UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
华东师范大学 (2840) 2840
华东师范大学出版社 (236) 236
上海市 (153) 153
北京师范大学 (145) 145
博士生导师 (131) 131
教授 (117) 117
中国 (99) 99
学术研讨会 (96) 96
华东师大 (92) 92
研讨会综述 (81) 81
上海 (77) 77
论坛 (74) 74
中国教育学会 (72) 72
上海师范大学 (64) 64
中国社会科学院 (62) 62
复旦大学 (59) 59
学生 (59) 59
综述 (58) 58
2010年 (57) 57
教育部 (55) 55
国际学术研讨会 (53) 53
上海交通大学 (52) 52
教育学院 (52) 52
专业委员会 (50) 50
教师 (47) 47
简介 (47) 47
北京大学 (46) 46
中国人民大学 (45) 45
香港中文大学 (44) 44
高校 (44) 44
博士学位 (43) 43
南京师范大学 (42) 42
研究所 (42) 42
硕士学位 (42) 42
华中师范大学 (41) 41
师范学院 (41) 41
课堂 (40) 40
专家学者 (39) 39
东北师范大学 (38) 38
人文社会科学 (38) 38
中学 (37) 37
中文系 (37) 37
教育学 (37) 37
课堂教学 (37) 37
教育改革与发展 (35) 35
教育委员会 (34) 34
出版社 (33) 33
基础教育 (33) 33
学院 (33) 33
华东师范大学第二附属中学 (32) 32
学术委员会 (32) 32
教师专业发展 (32) 32
上海社会科学院 (31) 31
副教授 (31) 31
学习 (31) 31
学校 (31) 31
教育 (30) 30
上海外国语大学 (29) 29
中央广播电视大学 (29) 29
研究生 (29) 29
社会科学理论 (29) 29
老师 (29) 29
历史系 (28) 28
学前教育 (28) 28
教育及社会科学应用研究论文奖计划 (28) 28
专栏 (27) 27
国际研讨会 (27) 27
期刊 (27) 27
2009年 (25) 25
医学院 (25) 25
教育改革 (25) 25
终身教授 (25) 25
世界 (24) 24
中小学 (24) 24
学者 (24) 24
年会 (24) 24
幼儿园 (24) 24
心理学 (24) 24
教育研究中心 (24) 24
数学教育 (24) 24
杂志 (24) 24
校长 (24) 24
编辑工作 (24) 24
高峰论坛 (24) 24
985工程 (23) 23
上海大学 (23) 23
中华人民共和国 (23) 23
创新 (23) 23
大众 (23) 23
学术年会 (23) 23
教育发展 (23) 23
教育科学 (23) 23
研究基地 (23) 23
研究成果 (23) 23
简讯 (23) 23
职业教育 (23) 23
课程改革 (23) 23
课程标准 (23) 23
公开发行 (22) 22
博士 (22) 22
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


高等数学研究, ISSN 1008-1399, 2017, Volume 20, Issue 4, pp. 122 - 125
Journal Article
Li shi dang an, ISSN 1001-7755, 2017, Issue 4, pp. 39 - 39
Journal Article
数学教学, ISSN 0488-7387, 2017, Issue 1, pp. F0004 - F0004
Journal Article
高等数学研究, ISSN 1008-1399, 2018, Volume 21, Issue 1, pp. 86 - 89
Journal Article
兰台世界:上旬, ISSN 1006-7744, 2014, Issue 7, pp. 12 - 13
Journal Article
大学图书馆学报, ISSN 1002-1027, 2014, Volume 32, Issue 2, pp. 104 - 110
Journal Article
江西教育:管理版(A), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 1, pp. 16 - 16
Journal Article
地理教学, ISSN 1000-078X, 2017, Issue 18, pp. F0002 - F0002
Journal Article
数学教学, ISSN 0488-7387, 2017, Issue 3, pp. F0004 - F0004
Journal Article
地理教学, ISSN 1000-078X, 2017, Issue 5, pp. 1 - 1
Journal Article
语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2013, Issue 5, pp. 1 - 1
Journal Article
Journal Article
北方工业大学学报, ISSN 1001-5477, 2018, Volume 30, Issue 1, pp. 56 - 63
Journal Article
by 厉毅
中学语文教学参考:上旬刊, ISSN 1002-2155, 2016, Issue 4, pp. 52 - 54
Journal Article
公共行政评论, ISSN 1674-2486, 2016, Volume 9, Issue 5, pp. 192 - 198
Journal Article
中学历史教学参考, ISSN 1002-2198, 2017, Issue 1, pp. 64 - 65
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2017, Issue 27, pp. 32 - 32
Journal Article
地理教学, ISSN 1000-078X, 2017, Issue 4, pp. 36 - 36
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.