UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
基础知识 (766) 766
化学基础知识 (496) 496
基本技能 (189) 189
化学教学 (182) 182
初中化学 (174) 174
高中化学 (148) 148
学生 (143) 143
化学知识 (138) 138
化学 (106) 106
初中化学教学 (102) 102
中学化学 (86) 86
化学实验 (84) 84
高考 (82) 82
中学化学教学 (73) 73
培养 (69) 69
化学学习 (68) 68
化学试题 (67) 67
化学教育 (63) 63
知识的基础 (60) 60
高考化学 (59) 59
化学课堂教学 (56) 56
高中化学教学 (56) 56
课堂教学 (53) 53
化学概念 (52) 52
化学学科 (51) 51
素质教育 (51) 51
能力的培养 (51) 51
思维能力 (49) 49
学习兴趣 (48) 48
知识点 (48) 48
中考 (47) 47
初中 (47) 47
化学基本概念 (47) 47
化学基础 (46) 46
化学计算 (46) 46
教学过程 (46) 46
实验教学 (44) 44
化学教师 (43) 43
基础学科 (41) 41
学习方法 (41) 41
创新能力 (40) 40
化学实验教学 (40) 40
解决问题的能力 (40) 40
高考试题 (40) 40
元素化合物 (38) 38
知识基础 (37) 37
化学课程标准 (36) 36
基础知识教学 (35) 35
科学素养 (35) 35
教学内容 (34) 34
科学探究能力 (34) 34
学习 (33) 33
自然科学 (33) 33
中考化学 (32) 32
化学课堂 (32) 32
化学复习 (31) 31
应用 (31) 31
引导学生 (31) 31
教学效果 (31) 31
创新精神 (30) 30
学习过程 (30) 30
创新意识 (29) 29
初中化学教材 (28) 28
化学课程 (28) 28
基础知识教育 (28) 28
教学方法 (28) 28
新课程改革 (28) 28
化学课 (27) 27
教学质量 (27) 27
高三化学 (27) 27
中学生 (26) 26
科学态度 (26) 26
高中 (26) 26
化学用语 (25) 25
化学问题 (25) 25
基础教育 (25) 25
创新教育 (24) 24
有机化学 (24) 24
高考化学试题 (24) 24
中学 (23) 23
化学概念教学 (23) 23
化学科学 (23) 23
新课程 (23) 23
初中阶段 (22) 22
化学教学质量 (22) 22
学生能力 (22) 22
物质结构 (22) 22
高三 (22) 22
化学方程式 (21) 21
学习方式 (21) 21
考试大纲 (21) 21
教学 (20) 20
知识结构 (20) 20
观察能力 (20) 20
初中学生 (19) 19
化学教材 (19) 19
同学 (19) 19
复习 (19) 19
教学实践 (19) 19
新课程标准 (19) 19
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张泉
中学化学, ISSN 1007-8711, 2018, Issue 2, pp. 19 - 20
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2017, Issue 2, pp. 76 - 77
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2017, Issue 22, pp. 73 - 74
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 10, pp. 55 - 59
Journal Article
by 任云
中学化学, ISSN 1007-8711, 2017, Issue 5, pp. 12 - 14
Journal Article
中学化学, ISSN 1007-8711, 2016, Issue 10, pp. 7 - 9
Journal Article
理科考试研究:初中版, ISSN 1008-4126, 2015, Volume 22, Issue 11, pp. 85 - 85
Journal Article
by 施捷
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2017, Issue 16, pp. 15 - 15
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
高中数理化, ISSN 1007-8312, 2017, Issue 16, pp. 41 - 42
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 18, pp. 187 - 187
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 9, pp. 110 - 110
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2016, Volume 23, Issue 2, pp. 85 - 85
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.