UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
初中化学教学 (111) 111
初中化学 (108) 108
化学知识 (32) 32
生活实际 (30) 30
化学教学 (24) 24
初中 (23) 23
学生 (21) 21
日常生活 (20) 20
生活 (20) 20
课堂教学 (18) 18
引导学生 (16) 16
生活经验 (15) 15
社会生活 (15) 15
化学学习 (14) 14
化学课堂 (14) 14
学习兴趣 (14) 14
教学效果 (14) 14
化学课堂教学 (13) 13
初中化学教材 (12) 12
教学内容 (12) 12
教学过程 (12) 12
人类生活 (11) 11
教学实践 (11) 11
生活现象 (11) 11
实际生活 (10) 10
教学情境 (10) 10
现实生活 (10) 10
探究性教学 (9) 9
教学质量 (9) 9
生活化 (9) 9
自然科学 (9) 9
化学与生活 (8) 8
化学教学质量 (8) 8
化学教师 (8) 8
生活情境 (8) 8
中学化学教学 (7) 7
初中学生 (7) 7
化学实验 (7) 7
化学实验教学 (7) 7
学生生活 (7) 7
学科 (7) 7
应用 (7) 7
生活实例 (7) 7
科学素养 (7) 7
联系生活 (7) 7
贴近生活 (7) 7
化学学科 (6) 6
化学课程标准 (6) 6
基础学科 (6) 6
学习 (6) 6
学习过程 (6) 6
实验教学 (6) 6
教学 (6) 6
教学生活化 (6) 6
教学设计 (6) 6
生活实践 (6) 6
科学探究能力 (6) 6
素质教育 (6) 6
自主学习 (6) 6
课堂教学效率 (6) 6
课程标准 (6) 6
二氧化碳 (5) 5
化学 (5) 5
化学教育 (5) 5
化学概念 (5) 5
变化规律 (5) 5
家庭小实验 (5) 5
思维能力 (5) 5
情境教学 (5) 5
教师 (5) 5
教育工作者 (5) 5
现代生活 (5) 5
生产生活实际 (5) 5
生活化教学 (5) 5
生活质量 (5) 5
科学探究 (5) 5
能力的培养 (5) 5
课堂 (5) 5
中学化学 (4) 4
创设情境 (4) 4
初中阶段 (4) 4
化学与社会 (4) 4
化学基础知识 (4) 4
化学理论 (4) 4
化学课程 (4) 4
多媒体 (4) 4
寓教于乐 (4) 4
教材内容 (4) 4
新课程 (4) 4
激发 (4) 4
环境保护 (4) 4
环境保护问题 (4) 4
课本知识 (4) 4
课程内容 (4) 4
中学生 (3) 3
义务教育阶段 (3) 3
创新精神 (3) 3
创设情景 (3) 3
化学反应 (3) 3
化学教学过程 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


初中生优秀作文, ISSN 1008-5165, 2016, Issue 2, p. 105
Journal Article
by 何川
读写算(教师版):素质教育论坛, ISSN 1002-7661, 2017, Issue 29, pp. 146 - 146
Journal Article
Magazine Article
Journal Article
by 张宁
教育界:综合教育研究(上), ISSN 1674-9510, 2017, Issue 5, pp. 110 - 111
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Magazine Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.