UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
回过头 (4382) 4382
给你 (680) 680
不知道 (568) 568
就这样 (523) 523
告诉我 (460) 460
对我说 (381) 381
我不知道 (337) 337
我自己 (315) 315
摇摇头 (314) 314
一只手 (212) 212
人说 (193) 193
她说 (174) 174
往前走 (171) 171
爬起来 (153) 153
这个世界 (150) 150
就是你 (148) 148
在路上 (147) 147
活着 (129) 129
这一天 (126) 126
可真 (125) 125
声地 (125) 125
你喜欢 (114) 114
一本 (104) 104
你那 (98) 98
十年 (88) 88
相信自己 (86) 86
第三天 (86) 86
你我 (84) 84
令人 (79) 79
想不起 (76) 76
屁股坐 (68) 68
我一 (68) 68
你怎么知道 (66) 66
问过 (65) 65
我在 (64) 64
跑出去 (64) 64
还给我 (63) 63
七八 (62) 62
天都 (58) 58
如水 (58) 58
我爱你 (58) 58
月光下 (58) 58
一遍遍 (57) 57
子里 (55) 55
会说话 (54) 54
次见 (53) 53
独自一人 (53) 53
去问 (52) 52
买东西 (51) 51
在乡下 (51) 51
伙伴们 (50) 50
使人 (50) 50
我爱 (50) 50
第二年 (50) 50
人能 (48) 48
三十岁 (47) 47
生下来 (47) 47
一封信 (46) 46
一个女孩子 (45) 45
朝前走 (45) 45
校门口 (45) 45
一朵花 (44) 44
人从 (44) 44
别人家 (44) 44
活下去 (44) 44
十块钱 (43) 43
小伙伴 (43) 43
敲门声 (43) 43
在阳台上 (42) 42
你说我 (41) 41
天刚 (41) 41
洗衣服 (41) 41
狗日 (41) 41
相信你 (40) 40
上跳 (39) 39
天来 (39) 39
鼓起勇气 (39) 39
那女孩 (38) 38
不好看 (37) 37
子一 (37) 37
我们俩 (36) 36
对你说 (35) 35
花园里 (35) 35
一个女人 (34) 34
太远 (34) 34
一朵朵 (33) 33
我害怕 (33) 33
一个问题 (32) 32
转了 (32) 32
邻居们 (32) 32
二字 (31) 31
地冲 (31) 31
我将 (31) 31
我长大了 (30) 30
父子俩 (30) 30
第一眼 (30) 30
鼓足勇气 (30) 30
伤痕累累 (29) 29
我的女儿 (29) 29
渐行渐远 (29) 29
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 筱枫
语文世界:中学生之窗, ISSN 1005-3778, 2016, Issue 12, pp. 27 - 27
Journal Article
语文世界:中学生之窗, ISSN 1005-3778, 2016, Issue 12, pp. 27 - 27
Journal Article
by 顾城
语文世界:中学生之窗, ISSN 1005-3778, 2016, Issue 12, pp. 27 - 27
Journal Article
金秋, ISSN 1671-3966, 2015, Issue 12, p. 7
Journal Article
by 瓯南
求学:文科版, ISSN 1009-864X, 2017, Issue 9, pp. 1 - 1
Journal Article
by 北方
意林, ISSN 1007-3841, 2014, Issue 19, pp. 7 - 7
Journal Article
by 巴金
视野, ISSN 1006-6039, 2016, Issue 18, pp. 41 - 42
Journal Article
Mang zhong, ISSN 1003-9309, 2016, Issue 8, pp. 94 - 95
Journal Article
文学港, ISSN 1003-6830, 2015, Issue 2, pp. 1 - 1
Journal Article
意林, ISSN 1007-3841, 2013, Issue 22, pp. 35 - 35
Journal Article
by 逍遥
星星:上旬刊, ISSN 1003-9678, 2014, Issue 4, pp. 69 - 69
Journal Article
税收征纳, ISSN 1007-3345, 2016, Issue 4, p. 16
Journal Article
安徽文学, ISSN 1671-0703, 2017, Issue 10, pp. 97 - 98
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2015, Issue 5, p. 28
Journal Article
by 邱天
青少年日记:小学生版, ISSN 1004-1079, 2016, Issue 9, p. 24
Journal Article
声屏世界:广告人, ISSN 1006-3366, 2016, Issue 9, pp. 90 - 91
Journal Article
by 刘伟
Ci kan, ISSN 1003-174X, 2016, Issue 1, pp. 13 - 13
Journal Article
小猕猴(学习画刊), ISSN 1008-0309, 2016, Issue 9, pp. 4 - 8
Journal Article
同学少年, ISSN 1004-4981, 2016, Issue 11, pp. 39 - 39
Journal Article
by 刘强
草地, ISSN 1006-0618, 2016, Issue 2, pp. 56 - 57
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.