UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
社会危害性 (1593) 1593
危害性 (1350) 1350
犯罪行为 (202) 202
行为人 (160) 160
犯罪构成 (128) 128
我国刑法 (124) 124
犯罪分子 (102) 102
刑事违法性 (87) 87
司法实践 (87) 87
人身危险性 (85) 85
刑法 (83) 83
危害性分析 (78) 78
刑事责任 (73) 73
对策 (69) 69
国家工作人员 (64) 64
经济犯罪 (62) 62
刑事立法 (61) 61
罪与非罪 (61) 61
中国 (60) 60
犯罪 (57) 57
犯罪人 (54) 54
犯罪主体 (50) 50
犯罪概念 (48) 48
危害性认识 (47) 47
情节严重 (46) 46
法定刑 (44) 44
司法机关 (43) 43
严重危害性 (42) 42
刑法理论 (42) 42
犯罪构成要件 (42) 42
被告人 (42) 42
原因 (39) 39
成因 (39) 39
犯罪客体 (38) 38
罪刑法定原则 (38) 38
贪污罪 (38) 38
检察机关 (37) 37
共同犯罪 (36) 36
盗窃罪 (35) 35
构成要件 (34) 34
防治 (33) 33
受贿罪 (32) 32
社会 (32) 32
犯罪活动 (31) 31
预防 (31) 31
刑法分则 (30) 30
危害行为 (30) 30
刑罚 (29) 29
危害性评价 (29) 29
危害社会 (29) 29
有期徒刑 (29) 29
危害结果 (28) 28
司法解释 (28) 28
故障模式 (28) 28
定罪量刑 (27) 27
投机倒把罪 (27) 27
问题 (27) 27
刑事政策 (26) 26
犯罪故意 (26) 26
社会主义 (26) 26
违法性认识 (26) 26
刑法典 (25) 25
刑罚处罚 (25) 25
行为 (25) 25
违法性 (25) 25
违法行为 (25) 25
从重处罚 (24) 24
非法占有 (24) 24
挪用公款罪 (23) 23
本质特征 (23) 23
犯罪构成理论 (23) 23
被害人 (23) 23
违法犯罪 (23) 23
刑法规定 (22) 22
数额较大 (22) 22
构成犯罪 (22) 22
犯罪对象 (22) 22
犯罪本质 (22) 22
经济犯罪案件 (22) 22
防治措施 (22) 22
刑事犯罪 (21) 21
故意犯罪 (21) 21
正当防卫 (21) 21
现行刑法 (21) 21
社会危害性认识 (21) 21
违法犯罪行为 (21) 21
防治对策 (21) 21
预防措施 (21) 21
预防犯罪 (21) 21
主观恶性 (20) 20
犯罪事实 (20) 20
犯罪情节 (20) 20
社会治安 (20) 20
立法 (20) 20
职务犯罪 (20) 20
行贿罪 (20) 20
人民群众 (19) 19
危害性评估 (19) 19
危害程度 (19) 19
抢劫罪 (19) 19
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 1, pp. 269 - 269
Journal Article
山西林业, ISSN 1005-4707, 2017, Issue 1, pp. 32 - 33
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 9, pp. 51 - 52
Journal Article
by 李宏
南方农业, ISSN 1673-890X, 2015, Volume 9, Issue 18, pp. 79 - 80
Journal Article
湖北招生考试, ISSN 1008-004X, 2015, Issue 1, pp. 54 - 56
Journal Article
航空工程进展, ISSN 1674-8190, 2016, Volume 7, Issue 1, pp. 70 - 77
Journal Article
中华眼外伤职业眼病杂志, ISSN 2095-1477, 2018, Volume 40, Issue 2, pp. 158 - 160
Journal Article
中国药物滥用防治杂志, ISSN 1006-902X, 2018, Volume 24, Issue 1, pp. 31 - 35
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2016, Issue 9, p. 102
Journal Article
by 陈伟
武汉科技大学学报:社会科学版, ISSN 1009-3699, 2017, Volume 19, Issue 1, pp. 79 - 87
Journal Article
by 陈伟
武汉科技大学学报:社会科学版, ISSN 1009-3699, 2017, Issue 1, pp. 79 - 87
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2017, Volume 3, Issue 8, pp. 94 - 94
Journal Article
煤矿机械, ISSN 1003-0794, 2017, Volume 38, Issue 11, pp. 128 - 130
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 22, pp. 32 - 33
Journal Article
船舶标准化与质量, ISSN 1007-9750, 2015, Issue 2, pp. 50 - 55
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 10, pp. 180 - 180
Journal Article
by 蒋欣欣 and 孔婷
科技风, ISSN 1671-7341, 2015, Issue 22, pp. 52 - 52
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2015, Issue 6X, pp. 137 - 139
Journal Article
by 朱英
中国科技投资, ISSN 1673-5811, 2013, Issue 22, pp. 487 - 487
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 33, pp. 8 - 8
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.