X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
农技推广服务 (236) 236
农技推广 (228) 228
农技推广体系 (143) 143
基层农技推广 (109) 109
农技推广工作 (107) 107
农业技术推广 (84) 84
农技服务 (66) 66
农业科技 (62) 62
农业生产 (60) 60
农技推广服务体系 (56) 56
农业发展 (49) 49
农技推广服务中心 (48) 48
创新 (40) 40
农技推广部门 (38) 38
农业科技服务 (35) 35
农技推广人员 (35) 35
农技推广体系建设 (34) 34
农技推广机构 (33) 33
基层农技人员 (31) 31
技术服务 (31) 31
服务 (31) 31
社会化服务 (31) 31
农民 (30) 30
服务体系建设 (30) 30
农业部 (28) 28
服务能力 (28) 28
农技人员 (26) 26
农业科技成果 (25) 25
服务中心 (25) 25
服务体系 (25) 25
现代农业 (25) 25
农业技术推广体系 (24) 24
农村经济 (24) 24
农民增收 (24) 24
农业科技推广 (23) 23
技术推广 (23) 23
江苏省 (23) 23
改革 (22) 22
科技推广 (22) 22
农业部门 (21) 21
农业技术推广服务中心 (20) 20
农业现代化 (20) 20
农业社会化服务体系 (20) 20
农业经营主体 (20) 20
农技推广中心 (20) 20
推广体系 (18) 18
农业服务中心 (17) 17
农业科技进步 (17) 17
基层农技推广体系 (17) 17
科教兴农战略 (17) 17
乡镇 (16) 16
信息服务 (16) 16
农技推广站 (16) 16
技术指导员 (16) 16
最后一公里 (16) 16
服务工作 (16) 16
推广队伍 (15) 15
服务机构 (15) 15
乡镇农技 (14) 14
农业 (14) 14
农业技术推广工作 (14) 14
农业技术服务 (14) 14
农业科技人员 (14) 14
农技推广队伍 (14) 14
机构改革 (14) 14
问题 (14) 14
三农 (13) 13
中央一号文件 (13) 13
乡镇农技推广机构 (13) 13
公益性职能 (13) 13
农业技术 (13) 13
农业技术推广法 (13) 13
农业社会化服务 (13) 13
农村经济发展 (13) 13
服务方式 (13) 13
江苏 (13) 13
科技兴农 (13) 13
管理体制 (13) 13
粮食生产 (13) 13
公益性 (12) 12
农业增效 (12) 12
农业服务体系 (12) 12
农业科技创新 (12) 12
对策 (12) 12
科技推广服务 (12) 12
科技示范户 (12) 12
组成部分 (12) 12
试验示范基地 (12) 12
服务质量 (11) 11
经营性服务 (11) 11
为农服务 (10) 10
农村建设 (10) 10
多元化 (10) 10
家庭农场 (10) 10
服务手段 (10) 10
机制创新 (10) 10
现状 (10) 10
科技服务 (10) 10
科技服务体系 (10) 10
中国 (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


华中农业大学学报:社会科学版, ISSN 1008-3456, 2017, Issue 5, pp. 36 - 45
作为决策的首要环节,农户对绿色农业技术认知程度直接影响其后续的技术采纳行为。基于调研数据,将Ordinal... 
绿色农业技术 | Probit-ISM模型 | 农技推广服务 | 农户信息诉求 | 认知深度
Journal Article
by 张亚 and 高玉侠 and 薛茜
现代农业科技, ISSN 1007-5739, 2017, Issue 18, pp. 266 - 269
F323.3; 阐述了淮安市淮安区基层农技推广服务体系的发展现状,总结了其取得的成效,分析了其存在的问题,提出了相应的发展对策,以期为促使农技推广工作顺利开展提供参考. 
Journal Article
华中农业大学学报:社会科学版, ISSN 1008-3456, 2017, Issue 5, pp. 36 - 45
作为决策的首要环节,农户对绿色农业技术认知程度直接影响其后续的技术采纳行为。基于调研数据,将Ordinal... 
绿色农业技术;农技推广服务;农户信息诉求;认知深度;Probit-ISM模型
Journal Article
河南农业, ISSN 1006-950X, 2017, Issue 16, pp. 14 - 15
Journal Article
Shanghai nongye ke-ji, ISSN 1001-0106, 2015, Issue 6, pp. 5 - 6
为有效推进高淳区农业科技推广服务体系建设,在分析高淳区农业科技推广服务体系建设现状及存在问题的基础上,提出了调整和改革现有农技推广服务体系的思路和对策,以供参考. 
Journal Article
by 吉净
农业工程技术, ISSN 1673-5404, 2017, Volume 37, Issue 21, pp. 93 - 94
Journal Article
基层农技推广, ISSN 2095-5049, 2013, Issue 12, pp. 12 - 15
Journal Article
河南农业, ISSN 1006-950X, 2017, Issue 10, p. 42
Journal Article
中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2017, Volume 33, Issue 5, pp. 16 - 18
G725 
Journal Article
福建稻麦科技, ISSN 1008-9799, 2016, Volume 34, Issue 3, pp. 55 - 55
Journal Article
中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2017, Volume 33, Issue 6, pp. 3 - 5
F323 
Journal Article
Journal Article
河南农业, ISSN 1006-950X, 2017, Issue 1, pp. 10 - 13
Journal Article
Journal Article
科学养鱼, ISSN 1004-843X, 2016, Issue 10, pp. 27 - 28
Journal Article
Shenyang nong ye da xue xue bao, ISSN 1000-1700, 2016, Volume 47, Issue 4, pp. 424 - 424
Journal Article
by 刘凯 and 刘翠君
农家顾问, ISSN 1003-7152, 2016, Issue 9, p. 封3
Journal Article
农民科技培训, ISSN 1671-3346, 2018, Issue 3, pp. 48 - 48
“全国十佳农民”“全国+佳农技推广标兵”在旁揭晓第四届“全国十佳农民”暨第二届“全国十佳农技推广标兵”于近日揭晓。山西省运城市中农乐果业联合社理事长杨良杰等10位农民、天津市武清区农机发展服务中心罗寨玲等10位农技员分获“全国十佳农民”“全国十佳农技推广标兵”。 
农民;职业;农技推广;服务中心;农机发展;理事长;运城市;山西省
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.