UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
唱歌 (1849) 1849
唱歌教学 (413) 413
音乐 (138) 138
唱歌课 (107) 107
音乐教学 (103) 103
学生 (93) 93
歌曲 (84) 84
歌唱 (82) 82
孩子 (68) 68
歌声 (64) 64
歌手 (62) 62
老师 (58) 58
音乐教育 (56) 56
小学 (55) 55
歌唱教学 (51) 51
音乐课 (50) 50
教学方法 (44) 44
声音 (41) 41
石头 (41) 41
音乐课堂 (39) 39
教育 (38) 38
跳舞 (36) 36
小学音乐教学 (35) 35
音乐教师 (34) 34
教师 (33) 33
学校 (32) 32
学习 (30) 30
教学内容 (30) 30
快乐 (29) 29
教唱歌 (29) 29
教学效果 (29) 29
歌词 (29) 29
小学音乐 (28) 28
艺术 (28) 28
培养 (27) 27
小朋友 (27) 27
教唱 (26) 26
中国 (25) 25
作文 (25) 25
演唱 (25) 25
同学 (24) 24
幼儿 (24) 24
中小学 (23) 23
明治 (23) 23
个人 (22) 22
小学生 (22) 22
幼儿园 (22) 22
歌唱家 (22) 22
发声练习 (21) 21
声乐 (21) 21
范唱 (21) 21
ktv (20) 20
女孩 (20) 20
流行歌曲 (20) 20
艺术形象 (20) 20
识谱 (20) 20
中学 (19) 19
初中 (19) 19
声带 (19) 19
大自然 (19) 19
教材 (19) 19
课堂教学 (19) 19
钢琴 (19) 19
妈妈 (18) 18
小动物 (18) 18
教学设计 (18) 18
教学过程 (18) 18
日本 (18) 18
朋友 (18) 18
音乐知识 (18) 18
音乐课堂教学 (18) 18
儿童 (17) 17
吉他 (17) 17
器乐教学 (17) 17
声乐教学 (17) 17
学堂乐歌 (17) 17
情感 (17) 17
世界 (16) 16
乐器 (16) 16
学校唱歌集 (16) 16
民歌 (16) 16
生活 (16) 16
研究 (16) 16
老年人 (16) 16
舞蹈 (16) 16
艺术学校 (16) 16
音乐活动 (16) 16
兴趣 (15) 15
发声方法 (15) 15
呼吸 (15) 15
审美能力 (15) 15
导演 (15) 15
故事 (15) 15
教学活动 (15) 15
欣赏教学 (15) 15
父亲 (15) 15
蚂蚁 (15) 15
音乐作品 (15) 15
音乐欣赏 (15) 15
音乐老师 (15) 15
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


作文大王:低年级, ISSN 1009-7813, 2018, Issue 1, pp. 42 - 45
Journal Article
就业与保障, ISSN 1672-7584, 2018, Issue 5, pp. 54 - 55
Journal Article
思维与智慧:下半月, ISSN 1006-3587, 2017, Issue 8, pp. 12 - 13
Journal Article
江西教育:管理版(A), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 4, pp. 45 - 45
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2017, Issue 3, pp. 92 - 94
Journal Article
快乐作文(低年级版), ISSN 1673-0666, 2017, Issue 1, pp. 26 - 26
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 27, pp. 10 - 10
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 6, pp. 15 - 15
Journal Article
快乐作文(低年级版), ISSN 1673-0666, 2016, Issue 4, pp. 24 - 24
Journal Article
大家, ISSN 1005-4553, 2016, Issue 6, pp. 127 - 139
Journal Article
by 贾葭
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 5, pp. 14 - 14
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 10, pp. 204 - 205
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2016, Volume 508, Issue 5, pp. 115 - 116
Journal Article
中国广告, ISSN 1005-9156, 2016, Issue 10, pp. 67 - 68
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 7, pp. 153 - 153
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2016, Volume 508, Issue 5, pp. 106 - 107
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 21, pp. 164 - 164
Journal Article
思维与智慧:上半月, ISSN 1006-3587, 2015, Issue 6, pp. 46 - 46
Journal Article
思维与智慧:上半月, ISSN 1006-3587, 2015, Issue 6, pp. 27 - 27
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 28, pp. 209 - 209
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.