UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
利益集团 (1871) 1871
特殊利益集团 (129) 129
企业集团 (126) 126
中国 (117) 117
集团利益 (99) 99
利益 (95) 95
美国 (86) 86
国家利益 (70) 70
改革 (65) 65
集团 (63) 63
博弈 (61) 61
利益冲突 (60) 60
经济利益 (55) 55
公共政策 (54) 54
利益相关者 (50) 50
利益最大化 (47) 47
政府 (45) 45
利益关系 (43) 43
公共利益 (42) 42
地方政府 (41) 41
社会集团 (41) 41
利益分配 (36) 36
相关利益集团 (36) 36
利益群体 (35) 35
既得利益集团 (35) 35
利益共同体 (30) 30
制度变迁 (30) 30
利益诉求 (29) 29
经济发展 (29) 29
社会利益集团 (28) 28
职教集团 (28) 28
民主政治 (27) 27
经济学家 (27) 27
利益主体 (26) 26
利益格局 (26) 26
利益表达 (26) 26
上市公司 (25) 25
意识形态 (25) 25
政治 (25) 25
利益博弈 (24) 24
社会利益 (24) 24
国有企业 (23) 23
市场经济 (23) 23
改革开放 (23) 23
自身利益 (23) 23
企业 (22) 22
社会结构 (22) 22
美国政治 (22) 22
中国经济 (21) 21
西方国家 (21) 21
企业利益 (20) 20
共同利益 (20) 20
政党 (20) 20
部门利益 (20) 20
利益输送 (19) 19
可持续发展 (19) 19
和谐社会 (19) 19
政府决策 (19) 19
整体利益 (19) 19
母子公司 (19) 19
治理 (19) 19
知识分子 (19) 19
经济体制改革 (19) 19
董事长 (19) 19
集体行动 (19) 19
领导干部 (19) 19
利益集团理论 (18) 18
国会 (18) 18
多元主义 (18) 18
政治参与 (18) 18
社会发展 (18) 18
市场 (17) 17
成员企业 (17) 17
政治体制改革 (17) 17
政策制定 (17) 17
社会阶层 (17) 17
美国政府 (17) 17
规制 (17) 17
集団 (17) 17
人民群众 (16) 16
企业社会责任 (16) 16
协调 (16) 16
政党政治 (16) 16
政治过程 (16) 16
中央政府 (15) 15
公共选择 (15) 15
利益矛盾 (15) 15
国家 (15) 15
房价 (15) 15
政治制度 (15) 15
政治发展 (15) 15
政治学 (15) 15
政治生活 (15) 15
政治经济学 (15) 15
游说 (15) 15
经济 (15) 15
职业教育集团 (15) 15
贸易政策 (15) 15
中美关系 (14) 14
俄罗斯 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


兰台世界, ISSN 1006-7744, 2018, Issue 2, pp. 112 - 115
Journal Article
金融发展研究, ISSN 1674-2265, 2018, Issue 2, pp. 58 - 60
Journal Article
by 赵凯
广州社会主义学院学报, ISSN 1672-3562, 2016, Issue 3, pp. 44 - 47
Journal Article
by 张琪
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2014, Issue 4, pp. 9 - 10
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2014, Issue 18, pp. 48 - 49
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2014, Issue 26, pp. 267 - 268
Journal Article
by 张磊
国际观察, ISSN 1005-4812, 2014, Issue 2, pp. 30 - 43
Journal Article
by 关博
江南大学学报:人文社会科学版, ISSN 1671-6973, 2016, Volume 15, Issue 1, pp. 61 - 70
Journal Article
by 何静
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2016, Issue 12, pp. 23 - 24
Journal Article
南京中医药大学学报:社会科学版, ISSN 1009-3222, 2017, Volume 18, Issue 2, pp. 114 - 118
Journal Article
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2014, Issue 4, pp. 102 - 104
Journal Article
当代财经, ISSN 1005-0892, 2014, Issue 4, pp. 5 - 13
Journal Article
广西教育学院学报, ISSN 1006-9410, 2015, Issue 1, pp. 43 - 45
Journal Article
马克思主义研究, ISSN 1006-5199, 2015, Issue 11, pp. 118 - 125
Journal Article
外国教育研究, ISSN 1006-7469, 2017, Volume 44, Issue 2, pp. 47 - 59
Journal Article
北华大学学报:社会科学版, ISSN 1009-5101, 2017, Issue 1, pp. 62 - 66
Journal Article
新疆师范大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1005-9245, 2017, Issue 2, pp. 77 - 83
Journal Article
北华大学学报:社会科学版, ISSN 1009-5101, 2017, Volume 18, Issue 1, pp. 62 - 66
Journal Article
新疆师范大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1005-9245, 2017, Volume 38, Issue 2, pp. 77 - 83
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.