UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
可持续发展 (3356) 3356
可持续发展战略 (2890) 2890
发展战略 (864) 864
中国 (670) 670
科学发展观 (366) 366
可持续 (296) 296
经济发展 (294) 294
战略 (280) 280
环境保护 (264) 264
循环经济 (241) 241
生态环境 (200) 200
企业 (163) 163
经济可持续发展 (158) 158
经济社会发展 (151) 151
经济增长 (140) 140
企业可持续发展 (136) 136
国家战略 (124) 124
科教兴国战略 (123) 123
品牌战略 (119) 119
协调发展 (112) 112
社会发展 (110) 110
能源战略 (103) 103
社会可持续发展 (99) 99
可持续发展能力 (97) 97
经济发展战略 (97) 97
以人为本 (94) 94
保护环境 (90) 90
全面建设小康社会 (90) 90
战略规划 (90) 90
国民经济 (87) 87
战略管理 (87) 87
战略选择 (85) 85
环境问题 (85) 85
自然资源 (82) 82
农业可持续发展 (79) 79
环境与发展 (79) 79
创新 (77) 77
西部大开发战略 (77) 77
核心竞争力 (75) 75
经济社会 (75) 75
企业战略 (71) 71
战略资源 (71) 71
经济 (70) 70
技术创新 (69) 69
21世纪 (68) 68
环境污染 (68) 68
资源 (68) 68
产业结构 (67) 67
战略目标 (65) 65
西部大开发 (63) 63
经济社会可持续发展 (62) 62
发展模式 (61) 61
资源节约型 (61) 61
能源发展战略 (60) 60
可再生能源 (59) 59
科技创新 (58) 58
生态建设 (57) 57
社会经济发展 (57) 57
经济增长方式 (57) 57
经济效益 (57) 57
企业发展战略 (56) 56
国务院 (55) 55
科技进步 (55) 55
企业管理 (54) 54
水资源 (54) 54
科教兴国 (54) 54
矿产资源 (53) 53
科学技术 (52) 52
生态文明建设 (51) 51
知识经济 (51) 51
环境 (50) 50
财务战略 (49) 49
人才战略 (48) 48
经营战略 (48) 48
中国科学院 (47) 47
改革开放 (47) 47
经济建设 (47) 47
区域经济 (46) 46
旅游业 (46) 46
生态环境保护 (46) 46
科学发展 (46) 46
中国21世纪议程 (45) 45
发展中国家 (45) 45
社会 (45) 45
社会责任 (45) 45
低碳经济 (44) 44
发展观 (44) 44
发达国家 (44) 44
对策 (44) 44
战略研究 (44) 44
低碳 (43) 43
清洁生产 (43) 43
经济全球化 (43) 43
企业社会责任 (42) 42
城市可持续发展 (42) 42
持续发展 (42) 42
环境友好型社会 (42) 42
生态文明 (42) 42
组成部分 (42) 42
企业文化 (41) 41
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 肖瑞
现代工业经济和信息化, ISSN 2095-0748, 2017, Volume 37, Issue 24, pp. 12 - 13
Journal Article
by 刘琳
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 34, pp. 154 - 154
Journal Article
同济大学学报:社会科学版, ISSN 1009-3060, 2017, Volume 28, Issue 6, pp. 36 - 46
Journal Article
by 徐茜
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 1X, pp. 58 - 58
Journal Article
资源节约与环保, ISSN 1673-2251, 2017, Issue 7, pp. 115 - 116
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 1, p. 418
Journal Article
中国战略新兴产业, ISSN 2095-6657, 2017, Issue 8, pp. 5 - 9
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 8, pp. 85 - 86
Journal Article
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2015, Issue 19, p. 161
Journal Article
全球科技经济瞭望, ISSN 1009-8623, 2015, Issue 1, pp. 47 - 54
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 20, p. 144
Journal Article
河北水利, ISSN 1004-7700, 2018, Issue 2, pp. 27 - 28
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2016, Issue 1X, p. 205
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2016, Issue 23, pp. 179 - 180
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 17, pp. 27 - 28
Journal Article
港口科技, ISSN 1673-6826, 2016, Issue 1, pp. 45 - 49
Journal Article
by 张朔
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 12, p. 22
Journal Article
资源节约与环保, ISSN 1673-2251, 2016, Issue 2, pp. 154 - 154
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 20, pp. 90 - 92
Journal Article
建设科技, ISSN 1671-3915, 2015, Issue 23, pp. 71 - 72
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.