UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
发展趋势 (59284) 59284
中国 (4261) 4261
现状 (4091) 4091
趋势 (2507) 2507
发展现状 (1516) 1516
发展 (1480) 1480
应用 (1453) 1453
经济发展 (921) 921
研究现状 (871) 871
特点 (705) 705
对策 (680) 680
世界 (654) 654
技术发展趋势 (651) 651
问题 (590) 590
企业 (572) 572
技术 (571) 571
市场发展趋势 (535) 535
经济发展趋势 (521) 521
可持续发展 (505) 505
市场 (502) 502
信息技术 (496) 496
互联网 (490) 490
国内外 (477) 477
21世纪 (463) 463
美国 (433) 433
电子商务 (430) 430
经济全球化 (409) 409
预测 (400) 400
应用现状 (397) 397
展望 (388) 388
信息化 (387) 387
必然趋势 (385) 385
创新 (379) 379
世界经济 (341) 341
行业 (334) 334
发达国家 (328) 328
智能化 (316) 316
国际 (307) 307
科学技术 (307) 307
高校 (306) 306
教育发展趋势 (299) 299
存在问题 (298) 298
市场需求 (298) 298
机电一体化 (292) 292
新趋势 (291) 291
改革开放 (286) 286
发展历程 (282) 282
市场竞争 (278) 278
分析 (274) 274
技术创新 (274) 274
社会发展 (272) 272
自动化 (267) 267
关键技术 (262) 262
社会发展趋势 (261) 261
经济增长 (261) 261
计算机 (256) 256
未来趋势 (252) 252
国民经济 (250) 250
金融危机 (248) 248
日本 (247) 247
特征 (247) 247
产业发展趋势 (245) 245
国际化 (240) 240
消费者 (239) 239
中国经济 (235) 235
图书馆 (231) 231
改革 (230) 230
上海 (223) 223
研究 (223) 223
综述 (223) 223
国内 (220) 220
现代化 (220) 220
产业 (217) 217
发展中国家 (216) 216
影响因素 (216) 216
高等教育 (216) 216
新技术 (214) 214
未来发展趋势 (214) 214
wto (213) 213
商业银行 (212) 212
知识经济 (212) 212
国外 (210) 210
研究进展 (210) 210
企业管理 (209) 209
发展战略 (206) 206
行业发展趋势 (206) 206
多元化 (201) 201
生产现状 (198) 198
技术现状 (197) 197
汽车 (196) 196
管理 (195) 195
发展前景 (194) 194
产业结构 (192) 192
计算机技术 (192) 192
全球化 (191) 191
教育改革 (191) 191
国际贸易 (190) 190
发展方向 (187) 187
市场现状 (187) 187
物联网 (186) 186
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


机械管理开发, ISSN 1003-773X, 2018, Volume 33, Issue 2, pp. 173 - 174
Journal Article
by 宋超群 and 马帅 and 赵巍 and 李佳欢
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 25, p. 34
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 23, p. 142
Journal Article
海峡科技与产业, ISSN 1006-3013, 2017, Issue 6, pp. 108 - 109
Journal Article
by 岳芳
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 1, pp. 47 - 48
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 4, pp. 171 - 171
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2017, Volume 18, Issue 7, pp. 162 - 163
Journal Article
by 许超
网络安全技术与应用, ISSN 1009-6833, 2017, Issue 12, p. 144
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 4, pp. 136 - 137
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 47 - 48
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 2, pp. 201 - 202
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 31, pp. 188 - 188
Journal Article
by 梁军
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 1, p. 41
Journal Article
Zhonghua yan di bing za zhi, ISSN 1005-1015, 2015, Volume 31, Issue 5, pp. 417 - 420
Journal Article
北京经济管理职业学院学报, ISSN 2096-1286, 2017, Volume 32, Issue 2
Journal Article
资源节约与环保, ISSN 1673-2251, 2018, Issue 2, pp. 98 - 99
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 6, pp. 214 - 214
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2018, Issue 6, pp. 40 - 41
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 1, pp. 23 - 24
Journal Article
by 张萍
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 3, pp. 70 - 71
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.