UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
厦门 (4143) 4143
厦门大学 (2203) 2203
厦门经济特区 (353) 353
中国 (313) 313
福建省 (309) 309
厦门港 (275) 275
厦门特区 (254) 254
厦门市 (224) 224
海峡两岸 (221) 221
鼓浪屿 (160) 160
福建 (150) 150
福建厦门 (145) 145
论坛 (108) 108
教授 (106) 106
厦门地区 (97) 97
国际 (93) 93
台湾地区 (85) 85
博士生导师 (84) 84
城市 (83) 83
稿约 (82) 82
厦门国际会展中心 (79) 79
厦门湾 (78) 78
经济发展 (78) 78
2010年 (75) 75
厦门海域 (71) 71
学术研讨会 (69) 69
总经理 (68) 68
陈嘉庚 (68) 68
台湾 (66) 66
经济特区 (66) 66
鲁迅 (65) 65
公开发行 (64) 64
厦门理工学院 (64) 64
金 (63) 63
创新 (61) 61
学生 (61) 61
年会 (61) 61
改革开放 (58) 58
海峡西岸经济区 (58) 58
两岸关系 (57) 57
东南沿海 (55) 55
企业 (54) 54
福州 (53) 53
高校 (53) 53
大陆 (52) 52
航空 (52) 52
艺术学院 (52) 52
高新区 (51) 51
厦门航空 (50) 50
市政府 (50) 50
董事长 (49) 49
高教所 (49) 49
学校 (48) 48
对策 (48) 48
中国社会科学院 (47) 47
公司 (47) 47
台商投资区 (47) 47
征稿启事 (47) 47
服务 (47) 47
特区建设 (47) 47
综述 (47) 47
高教研究期刊 (47) 47
火炬 (46) 46
特区经济 (46) 46
世界 (45) 45
厦门机场 (45) 45
海峡 (45) 45
博士学位 (44) 44
国际学术研讨会 (44) 44
外向型经济 (44) 44
市志 (44) 44
国内外 (43) 43
国家领导人 (43) 43
研究成果 (43) 43
金门 (43) 43
学院 (42) 42
2007年 (41) 41
上海 (41) 41
港口 (41) 41
研究院 (41) 41
厦门日报 (40) 40
高等教育研究期刊 (40) 40
厦门电视台 (39) 39
厦门金龙 (39) 39
检验检疫局 (39) 39
航空公司 (39) 39
专业委员会 (38) 38
北京大学 (38) 38
厦门岛 (38) 38
有限 (38) 38
硕士学位 (38) 38
两岸 (37) 37
厦门大学教授 (37) 37
台湾省 (37) 37
副主任 (36) 36
台湾政治 (36) 36
台湾问题 (36) 36
新加坡 (36) 36
有限公司 (36) 36
生活 (36) 36
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


就业与保障, ISSN 1672-7584, 2017, Issue 1, pp. 37 - 37
Journal Article
by 程晋
城市地理, ISSN 1674-2508, 2018, Issue 1, pp. 36 - 43
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 6X, pp. 32 - 33
Journal Article
厦门特区党校学报, ISSN 1673-5684, 2015, Issue 4, pp. 5 - 10
Journal Article
中国金融家, ISSN 1672-4941, 2017, Issue 7, pp. 141 - 141
Journal Article
by 于鹏
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 2, pp. 87 - 87
Journal Article
上海集邮, ISSN 1004-6321, 2017, Issue 9, pp. 10 - 12
Journal Article
by 李婷
厦门特区党校学报, ISSN 1673-5684, 2017, Issue 5, pp. 74 - 80
Journal Article
by 于鹏
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 2, p. 87
Journal Article
厦门广播电视大学学报, ISSN 1671-3222, 2017, Volume 20, Issue 1, pp. 16 - 20
Journal Article
by 李丹
中国金融家, ISSN 1672-4941, 2017, Issue 9, pp. 15 - 17
Journal Article
儿童音乐, ISSN 0421-3653, 2012, Issue 8, pp. 40 - 41
Journal Article
by 梁好
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2015, Issue 22, pp. 5 - 5
Journal Article
by 焦聪
铁道运输与经济, ISSN 1003-1421, 2016, Volume 38, Issue 1, pp. 91 - 94
Journal Article
福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2018, Issue 1, pp. 33 - 35
Journal Article
内蒙古财经大学学报, ISSN 2095-5871, 2018, Volume 16, Issue 1, pp. 33 - 36
Journal Article
by 月明
食品与生活, ISSN 1004-5473, 2016, Issue 3, pp. 10 - 11
Journal Article
厦门理工学院学报, ISSN 1673-4432, 2016, Volume 24, Issue 6, pp. 76 - 100
Journal Article
台湾农业探索, ISSN 1673-5617, 2016, Issue 2, pp. 52 - 56
Journal Article
厦门特区党校学报, ISSN 1673-5684, 2016, Issue 4, pp. 42 - 45
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.