X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
博士 (8850) 8850
博士学位 (5380) 5380
博士研究生 (2410) 2410
博士论文 (1381) 1381
硕士学位 (1052) 1052
大学 (1042) 1042
論文 (903) 903
博士生导师 (755) 755
審査 (676) 676
研究 (668) 668
学位 (661) 661
中国 (611) 611
教授 (602) 602
医学博士 (592) 592
学位論文 (591) 591
经济学博士 (534) 534
女博士 (522) 522
硕士研究生 (512) 512
大学院 (480) 480
法学博士 (461) 461
博士学位论文 (460) 460
結果 (439) 439
学研 (423) 423
学研ホールディングス (423) 423
学習研究社 (423) 423
歯学 (410) 410
歯科 (410) 410
歯科医学 (410) 410
歯科学 (410) 410
大阪 (393) 393
大阪歯科大 (388) 388
大阪歯科大学 (388) 388
美国 (375) 375
北京大学 (322) 322
博士点 (305) 305
硕士 (293) 293
学士学位 (286) 286
简介 (273) 273
毕业 (263) 263
研究生 (258) 258
医学 (255) 255
研究所 (240) 240
中国人民大学 (236) 236
研究生教育 (233) 233
清华大学 (229) 229
哲学博士 (227) 227
杏林大 (223) 223
杏林大学 (223) 223
林大 (223) 223
学生 (218) 218
哈佛大学 (216) 216
副教授 (213) 213
专家 (208) 208
研究生院 (206) 206
学院 (198) 198
研究员 (198) 198
博士生 (184) 184
学者 (182) 182
2010年 (180) 180
硕士生导师 (179) 179
日本 (175) 175
研究生导师 (175) 175
老师 (175) 175
师范学院 (169) 169
記念号 (169) 169
中国社会科学院 (168) 168
中央美术学院 (168) 168
世界 (167) 167
大学教授 (165) 165
科学家 (164) 164
中国科学院 (163) 163
北京师范大学 (159) 159
文学博士 (159) 159
同学 (156) 156
追悼 (155) 155
孩子 (154) 154
武汉大学 (153) 153
南京大学 (152) 152
实验室 (152) 152
記念 (152) 152
复旦大学 (145) 145
学习 (145) 145
2008年 (141) 141
教育 (140) 140
影響 (139) 139
哥伦比亚大学 (138) 138
先生 (134) 134
学校 (134) 134
学科带头人 (134) 134
研究成果 (133) 133
高校 (130) 130
董事长 (129) 129
教师 (128) 128
博士后 (127) 127
2009年 (126) 126
学位论文 (126) 126
中国艺术研究院 (124) 124
学术研究 (124) 124
博士毕业 (123) 123
目録 (122) 122
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1889, Volume 1, pp. 482 - 482
Journal Article
by
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1890, Volume 2, Issue 6, pp. 310 - 310
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1890, Volume 2, Issue 8, pp. 408a - 409
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1893, Volume 5, Issue 1, pp. 44 - 44
Journal Article
by
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1894, Volume 6, Issue 11, pp. 647 - 649
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1894, Volume 6, Issue 7, pp. 417 - 418
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1894, Volume 6, Issue 2, pp. 108 - 109
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1894, Volume 6, Issue 5, pp. 290c - 290c
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1894, Volume 6, Issue 12, pp. 706b - 707
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1895, Volume 7, Issue 5, pp. 277a - 278
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1895, Volume 7, Issue 9, pp. 519b - 520
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1895, Volume 7, pp. 565a - 566
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1895, Volume 7, Issue 8, pp. 458a - 458a
Journal Article
Journal of the Meteorological Society of Japan, ISSN 0026-1165, 1896, Volume 15, Issue 8, pp. 370 - 377
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1896, Volume 8, Issue 2, pp. 110a - 110a
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1897, Volume 9, pp. 483a - 484
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1897, Volume 9, Issue 1, pp. 54 - 54
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1897, Volume 9, Issue 2, pp. 88 - 88
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1897, Volume 9, Issue 12, pp. 581 - 581
Journal Article
Chigaku zasshi, ISSN 0022-135X, 1897, Volume 9, Issue 11, pp. 519a - 519a
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.