UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
校企合作 (622) 622
合作型 (266) 266
合作学习 (190) 190
双师型 (186) 186
任务型教学 (156) 156
合作 (138) 138
创新型人才 (123) 123
合作探究 (99) 99
“双师型”教师 (95) 95
课堂教学 (89) 89
课型 (84) 84
小组合作学习 (82) 82
高职院校 (79) 79
双师型教师 (72) 72
自主学习 (71) 71
小组合作 (63) 63
产学研合作 (60) 60
人才培养 (54) 54
职业教育 (53) 53
学生 (51) 51
教学模式 (51) 51
学习型组织 (50) 50
学习过程 (48) 48
任务型教学法 (45) 45
实用型人才 (42) 42
高职教育 (42) 42
中国 (41) 41
服务型政府 (38) 38
英语教学 (38) 38
人才培养模式 (37) 37
企业合作 (37) 37
产学研合作教育 (36) 36
合作伙伴 (34) 34
任务型 (33) 33
工学结合 (33) 33
应用 (32) 32
合作型学习 (31) 31
教师 (31) 31
培养模式 (30) 30
培养 (29) 29
学习方式 (29) 29
中外合作办学 (28) 28
教学改革 (28) 28
紧密型 (28) 28
产学合作 (27) 27
企业 (27) 27
创新 (26) 26
合作意识 (26) 26
合作模式 (26) 26
学习型 (26) 26
合作小组 (25) 25
合作治理 (25) 25
国际合作 (25) 25
教学效果 (25) 25
创新型人才培养 (23) 23
合作教育 (23) 23
教学方法 (23) 23
合作关系 (22) 22
合作开发 (22) 22
高等职业教育 (22) 22
学习型社会 (21) 21
高校 (21) 21
任务型教学模式 (20) 20
初中英语 (20) 20
区域合作 (20) 20
学习活动 (20) 20
实践 (20) 20
实践教学 (20) 20
技术应用型人才 (20) 20
新课程改革 (20) 20
服务型 (20) 20
经济合作 (20) 20
合作交流 (19) 19
新课程 (19) 19
模式 (19) 19
资源节约型 (19) 19
合作协议 (18) 18
教学过程 (18) 18
合作学习模式 (17) 17
合作经济 (17) 17
实训基地 (17) 17
环境友好型 (17) 17
素质教育 (17) 17
任务型学习 (16) 16
教学活动 (16) 16
环境友好型社会 (16) 16
英语课程标准 (16) 16
高职 (16) 16
合作精神 (15) 15
合作项目 (15) 15
团队合作 (15) 15
大学英语 (15) 15
学习小组 (15) 15
师资队伍建设 (15) 15
职业院校 (15) 15
课堂教学模式 (15) 15
课程改革 (15) 15
高中英语 (15) 15
两型社会 (14) 14
初中 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 14, p. 292
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 58, pp. 37 - 39
Journal Article
by 金惠
教育导刊:上半月, ISSN 1005-3476, 2013, Issue 1, pp. 28 - 30
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 14, pp. 110 - 110
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 21, pp. 76 - 77
Journal Article
中国人民公安大学学报:社会科学版, ISSN 2096-3165, 2017, Volume 33, Issue 4, pp. 32 - 39
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2013, Volume 35, Issue 6, pp. 18 - 22
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2015, Issue 7, pp. 228 - 230
Journal Article
by 张洁
教育与职业, ISSN 1004-3985, 2015, Issue 8, pp. 91 - 93
Journal Article
by 庄歌
实用临床医药杂志, ISSN 1672-2353, 2018, Volume 22, Issue 2, pp. 116 - 118
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 1, pp. 368 - 369
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2014, Issue 7, pp. 81 - 82
Journal Article
农业工程技术, ISSN 1673-5404, 2017, Volume 37, Issue 26, p. 43
Journal Article
实验室研究与探索, ISSN 1006-7167, 2017, Volume 36, Issue 6, pp. 165 - 168
Journal Article
海峡科技与产业, ISSN 1006-3013, 2017, Issue 6, pp. 230 - 232
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 48, pp. 161 - 162
Journal Article
制造业自动化, ISSN 1009-0134, 2015, Issue 17, pp. 11 - 14
Journal Article
by 赵丹
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2015, Volume 28, Issue 15, pp. 159 - 160
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2015, Issue 8, pp. 5 - 7
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.