UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
诉求 (111) 111
利益诉求 (105) 105
价值诉求 (72) 72
发展诉求 (42) 42
社会发展 (27) 27
经济发展 (21) 21
和谐发展 (19) 19
经济社会发展 (19) 19
人民群众 (17) 17
以人为本 (16) 16
文化诉求 (15) 15
科学发展 (15) 15
科学发展观 (15) 15
政治诉求 (14) 14
现实诉求 (13) 13
人的全面发展 (12) 12
发展 (12) 12
情感诉求 (12) 12
发展趋势 (11) 11
教师专业发展 (11) 11
可持续发展 (10) 10
时代诉求 (10) 10
企业发展 (9) 9
全面发展 (9) 9
中国 (8) 8
实践诉求 (8) 8
教育发展 (8) 8
目标诉求 (8) 8
诉求渠道 (8) 8
路径 (8) 8
人本诉求 (7) 7
价值取向 (7) 7
共同诉求 (7) 7
发展规划纲要 (7) 7
审美诉求 (7) 7
教育公平 (7) 7
人文关怀 (6) 6
学生发展 (6) 6
感性诉求 (6) 6
改革开放 (6) 6
政治发展 (6) 6
构建社会主义和谐社会 (6) 6
理性诉求 (6) 6
社会诉求 (6) 6
诉求点 (6) 6
中国共产党 (5) 5
产业发展 (5) 5
企业 (5) 5
内在诉求 (5) 5
市场经济 (5) 5
教育改革 (5) 5
权利诉求 (5) 5
构建和谐社会 (5) 5
民主政治发展 (5) 5
民生 (5) 5
民生诉求 (5) 5
现状 (5) 5
专业发展 (4) 4
中国特色 (4) 4
中国特色社会主义 (4) 4
传播发展 (4) 4
全国人大代表 (4) 4
农民工 (4) 4
创新 (4) 4
发展历程 (4) 4
发展时期 (4) 4
受教育权利 (4) 4
品牌诉求 (4) 4
困境 (4) 4
多元化 (4) 4
学校教育 (4) 4
学生 (4) 4
弱势群体 (4) 4
当代 (4) 4
心理诉求 (4) 4
思想政治工作 (4) 4
思想政治教育 (4) 4
技术发展 (4) 4
政府 (4) 4
政府工作报告 (4) 4
教育均衡发展 (4) 4
文化 (4) 4
文化发展 (4) 4
新生代农民工 (4) 4
民意诉求 (4) 4
理性 (4) 4
社会经济发展 (4) 4
道德诉求 (4) 4
2009年 (3) 3
两会 (3) 3
个人诉求 (3) 3
中国梦 (3) 3
中国社会发展 (3) 3
中国经济发展 (3) 3
中小学教师 (3) 3
义务教育阶段 (3) 3
产业结构调整 (3) 3
人类发展 (3) 3
企业改革发展 (3) 3
企业社会责任 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 孙磊
山西广播电视大学学报, ISSN 1008-8350, 2017, Volume 22, Issue 3, pp. 76 - 79
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 27, pp. 107 - 108
Journal Article
教育发展研究, ISSN 1008-3855, 2017, Issue 13, pp. 74 - 82
Journal Article
现代城市研究, ISSN 1009-6000, 2015, Issue 10, pp. 70 - 75
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2016, Issue 29, p. 38
Journal Article
思想理论教育, ISSN 1007-192X, 2015, Issue 3, pp. 55 - 59
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2014, Volume 3, Issue 15, pp. 17 - 17
Journal Article
上海金融, ISSN 1006-1428, 2011, Issue 11, pp. 21 - 24
Journal Article
郑州轻工业学院学报:社会科学版, ISSN 1009-3729, 2009, Volume 10, Issue 1, pp. 74 - 77
Journal Article
思想政治课教学, ISSN 1002-588X, 2013, Issue 5, pp. 65 - 66
Journal Article
思想理论教育, ISSN 1007-192X, 2011, Issue 11, pp. 44 - 50
Journal Article
职教论坛, ISSN 1001-7518, 2016, Issue 25, pp. 45 - 48
Journal Article
职教论坛, ISSN 1001-7518, 2016, Issue 25, pp. 45 - 48
Journal Article
青少年学刊, ISSN 1673-8950, 2017, Issue 1, pp. 11 - 15
Journal Article
电动自行车, ISSN 1672-6936, 2008, Issue 1, pp. 8 - 10
Journal Article
天津经济, ISSN 1006-8570, 2010, Issue 1, pp. 77 - 77
Journal Article
by 苏杨
Zhongguo fa zhan guan cha, ISSN 1673-033X, 2017, Issue 24, pp. 41 - 44
Journal Article
by 彭阳
Hu'nan Keji Xueyuan xuebao, ISSN 1673-2219, 2015, Volume 36, Issue 2, pp. 90 - 92
Journal Article
中国集体经济, ISSN 1008-1283, 2015, Issue 19, pp. 156 - 158
Journal Article
by 杨锋
Shanxi jiao yu, ISSN 1002-2058, 2015, Issue 7, pp. 65 - 65
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.