UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
剧种 (1161) 1161
地方剧种 (676) 676
戏曲剧种 (528) 528
中国戏曲 (163) 163
地方戏曲剧种 (163) 163
唱腔 (155) 155
京剧 (151) 151
地方戏曲 (148) 148
戏曲艺术 (147) 147
古老剧种 (146) 146
戏曲音乐 (144) 144
剧目 (123) 123
演员 (111) 111
黄梅戏 (103) 103
非物质文化遗产 (101) 101
剧团 (100) 100
观众 (95) 95
戏曲 (84) 84
地方戏 (81) 81
演出 (80) 80
越剧 (79) 79
艺术形式 (78) 78
昆曲 (75) 75
河北梆子 (68) 68
剧种特色 (67) 67
声腔 (59) 59
音乐 (58) 58
表演艺术 (57) 57
传统戏曲 (55) 55
传承 (51) 51
秦腔 (49) 49
豫剧 (49) 49
戏剧 (48) 48
新剧种 (48) 48
传统剧目 (46) 46
艺术家 (46) 46
地方特色 (44) 44
艺术 (43) 43
少数民族剧种 (41) 41
戏曲声腔 (39) 39
川剧艺术 (38) 38
戏曲演员 (38) 38
梨园戏 (38) 38
中国 (36) 36
行当 (36) 36
龙江剧 (36) 36
戏曲舞台 (35) 35
民族戏曲 (35) 35
艺术特色 (35) 35
艺术风格 (35) 35
伴奏乐器 (34) 34
戏曲创作 (34) 34
淮剧 (34) 34
徽班 (33) 33
梆子腔 (33) 33
民间音乐 (33) 33
音乐唱腔 (33) 33
粤剧 (32) 32
评剧 (32) 32
中国戏曲艺术 (30) 30
京剧艺术 (30) 30
川剧 (30) 30
昆剧 (30) 30
河南 (30) 30
音乐创作 (30) 30
保护 (29) 29
现代戏 (29) 29
弋阳腔 (28) 28
经典剧目 (28) 28
舞台艺术 (28) 28
锡剧 (28) 28
二人转 (27) 27
人物形象 (27) 27
唱腔音乐 (27) 27
壮剧 (27) 27
戏剧艺术 (27) 27
现状 (26) 26
专业剧团 (25) 25
人民群众 (25) 25
传统戏剧 (25) 25
创新 (25) 25
扬剧 (25) 25
梆子 (25) 25
民间歌舞 (25) 25
花鼓戏 (25) 25
表演 (25) 25
传承发展 (24) 24
戏曲乐队 (24) 24
戏曲改革 (24) 24
戏曲界 (24) 24
柳琴戏 (24) 24
歌仔戏 (24) 24
舞台 (24) 24
严凤英 (23) 23
中国戏剧 (23) 23
五十年代 (23) 23
国家级 (23) 23
木偶戏 (23) 23
民间小戏 (23) 23
汉剧 (23) 23
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


创作评谭, ISSN 1005-796X, 2017, Issue 1, pp. 49 - 53
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 11, pp. 49 - 49
Journal Article
乐府新声:沈阳音乐学院学报, ISSN 1001-5736, 2017, Volume 35, Issue 4, pp. 45 - 55
Journal Article
by 刘艳
宁德师范学院学报:哲学社会科学版, ISSN 2095-3682, 2017, Issue 2, pp. 66 - 69
Journal Article
濮陽職業技術學院學報, ISSN 1672-9161, 03/2015, Volume 28, Issue 1, pp. 99 - 101
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2015, Issue 9, pp. 34 - 35
Journal Article
龙岩学院学报, ISSN 1673-4629, 2015, Volume 33, Issue 3, pp. 119 - 122
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2013, Issue 11, pp. 65 - 68
Journal Article
by 马娇
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2018, Issue 2, pp. 15 - 16
Journal Article
龙岩学院学报, ISSN 1673-4629, 2016, Volume 34, Issue 4, pp. 117 - 121
Journal Article
萍乡学院学报, ISSN 2095-9249, 2016, Volume 33, Issue 1, pp. 46 - 50
Journal Article
2012年海峡两岸戏曲学术研讨会, 12/2012
Conference Proceeding
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 6, pp. 31 - 31
Journal Article
福建艺术, ISSN 1004-2075, 2017, Issue 3, pp. 52 - 55
Journal Article
音乐生活, ISSN 0512-7920, 2016, Issue 2, pp. 17 - 18
Journal Article
协商论坛, ISSN 1672-5778, 2017, Issue 3, pp. 30 - 30
Journal Article
浙江艺术职业学院学报, ISSN 1672-2795, 2016, Volume 14, Issue 4, pp. 27 - 33
Journal Article
保定学院学报, ISSN 1674-2494, 2016, Volume 29, Issue 5, pp. 127 - 131
Journal Article
by 吴俊
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 15, pp. 30 - 30
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 9, pp. 53 - 53
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.