UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
医院建筑 (883) 883
医院 (307) 307
建筑设计 (296) 296
建筑面积 (150) 150
医疗建筑 (104) 104
建筑 (95) 95
医院建设 (71) 71
设计 (71) 71
绿色医院 (65) 65
综合医院 (61) 61
医院建筑设计 (58) 58
占地面积 (54) 54
节能 (48) 48
绿色建筑 (46) 46
综合性医院 (42) 42
医院设计 (41) 41
建筑节能 (35) 35
设计理念 (35) 35
建筑师 (34) 34
人性化设计 (33) 33
以人为本 (32) 32
人性化 (29) 29
总体规划 (28) 28
电气设计 (28) 28
医院管理 (27) 27
空调系统 (27) 27
人民医院 (26) 26
公共建筑 (25) 25
建筑工程 (25) 25
绿色医院建筑 (24) 24
节能降耗 (24) 24
现代化 (23) 23
中医院 (22) 22
中国 (22) 22
智能建筑 (22) 22
节能改造 (22) 22
建筑布局 (21) 21
节能设计 (21) 21
儿童医院 (19) 19
可持续发展 (19) 19
用地面积 (19) 19
规划设计 (19) 19
医学院 (18) 18
建筑环境 (18) 18
改扩建工程 (18) 18
综合楼 (18) 18
医疗环境 (17) 17
病房楼 (17) 17
评价标准 (17) 17
医护人员 (16) 16
医疗 (16) 16
医疗设施 (16) 16
工程 (16) 16
建筑空间 (16) 16
建筑风格 (16) 16
智能化 (16) 16
洁净手术室 (16) 16
病房 (16) 16
规划 (16) 16
附属医院 (16) 16
医疗中心 (15) 15
医疗服务 (15) 15
洁净手术部 (15) 15
北京 (14) 14
医疗技术 (14) 14
建筑工地 (14) 14
肿瘤医院 (14) 14
医院环境 (13) 13
平方 (13) 13
应用 (13) 13
建筑能耗 (13) 13
改扩建 (13) 13
专科医院 (12) 12
医疗功能 (12) 12
工程管理 (12) 12
环境设计 (12) 12
节能措施 (12) 12
高层建筑 (12) 12
公立医院 (11) 11
医疗机构 (11) 11
医院门诊 (11) 11
国际 (11) 11
室内设计 (11) 11
就医环境 (11) 11
工程设计 (11) 11
建筑公司 (11) 11
建筑结构 (11) 11
总体布局 (11) 11
教学医院 (11) 11
项目名称 (11) 11
上海市 (10) 10
北京市 (10) 10
发展趋势 (10) 10
天津市 (10) 10
建筑功能 (10) 10
建筑智能化 (10) 10
建筑物 (10) 10
建筑装饰 (10) 10
建筑规划 (10) 10
手术室 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


建设科技, ISSN 1671-3915, 2016, Issue 18, pp. 36 - 38
Journal Article
by 王霞 and 吕文光
中国医院, ISSN 1671-0592, 2015, Issue 9, pp. 79 - 84
Journal Article
江苏卫生事业管理, ISSN 1005-7803, 2017, Volume 28, Issue 6, pp. 154 - 156
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2017, Issue 13, pp. 30 - 32
Journal Article
by 张春阳 and 孙冰
南方建筑, ISSN 1000-0232, 2017, Issue 1, pp. 100 - 107
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2017, Issue 2, p. 73
Journal Article
by 王斌
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 21, p. 61
Journal Article
by 常杰
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2017, Issue 5, p. 221
Journal Article
Zhi neng jian zhu dian qi ji shu, ISSN 1729-1275, 2017, Volume 11, Issue 5, pp. 63 - 67
Journal Article
建筑设计管理, ISSN 1673-1093, 2017, Issue 5, pp. 55 - 59
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2017, Issue 25, pp. 25 - 27
Journal Article
by 刘朝阳 and 卢洲 and 胡平放 and 雷飞 and 朱娜 and 江章宁
建筑节能, ISSN 1673-7237, 2017, Issue 9, pp. 110 - 117
Journal Article
by 陈亚同 and 王丹
建筑技术开发, ISSN 1001-523X, 2017, Volume 44, Issue 1, pp. 108 - 109
Journal Article
中国医院, ISSN 1671-0592, 2015, Issue 5, pp. 77 - 78
Journal Article
by 贾锋
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2015, Issue S1, p. 176
Journal Article
四川建材, ISSN 1672-4011, 2015, Issue 5, pp. 296 - 299
Journal Article
by 王磊
信息系统工程, ISSN 1001-2362, 2018, Issue 1, pp. 146 - 147
Journal Article
by 唐健
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 40, pp. 270 - 270
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2016, Issue 21, pp. 24 - 24
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2016, Issue 32, pp. 193 - 195
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.