UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
金融监管 (294) 294
农村信用社 (254) 254
农村金融 (118) 118
人民银行 (93) 93
金融机构 (93) 93
中国 (70) 70
监管 (70) 70
金融风险 (59) 59
农村合作基金会 (37) 37
农村金融机构 (37) 37
农村 (34) 34
商业银行 (33) 33
监管工作 (31) 31
国有商业银行 (29) 29
农村合作金融 (27) 27
农村经济 (27) 27
农村金融体系 (21) 21
中央银行 (20) 20
农村金融服务 (20) 20
金融服务 (19) 19
非银行金融机构 (19) 19
监管体系 (18) 18
银监会 (18) 18
农村民间金融 (17) 17
不良贷款 (16) 16
农村合作金融机构 (16) 16
改革 (16) 16
新型农村金融机构 (16) 16
金融体制改革 (16) 16
金融机构监管 (16) 16
农村金融监管 (15) 15
村镇银行 (15) 15
货币政策 (15) 15
农村地区 (14) 14
金融工作 (14) 14
中国银监会 (13) 13
农村金融市场 (13) 13
创新 (13) 13
金融市场 (13) 13
金融秩序 (13) 13
信贷管理 (12) 12
农村信用合作社 (12) 12
基层人民银行 (12) 12
防范金融风险 (12) 12
产权制度 (11) 11
农村信用社改革 (11) 11
农村经济发展 (11) 11
合作金融监管 (11) 11
城市信用社 (11) 11
监管制度 (11) 11
金融业 (11) 11
金融系统 (11) 11
银行监管 (11) 11
体制改革 (10) 10
农村资金互助社 (10) 10
地方政府 (10) 10
基层央行 (10) 10
新农村建设 (10) 10
民间金融 (10) 10
法律制度 (10) 10
行业管理 (10) 10
金融创新 (10) 10
风险管理 (10) 10
中小金融机构 (9) 9
农业银行 (9) 9
农村金融改革 (9) 9
金融改革 (9) 9
信贷资产质量 (8) 8
农村合作银行 (8) 8
合作金融 (8) 8
城市商业银行 (8) 8
小额贷款公司 (8) 8
民间借贷 (8) 8
法人治理结构 (8) 8
金融业务 (8) 8
金融法规 (8) 8
银行业 (8) 8
风险监管 (8) 8
中国人民银行 (7) 7
农信社 (7) 7
农村商业银行 (7) 7
加强监管 (7) 7
监管机制 (7) 7
监管部门 (7) 7
社会主义新农村建设 (7) 7
经营机制 (7) 7
金融体制 (7) 7
金融体系 (7) 7
非正规金融 (7) 7
非现场监管 (7) 7
任职资格 (6) 6
农村金融体制 (6) 6
农民 (6) 6
审慎监管 (6) 6
对策 (6) 6
工作会议 (6) 6
市场准入 (6) 6
管理体制 (6) 6
管理体制改革 (6) 6
经营管理 (6) 6
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


改革, ISSN 1003-7543, 2017, Issue 10, pp. 105 - 113
Journal Article
改革, ISSN 1003-7543, 2015, Issue 9, pp. 151 - 159
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2015, Issue 8, p. 157
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 24, p. 52
Journal Article
改革, ISSN 1003-7543, 2016, Issue 12, pp. 85 - 94
Journal Article
金融纵横, ISSN 1009-1246, 2013, Issue 11, pp. 27 - 33
Journal Article
乐山师范学院学报, ISSN 1009-8666, 2012, Volume 27, Issue 7, pp. 94 - 96
Journal Article
河南农业, ISSN 1006-950X, 2016, Issue 35, pp. 4 - 6
Journal Article
Journal Article
by 王娟
农业经济, ISSN 1001-6139, 2016, Issue 7, pp. 114 - 115
Journal Article
河北联合大学学报:社会科学版, ISSN 2095-2708, 2016, Volume 16, Issue 4, pp. 31 - 35
Journal Article
by 张华
河北金融, ISSN 1006-6373, 2016, Issue 5, pp. 49 - 50
Journal Article
by 耿平
Shi jie nong ye, ISSN 1002-4433, 2013, Issue 4, pp. 58 - 60
Journal Article
学术交流, ISSN 1000-8284, 2017, Issue 2, pp. 140 - 145
Journal Article
中国电子商务, ISSN 1009-4067, 2014, Issue 12, pp. 106 - 106
Journal Article
征信, ISSN 1674-747X, 2015, Issue 12, pp. 69 - 73
Journal Article
云梦学刊, ISSN 1006-6365, 2013, Volume 34, Issue 1, pp. 71 - 74
Journal Article
Zhongzhou xue kan = Zhongzhouxuekan, ISSN 1003-0751, 2013, Issue 2, pp. 60 - 63
Journal Article
She hui ke xue yan jiu (Chengdu, China), ISSN 1000-4769, 2014, Issue 4, pp. 81 - 86
Journal Article
Ji shu jing ji, ISSN 1002-980X, 2009, Volume 28, Issue 9, pp. 100 - 104
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.