UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
分级教学 (1530) 1530
大学英语 (559) 559
教学改革 (185) 185
因材施教 (143) 143
教学模式 (113) 113
大学英语分级教学 (105) 105
英语分级教学 (95) 95
问题 (71) 71
独立学院 (61) 61
对策 (60) 60
英语教学 (60) 60
大学英语教学 (57) 57
分级教学模式 (53) 53
英语 (53) 53
高等数学 (53) 53
教学质量 (52) 52
教学方法 (51) 51
分级管理 (47) 47
分级 (46) 46
高职英语 (41) 41
高职高专 (41) 41
高职院校 (38) 38
自主学习 (37) 37
改革 (35) 35
计算机基础 (35) 35
模式 (34) 34
分级阅读 (31) 31
教学管理 (31) 31
高校 (31) 31
教学效果 (29) 29
个体差异 (26) 26
大学英语教学改革 (25) 25
大学计算机基础 (25) 25
实践 (22) 22
课堂教学 (22) 22
必要性 (21) 21
情感因素 (21) 21
教学实践 (19) 19
现状 (19) 19
课程设置 (19) 19
教学 (18) 18
教学策略 (18) 18
阅读教学 (18) 18
教学内容 (17) 17
理论依据 (17) 17
策略 (17) 17
视唱练耳 (17) 17
公共英语 (16) 16
双语教学 (16) 16
可行性 (16) 16
网络教学 (16) 16
语言能力 (16) 16
大学英语教学大纲 (15) 15
学习动机 (15) 15
实验教学 (15) 15
i+1理论 (14) 14
交际能力 (13) 13
分级分类 (13) 13
分级制 (13) 13
分级考试 (13) 13
大学 (13) 13
大学数学 (13) 13
学生 (13) 13
建议 (13) 13
公共英语教学 (12) 12
分级训练 (12) 12
学习策略 (12) 12
教师 (12) 12
问卷调查 (12) 12
分层教学 (11) 11
初中 (11) 11
外语教学 (11) 11
多媒体 (11) 11
学分制 (11) 11
实践教学 (11) 11
建构主义 (11) 11
新大纲 (11) 11
英语专业 (11) 11
英语水平 (11) 11
计算机 (11) 11
高职 (11) 11
高职教育 (11) 11
中外合作办学 (10) 10
分类教学 (10) 10
网络环境 (10) 10
计算机基础教学 (10) 10
课程改革 (10) 10
esp教学 (9) 9
优势 (9) 9
大纲 (9) 9
实施 (9) 9
应用 (9) 9
拓展训练 (9) 9
教学同步 (9) 9
竞赛辅导 (9) 9
素质教育 (9) 9
网络 (9) 9
训练题 (9) 9
需求分析 (9) 9
高等院校 (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 16, pp. 60 - 61
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 7, p. 306
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 26, pp. 286 - 287
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 42, pp. 164 - 165
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 7Z, pp. 44 - 45
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Issue 2, pp. 159 - 160
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Volume 17, Issue 2, pp. 159 - 160
Journal Article
by 林琳
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 26, pp. 240 - 241
Journal Article
by 赵静
大学教育, ISSN 2095-3437, 2018, Issue 2, pp. 109 - 112
Journal Article
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2018, Issue 2, pp. 81 - 84
Journal Article
by 罗谚
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 19, pp. 218 - 220
Journal Article
by 巩雪
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 12, p. 74
Journal Article
承德石油高等专科学校学报, ISSN 1008-9446, 2016, Volume 18, Issue 2, pp. 44 - 62
Journal Article
音乐创作, ISSN 0513-2436, 2016, Issue 8, pp. 175 - 176
Journal Article
by 杨雪 and 解玉鹏
吉林化工学院学报, ISSN 1007-2853, 2017, Volume 34, Issue 4, pp. 81 - 84
Journal Article
by 于淼
海外英语, ISSN 1009-5039, 2014, Issue 19, pp. 75 - 76
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2014, Issue 25, pp. 33 - 33
Journal Article
by 王敏
绵阳师范学院学报, ISSN 1672-612X, 2017, Volume 36, Issue 5, pp. 31 - 34
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 22, pp. 25 - 26
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2017, Volume 8, Issue 9, pp. 133 - 134
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.