区。在分析示范区建设基础上,文章就示范区概况、建设意义、重点工作及保障措施进行了分析建议。 
农技推广;示范区;信息化
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2014, Issue 12, pp. 38 - 40
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2014, Issue 12, pp. 1 - 3
<正>近几年,安徽省高度重视基层农技推广体系改革与建设,通过加强领导、改革创新、讲求实效,推进了基层农技推广管理体制改革,强化了农技推广队伍和条件建设,促进了农技推广管理工作扎实高效开展,为全省粮食连续增产丰收、农民收入持续大幅 
农技推广体系 | 乡镇农技 | 管理体制改革 | 基层农技推广 | 农技推广工作 | 增产丰收 | 推广队伍 | 基层农技人员
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2016, Issue 4, pp. 7 - 8
<正>福鼎市地处福建省东北部,辖17个乡镇(街道),251个行政村,总人口59.8万人,土地面积1... 
基层农技推广;福鼎市;农业技术推广;试验示范基地;技术指导员;农技推广服务;农业科技;农技推广机构;土地面积;农技推广工作
Journal Article
by 李华
兽医导刊, ISSN 1673-8586, 2016, Issue 14, p. 4
广西北流市实施基层农技推广体系改革与建设项目以来,通过加强基层农技推广体系建设、加强对技术指导员及科技示范户的培训、培育科技示范户、建设养殖业科技试验示范基地,取得了较好成效.现简单介绍相关工作的主要做法,以供同行参考. 
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.