UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
化学教师 (2112) 2112
教师 (1370) 1370
化学教学 (897) 897
学生 (767) 767
高中化学 (500) 500
课堂教学 (431) 431
初中化学 (415) 415
化学 (411) 411
中学化学教师 (355) 355
教学过程 (273) 273
化学课堂 (263) 263
教学方法 (257) 257
化学课堂教学 (255) 255
高中化学教学 (251) 251
新课程改革 (249) 249
中学化学 (224) 224
化学实验 (223) 223
化学实验教学 (218) 218
化学教育 (206) 206
初中化学教学 (205) 205
中学化学教学 (201) 201
教学效果 (180) 180
化学课 (179) 179
学习兴趣 (177) 177
实验教学 (174) 174
教学实践 (170) 170
化学知识 (165) 165
初中 (161) 161
培养 (157) 157
素质教育 (153) 153
教学质量 (146) 146
中学 (142) 142
课程改革 (142) 142
化学学习 (140) 140
高中 (139) 139
学习 (129) 129
教学内容 (128) 128
化学学科 (126) 126
新课程 (126) 126
引导学生 (124) 124
演示实验 (123) 123
教師 (111) 111
教員 (109) 109
青年教师 (109) 109
教学模式 (101) 101
教育 (101) 101
课改 (97) 97
中学教师 (96) 96
一线教师 (93) 93
教学活动 (92) 92
老师 (92) 92
学习过程 (88) 88
课堂 (87) 87
化学教材 (85) 85
能力的培养 (84) 84
培养学生 (83) 83
有效教学 (83) 83
学习方式 (81) 81
化学教学质量 (80) 80
教学改革 (80) 80
课程理念 (79) 79
教师专业发展 (78) 78
新课程标准 (77) 77
化学课程 (76) 76
应用 (76) 76
教师指导 (75) 75
教学 (74) 74
中学生 (70) 70
教学方式 (70) 70
学校 (69) 69
教学工作 (69) 69
学习方法 (68) 68
教学目标 (68) 68
自主学习 (68) 68
化学新课程 (67) 67
科学素养 (64) 64
课堂教学效率 (64) 64
思维能力 (63) 63
教学反思 (63) 63
教师角色 (63) 63
新课标 (63) 63
自然科学 (62) 62
教学理念 (61) 61
高效课堂 (60) 60
化学概念 (59) 59
学科 (59) 59
教学设计 (59) 59
教师素质 (59) 59
教学策略 (58) 58
创新能力 (57) 57
化学课程标准 (57) 57
新教材 (55) 55
基础教育 (51) 51
教学效率 (51) 51
学生实验 (50) 50
教师教学 (50) 50
教育理念 (49) 49
有效性 (49) 49
实验操作 (48) 48
教学研究 (48) 48
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中学化学, ISSN 1007-8711, 2017, Issue 9, pp. 5 - 6
Journal Article
by 刘玉胜 and 冯惠 and 蒋良 and 法号 and 李欣 and 刘翠 and 冯长君
山东化工, ISSN 1008-021X, 2016, Volume 45, Issue 21, pp. 158 - 160
Journal Article
当代教育理论与实践, ISSN 1674-5884, 2016, Volume 8, Issue 3, pp. 14 - 16
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 4, pp. 239 - 239
Journal Article
喀什大学学报, ISSN 2096-2134, 2017, Volume 38, Issue 3, pp. 87 - 89
Journal Article
教育评论, ISSN 1004-1109, 2017, Issue 12, pp. 149 - 151
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2017, Issue 4, pp. 3 - 5
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2017, Issue 7, pp. 21 - 25
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2017, Volume 38, Issue 11, pp. 53 - 56
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 11, pp. 43 - 46
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2017, Volume 38, Issue 13, pp. 47 - 52
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2018, Issue 3, pp. 15 - 16
Journal Article
实验教学与仪器, ISSN 1004-2326, 2016, Issue 12, pp. 51 - 51
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 12, pp. 197 - 197
Journal Article
by 赵铭 and 赵华
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 9, pp. 39 - 44
Journal Article
by 钱胜
化学教学, ISSN 1005-6629, 2016, Issue 9, pp. 7 - 10
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 5, pp. 37 - 42
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2016, Issue 8, pp. 69 - 70
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2014, Issue 5, pp. 17 - 20
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2017, Issue 3, pp. 79 - 81
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.