X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
历史教材 (986) 986
历史教学 (518) 518
教材 (469) 469
历史 (322) 322
中学历史教材 (241) 241
新教材 (231) 231
历史教师 (230) 230
教材内容 (227) 227
历史事件 (223) 223
历史人物 (212) 212
高中历史 (192) 192
学生 (182) 182
高中历史教材 (173) 173
人教版 (155) 155
中学历史教学 (151) 151
初中历史 (142) 142
历史课 (139) 139
高中历史教学 (134) 134
历史课堂教学 (133) 133
历史课堂 (131) 131
历史学科 (127) 127
历史知识 (127) 127
历史教科书 (124) 124
课堂教学 (122) 122
教学内容 (111) 111
教师 (110) 110
历史教育 (107) 107
爱国主义教育 (107) 107
中国历史 (106) 106
教学效果 (105) 105
教材分析 (104) 104
新课程改革 (103) 103
历史学习 (101) 101
初中 (91) 91
教学方法 (90) 90
教学过程 (89) 89
教材编写 (89) 89
高中 (88) 88
初中历史教学 (85) 85
中学 (82) 82
乡土教材 (80) 80
中学历史 (79) 79
课程标准 (78) 78
中国古代史 (66) 66
中学历史教师 (66) 66
思想教育 (66) 66
语文教材 (66) 66
历史与社会 (65) 65
历史课程 (65) 65
历史课程标准 (64) 64
世界历史 (62) 62
历史思维能力 (62) 62
历史地图 (61) 61
学习兴趣 (60) 60
教学实践 (59) 59
新课程 (58) 58
教学 (57) 57
义务教育 (54) 54
引导学生 (53) 53
历史课本 (51) 51
教学设计 (50) 50
小学语文教材 (48) 48
学习方法 (47) 47
人民教育出版社 (44) 44
教学质量 (44) 44
新课标 (44) 44
教材改革 (41) 41
课改 (41) 41
中学语文教材 (40) 40
中华民族 (39) 39
学习过程 (39) 39
思维能力 (38) 38
教学改革 (38) 38
素质教育 (38) 38
课程教材 (38) 38
初中历史教材 (37) 37
培养学生 (37) 37
知识结构 (37) 37
课程改革 (37) 37
教育部 (36) 36
历史文化 (35) 35
培养 (35) 35
语文 (35) 35
历史现象 (34) 34
教学活动 (34) 34
统编教材 (34) 34
世界史 (33) 33
中学生 (33) 33
历史故事 (32) 32
历史课教学 (32) 32
教学任务 (32) 32
教材插图 (32) 32
中国近代史 (31) 31
中外历史 (31) 31
中小学 (31) 31
历史思维 (31) 31
历史老师 (31) 31
学习 (31) 31
插图 (31) 31
教学大纲 (31) 31
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


史学月刊, ISSN 0583-0214, 1951, Issue 3, pp. 10 - 13
<正> 在河南大学史地系专修科的中等学校历史教材与教法一课的进行过程中,我曾经把河南文教庭供给我们的材料——六份历史教学的典型检查总结再总结以下,作为向同志们报告的一个专题 
暴露 | 总结 | 偏差 | 历史教学 | 教材与教法 | 典型 | 专修科 | 学校历史 | 史料 | 河南大学
Journal Article
史学月刊, ISSN 0583-0214, 1954, Issue 3, pp. 12 - 14
Journal Article
史学月刊, ISSN 0583-0214, 1955, Issue 6, pp. 21 - 24
Journal Article
史学月刊, ISSN 0583-0214, 1955, Issue 12, pp. 22 - 24
Journal Article
历史研究, ISSN 0459-1909, 1956, Issue 9, pp. 84 - 84
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1957, Issue 2, pp. 26 - 29
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1957, Issue 3, pp. 54 - 57
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1957, Issue 1, pp. 55 - 57
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1957, Issue 1, pp. 51 - 53
Journal Article
史学月刊, ISSN 0583-0214, 1958, Issue 7, pp. 38 - 38
Journal Article
by 苏民
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 8, pp. 46 - 48
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 5, pp. 8 - 10
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 5, pp. 7 - 8
<正> (一)在大跃进的形势中,給我們历史教师們带来了一个重大的課題,怎样克服历史課的脫离生产脫离实际的偏向呢?怎样进行教材改革,使我們的历史教学能够更好地为生产服务呢?... 
劳动者 | 毛主席 | 历史教师 | 社会主义 | 教材改革 | 历史教学 | 历史学科 | 受教育者 | 生产服务 | 大跃进
Journal Article
by 马历
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 7, pp. 40 - 42
<正> 师范学校的历史教学任务不同于普通中学,它不仅要根据高中的教学大綱完成高中历史教学的任务,同时还要对学生进行面向小学专业思想教育,培养学生教小学历史课;后一个任务尤其在暫时停授“小学历史教法”课后,显得更加突出和重要了。我現把我在师范的历史課中貫彻“面向小学”的方針的点滴体会写在下面。 
教法 | 培养学生 | 教学任务 | 师范学校 | 中国历史 | 高中历史教学 | 小学历史教学 | 高中教材 | 小学教师 | 专业思想教育
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 10, pp. 39 - 39
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 10
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 7, pp. 1 - 9
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 6, pp. 16 - 17
Journal Article
历史教学问题, ISSN 1006-5636, 1958, Issue 6, pp. 37 - 39
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.