UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
初中化学 (440) 440
教学策略 (278) 278
策略 (124) 124
初中化学教学 (113) 113
初中 (98) 98
课堂教学 (65) 65
实验教学 (59) 59
化学教学 (32) 32
教学 (28) 28
化学课堂教学 (25) 25
有效教学 (24) 24
有效性 (23) 23
化学 (21) 21
学习兴趣 (21) 21
实施策略 (20) 20
教学效果 (19) 19
教学过程 (19) 19
学生 (18) 18
问题 (18) 18
化学实验教学 (17) 17
教学方法 (17) 17
课堂教学效率 (17) 17
培养策略 (16) 16
有效策略 (16) 16
化学学习 (14) 14
化学实验 (14) 14
化学教师 (14) 14
化学教学策略 (13) 13
学习过程 (13) 13
教学实践 (13) 13
教学活动 (13) 13
新课改 (13) 13
新课程改革 (13) 13
优化策略 (12) 12
化学知识 (12) 12
有效教学策略 (12) 12
高效课堂 (12) 12
化学教育 (11) 11
化学课堂 (11) 11
化学课程标准 (11) 11
复习策略 (11) 11
有效性策略 (11) 11
化学概念 (10) 10
应用策略 (10) 10
引导学生 (10) 10
概念教学 (10) 10
自主学习 (10) 10
中学化学教学 (9) 9
学习策略 (9) 9
教学内容 (9) 9
教学效率 (9) 9
教学目标 (9) 9
新课程 (9) 9
生活化 (9) 9
课堂效率 (9) 9
高中化学 (9) 9
教学模式 (8) 8
教学现状 (8) 8
新课标 (8) 8
化学方程式 (7) 7
化学用语 (7) 7
学习 (7) 7
学习方式 (7) 7
情境教学 (7) 7
探究教学 (7) 7
现状 (7) 7
策略研究 (7) 7
解决策略 (7) 7
课堂 (7) 7
课堂教学策略 (7) 7
创新策略 (6) 6
初中化学实验教学 (6) 6
初中学生 (6) 6
化学教学质量 (6) 6
学困生 (6) 6
实验 (6) 6
思维能力 (6) 6
探究式教学 (6) 6
科学探究 (6) 6
转化策略 (6) 6
中学化学 (5) 5
化学基本概念 (5) 5
化学新课程 (5) 5
化学课 (5) 5
合作学习 (5) 5
学习方法 (5) 5
实践策略 (5) 5
改革策略 (5) 5
教学情境 (5) 5
教师 (5) 5
新课程标准 (5) 5
构建策略 (5) 5
生活化教学 (5) 5
知识结构 (5) 5
科学素养 (5) 5
自然科学 (5) 5
课程标准 (5) 5
高中化学教学 (5) 5
中学生 (4) 4
中考 (4) 4
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 30, pp. 274 - 274
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 91, pp. 61 - 61
Journal Article
读写算(教师版):素质教育论坛, ISSN 1002-7661, 2017, Issue 47, pp. 241 - 241
Journal Article
数理化解题研究:高中版, ISSN 1008-0333, 2015, Issue 18, p. 94
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 8, pp. 17 - 17
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2016, Issue 9, pp. 22 - 23
Journal Article
Magazine Article
Magazine Article
Magazine Article
高考, ISSN 1673-6265, 2017, Issue 9, p. 188
Journal Article
新课程:教育学术, ISSN 1673-2162, 2016, Issue 5, p. 81
Journal Article
by 田雨
Shanxi qingnian, ISSN 1006-0049, 2016, Issue 4, p. 182
Journal Article
by 曲健
新课程:教育学术, ISSN 1673-2162, 2016, Issue 1, pp. 234 - 235
Journal Article
高考, ISSN 1673-6265, 2017, Issue 33, pp. 136 - 136
Journal Article
科技创新导报, ISSN 1674-098X, 2017, Issue 5, p. 209
Journal Article
by 于兰
教师, ISSN 1674-120X, 2017, Issue 10, pp. 67 - 67
Journal Article
高考, ISSN 1673-6265, 2015, Issue X, p. 93
Journal Article
快乐阅读, ISSN 1672-8203, 2015, Issue 4, p. 36
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.