UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
创新能力 (23068) 23068
创新 (18485) 18485
创新精神 (10849) 10849
培养 (10059) 10059
创新意识 (8645) 8645
创新教育 (8429) 8429
学生 (7775) 7775
创新思维 (7541) 7541
教学改革 (7243) 7243
课堂教学 (7233) 7233
教学方法 (6422) 6422
素质教育 (6249) 6249
语文教学 (5952) 5952
数学教学 (5515) 5515
教学模式 (5336) 5336
教学 (5214) 5214
实验教学 (4247) 4247
能力的培养 (4152) 4152
实践能力 (4139) 4139
教学创新 (3768) 3768
创新教学 (3645) 3645
实践教学 (3317) 3317
小学 (2834) 2834
学生创新能力 (2612) 2612
中学 (2322) 2322
初中 (2156) 2156
教学内容 (2099) 2099
教学过程 (2062) 2062
教学实践 (2060) 2060
创新人才 (1968) 1968
作文教学 (1952) 1952
创新型人才 (1930) 1930
教师 (1912) 1912
物理教学 (1910) 1910
创新思维能力 (1896) 1896
教学质量 (1767) 1767
体育教学 (1737) 1737
英语教学 (1713) 1713
高校 (1711) 1711
学习兴趣 (1679) 1679
新课程改革 (1644) 1644
课程改革 (1567) 1567
改革 (1542) 1542
学生创新 (1490) 1490
人才培养 (1453) 1453
教学方式 (1416) 1416
学生创新意识 (1413) 1413
小学数学教学 (1375) 1375
中学生 (1371) 1371
创新能力培养 (1356) 1356
创造性思维 (1347) 1347
化学教学 (1320) 1320
改革创新 (1318) 1318
高中 (1318) 1318
自主学习 (1311) 1311
数学课堂教学 (1308) 1308
实践 (1286) 1286
教学效果 (1271) 1271
教育改革 (1172) 1172
小学语文 (1160) 1160
阅读教学 (1136) 1136
引导学生 (1098) 1098
小学语文教学 (1097) 1097
信息技术 (1079) 1079
小学数学 (1071) 1071
教学理念 (1060) 1060
学习方式 (1054) 1054
教学设计 (1048) 1048
培养学生 (1014) 1014
教育工作者 (1005) 1005
教学策略 (997) 997
思维能力 (994) 994
新课程标准 (994) 994
能力培养 (975) 975
教学活动 (956) 956
美术教学 (946) 946
语文 (938) 938
教育创新 (935) 935
小学生 (928) 928
教育教学 (920) 920
教学手段 (917) 917
应用 (908) 908
课程标准 (873) 873
创新素质 (860) 860
新课程 (859) 859
计算机教学 (850) 850
历史教学 (839) 839
民族进步 (837) 837
创新教学模式 (823) 823
教学目标 (800) 800
生物教学 (795) 795
创新教学方法 (779) 779
新课标 (762) 762
高等教育 (754) 754
创造能力 (752) 752
教学观念 (750) 750
音乐教学 (741) 741
初中数学教学 (739) 739
基础教育 (738) 738
学习过程 (737) 737
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 7, pp. 112 - 113
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 5, pp. 1 - 2
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 8, pp. 51 - 51
Journal Article
职业技术, ISSN 1672-0601, 2017, Volume 16, Issue 5, pp. 69 - 71
Journal Article
by 张健
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 3, p. 245
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 234 - 234
Journal Article
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 9, pp. 27 - 28
Journal Article
by 杨蓉
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 1, pp. 37 - 37
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 11, p. 130
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 1X, pp. 195 - 196
Journal Article
by 徐建强 and 陈雯
实验室研究与探索, ISSN 1006-7167, 2018, Volume 37, Issue 1, pp. 193 - 196
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 126 - 126
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 9, pp. 90 - 90
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 10, pp. 83 - 83
Journal Article
by 吉娟
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 24, pp. 84 - 84
Journal Article
语文教学通讯:学术(D), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 5, pp. 39 - 40
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2016, Volume 6, Issue 30, pp. 135 - 136
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 10, pp. 211 - 211
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 25, pp. 59 - 60
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 17, pp. 93 - 93
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.