UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
喷灌技术 (114) 114
喷灌 (79) 79
节水灌溉技术 (36) 36
应用 (35) 35
节水灌溉 (32) 32
微喷灌技术 (30) 30
滴灌 (26) 26
灌溉技术 (23) 23
微喷灌 (21) 21
高喷灌浆技术 (21) 21
喷灌系统 (19) 19
施工技术 (17) 17
高喷灌浆 (17) 17
微灌技术 (14) 14
喷灌机 (13) 13
喷灌设备 (12) 12
地面灌溉 (12) 12
微灌 (12) 12
技术 (12) 12
节水技术 (12) 12
灌溉方式 (9) 9
节水 (9) 9
蔬菜 (9) 9
微喷灌系统 (8) 8
技术参数 (8) 8
水资源 (8) 8
膜下 (8) 8
防渗技术 (8) 8
高压摆喷灌浆 (8) 8
高压旋喷灌浆 (8) 8
农业灌溉 (7) 7
农业生产 (7) 7
农业用水 (7) 7
卷盘式喷灌机 (7) 7
技术应用 (7) 7
栽培技术 (7) 7
灌溉 (7) 7
玉米 (7) 7
节约用水 (7) 7
滴灌技术 (6) 6
节水农业 (6) 6
防渗墙 (6) 6
除险加固 (6) 6
马铃薯 (6) 6
高压摆喷灌浆技术 (6) 6
优点 (5) 5
农业 (5) 5
发展趋势 (5) 5
大棚 (5) 5
大水漫灌 (5) 5
水库 (5) 5
渠道防渗 (5) 5
灌水技术 (5) 5
灌溉方法 (5) 5
节水喷灌 (5) 5
设施农业 (5) 5
设施蔬菜 (5) 5
设计 (5) 5
软管 (5) 5
高压旋喷灌浆技术 (5) 5
中国 (4) 4
伊犁河流域 (4) 4
使用技术 (4) 4
公路地基施工 (4) 4
农业技术 (4) 4
农作物 (4) 4
喷头 (4) 4
地下灌溉 (4) 4
大型喷灌机 (4) 4
帷幕灌浆 (4) 4
年降水量 (4) 4
技术管理 (4) 4
推广 (4) 4
效益 (4) 4
施工 (4) 4
渗灌 (4) 4
渠道防渗技术 (4) 4
灌溉面积 (4) 4
管道输水 (4) 4
膜下滴灌 (4) 4
质量控制 (4) 4
防渗 (4) 4
产业化 (3) 3
作物 (3) 3
作物根系 (3) 3
公路地基 (3) 3
农业发展 (3) 3
农业工程 (3) 3
农业节水 (3) 3
农田灌溉 (3) 3
冬小麦 (3) 3
喷灌工程 (3) 3
大田作物 (3) 3
山区茶园 (3) 3
微灌系统 (3) 3
技术引进 (3) 3
技术推广 (3) 3
技术设计 (3) 3
施肥技术 (3) 3
机械化 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


宁夏工程技术, ISSN 1671-7244, 2014, Volume 13, Issue 2, pp. 131 - 133
Journal Article
by 李静 and 李海娟
河北水利, ISSN 1004-7700, 2017, Issue 4, p. 23
Journal Article
by 李娇
中国科技投资, ISSN 1673-5811, 2013, Issue 26, pp. 396 - 396
Journal Article
农业科技与装备, ISSN 1674-1161, 2014, Issue 1, pp. 64 - 66
Journal Article
Journal Article
发展, ISSN 1004-8863, 2014, Issue 8, pp. 110 - 110
Journal Article
by 吕旺
河北水利, ISSN 1004-7700, 2016, Issue 8, pp. 24 - 24
Journal Article
中国茶叶, ISSN 1000-3150, 2013, Volume 35, Issue 9, pp. 20 - 21
Journal Article
广西农业机械化, ISSN 1003-0700, 2014, Issue 1, p. 23
Journal Article
Qi ye ji shu kai fa, ISSN 1006-8937, 2015, Volume 34, Issue 6, pp. 41 - 42
Journal Article
农民科技培训, ISSN 1671-3346, 2011, Issue 6, pp. 38 - 38
Journal Article
中国农技推广, ISSN 1002-381X, 2011, Volume 27, Issue 4, pp. 41 - 42
Journal Article
湖南农业, ISSN 1005-362X, 2012, Issue 10, pp. 28 - 28
Journal Article
by 国富
农业与技术, ISSN 1671-962X, 2016, Volume 36, Issue 18, p. 76
Journal Article
河南农业, ISSN 1006-950X, 2017, Issue 23, p. 41
Journal Article
农业装备技术, ISSN 1671-6337, 2017, Volume 43, Issue 1, pp. 22 - 24
Journal Article
新农村(黑龙江), ISSN 1674-8409, 2015, Issue 16, p. 64
Journal Article
低碳世界, ISSN 2095-2066, 2017, Issue 23, pp. 56 - 57
Journal Article
农业与技术, ISSN 1671-962X, 2016, Volume 36, Issue 2, p. 52
Journal Article
农业工程技术:温室园艺, ISSN 1673-5404, 2009, Issue 7, pp. 24 - 25
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.