UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
农民权益 (1046) 1046
农民 (398) 398
农民合法权益 (366) 366
合法权益 (326) 326
失地农民 (321) 321
农民土地权益 (196) 196
保障 (165) 165
权益保障 (154) 154
权益 (148) 148
维护 (146) 146
土地流转 (140) 140
土地权益 (120) 120
农民权益保护 (113) 113
中国 (110) 110
保护 (105) 105
权益保护 (91) 91
城镇化 (83) 83
农村 (79) 79
土地征收 (77) 77
城市化 (73) 73
被征地农民 (73) 73
农民群众 (72) 72
土地征用 (66) 66
土地承包经营权 (66) 66
新农村建设 (63) 63
减轻农民负担 (62) 62
社会保障 (61) 61
农民权益保障 (57) 57
城市化进程 (54) 54
征地 (54) 54
农民收入 (52) 52
农村土地 (49) 49
农村经济 (47) 47
征地补偿 (47) 47
国土资源部 (46) 46
农民利益 (45) 45
农民增收 (45) 45
农业部 (43) 43
农村改革 (43) 43
农民负担 (42) 42
土地 (42) 42
“三农”问题 (40) 40
农村土地流转 (39) 39
征地制度 (39) 39
新型城镇化 (39) 39
农村土地承包法 (37) 37
文化权益 (37) 37
国务院 (36) 36
建设用地 (36) 36
土地承包权益 (35) 35
农民专业合作社 (33) 33
农业部门 (32) 32
公共利益 (31) 31
农村土地承包经营权 (31) 31
农民工 (31) 31
制度改革 (31) 31
对策 (31) 31
问题 (31) 31
农业 (27) 27
农地流转 (26) 26
农民意愿 (26) 26
农民问题 (26) 26
土地管理法 (26) 26
城镇化进程 (26) 26
农村土地承包 (25) 25
农村集体 (25) 25
土地管理 (25) 25
征地补偿标准 (25) 25
三农 (24) 24
中华人民共和国 (24) 24
农村集体土地 (24) 24
国土资源 (24) 24
土地确权 (24) 24
经济社会发展 (24) 24
农业现代化 (23) 23
农业生产 (23) 23
城乡一体化 (23) 23
改革 (23) 23
流转 (23) 23
侵害 (22) 22
农业发展 (22) 22
农村经济发展 (22) 22
土地使用权 (22) 22
土地制度 (22) 22
土地整治 (22) 22
土地问题 (22) 22
法律保障 (22) 22
社会主义新农村建设 (22) 22
社会稳定 (22) 22
农村土地承包关系 (21) 21
农村基本经营制度 (21) 21
农资打假 (21) 21
失地农民权益 (21) 21
集体土地 (21) 21
农村社会稳定 (20) 20
农民土地 (20) 20
地方政府 (20) 20
工业化 (20) 20
弱势群体 (20) 20
江苏省 (20) 20
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


能源与环境, ISSN 1672-9064, 2017, Issue 1, pp. 112 - 113
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2017, Issue 14, pp. 22 - 23
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 6, pp. 60 - 61
Journal Article
重庆工商大学学报:社会科学版, ISSN 1672-0598, 2017, Volume 34, Issue 2, pp. 34 - 40
Journal Article
南华大学学报:社会科学版, ISSN 1673-0755, 2015, Volume 16, Issue 6, pp. 93 - 97
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 18, pp. 75 - 76
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 8, pp. 91 - 93
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Issue 18, pp. 75 - 76
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 4, pp. 100 - 100
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 9, pp. 10 - 13
Journal Article
公共行政评论, ISSN 1674-2486, 2017, Volume 10, Issue 2, pp. 67 - 84
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 9X, pp. 130 - 130
Journal Article
大庆师范学院学报, ISSN 2095-0063, 2017, Volume 37, Issue 2, pp. 45 - 49
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 22, pp. 195 - 197
Journal Article
兰台世界:中旬, ISSN 1006-7744, 2015, Issue 5, pp. 51 - 52
Journal Article
by 刘滨
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2015, Issue 18, pp. 82 - 83
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 8, pp. 242 - 242
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2015, Issue 7X, pp. 295 - 296
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2015, Volume 28, Issue 9, pp. 60 - 61
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.