UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
制度创新 (13010) 13010
创新 (3625) 3625
中国 (2049) 2049
技术创新 (1822) 1822
制度 (928) 928
现代企业制度 (878) 878
制度建设 (858) 858
管理创新 (747) 747
改革创新 (724) 724
国有企业 (671) 671
管理制度 (639) 639
科技创新 (630) 630
产权制度 (529) 529
机制创新 (483) 483
改革 (478) 478
金融创新 (464) 464
制度改革 (435) 435
企业 (431) 431
企业制度创新 (402) 402
经济发展 (393) 393
高校 (360) 360
理论创新 (337) 337
可持续发展 (335) 335
创新能力 (313) 313
企业管理 (297) 297
制度变迁 (296) 296
制度安排 (292) 292
体制创新 (291) 291
建立现代企业制度 (278) 278
中小企业 (272) 272
改革开放 (267) 267
企业文化 (253) 253
自主创新 (248) 248
企业制度 (246) 246
市场经济 (246) 246
国有企业改革 (242) 242
民营企业 (242) 242
科学发展观 (238) 238
经济增长 (235) 235
体制改革 (226) 226
创新精神 (226) 226
激励机制 (224) 224
社会主义市场经济体制 (204) 204
法律制度 (201) 201
专利制度 (184) 184
wto (183) 183
管理制度创新 (183) 183
发展 (179) 179
观念创新 (178) 178
管理体制 (177) 177
知识产权制度 (176) 176
金融制度创新 (176) 176
地方政府 (173) 173
核心竞争力 (169) 169
农村 (168) 168
商业银行 (166) 166
组织创新 (162) 162
产权制度改革 (161) 161
政府 (159) 159
教育制度 (155) 155
财务管理 (155) 155
高等教育 (154) 154
创新驱动 (153) 153
实践 (152) 152
管理模式 (152) 152
经济社会发展 (151) 151
人才培养 (145) 145
制度环境 (143) 143
以人为本 (140) 140
知识产权 (139) 139
教育改革 (138) 138
政府职能 (137) 137
中国特色 (136) 136
企业发展 (135) 135
分配制度 (135) 135
知识经济 (135) 135
产业结构 (134) 134
企业改革 (134) 134
社会主义市场经济 (134) 134
资本市场 (133) 133
产权制度创新 (132) 132
土地制度 (131) 131
规章制度 (131) 131
金融制度 (131) 131
上海 (128) 128
文化创新 (128) 128
创新人才 (127) 127
管理 (126) 126
中国共产党 (125) 125
制度体系 (125) 125
人力资源 (124) 124
人事制度 (121) 121
企业家 (119) 119
社会管理创新 (118) 118
人力资源管理 (117) 117
制度供给 (116) 116
教育创新 (116) 116
法人治理结构 (115) 115
党的建设 (114) 114
创新意识 (112) 112
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张越
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 35, pp. 151 - 152
Journal Article
by 李俊
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 19, pp. 281 - 282
Journal Article
by 俞杰
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2017, Issue 10, pp. 121 - 123
Journal Article
天津师范大学学报:基础教育版, ISSN 1009-7228, 2016, Volume 17, Issue 3, pp. 1 - 5
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 9, pp. 94 - 95
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 18, p. 131
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 5, p. 272
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 22, pp. 260 - 260
Journal Article
by 王静
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 5, p. 151
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 4, pp. 97 - 98
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 20, pp. 71 - 71
Journal Article
by 陈敏
淮北职业技术学院学报, ISSN 1671-8275, 2017, Volume 16, Issue 6, pp. 130 - 132
Journal Article
西部学刊, ISSN 2095-6916, 2017, Issue 12, pp. 72 - 74
Journal Article
by 高静
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2015, Issue 2X, p. 231
Journal Article
东莞理工学院学报, ISSN 1009-0312, 2015, Issue 2, pp. 13 - 17
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 4, p. 365 368
Journal Article
by 刘春
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 14, p. 52
Journal Article
中国地质大学学报:社会科学版, ISSN 1671-0169, 2018, Volume 18, Issue 2, pp. 84 - 91
Journal Article
by 李洋
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 1, pp. 3 - 3
Journal Article
国家教育行政学院学报, ISSN 1672-4038, 2018, Issue 2, pp. 48 - 54
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.