UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
施工技术 (316) 316
围堰 (134) 134
围堰技术 (110) 110
应用 (62) 62
水利工程 (57) 57
双壁钢围堰 (43) 43
钢板桩围堰 (41) 41
施工 (32) 32
钢围堰 (32) 32
施工导流 (31) 31
技术 (30) 30
水利施工 (30) 30
桥梁工程 (25) 25
深水基础 (23) 23
钢板桩 (22) 22
围堰施工 (21) 21
围堰工程 (17) 17
土石围堰 (17) 17
桥梁 (17) 17
水电站 (17) 17
水利水电 (16) 16
关键技术 (15) 15
水利水电工程 (15) 15
防渗墙 (14) 14
水利水电施工 (12) 12
桥梁施工 (11) 11
防渗技术 (11) 11
围堰设计 (10) 10
导流 (10) 10
技术措施 (10) 10
设计 (10) 10
钢套箱围堰 (10) 10
三峡工程 (9) 9
斜拉桥 (9) 9
特大桥 (9) 9
碾压混凝土 (9) 9
导流技术 (8) 8
承台 (8) 8
施工工艺 (8) 8
桥梁施工技术 (8) 8
深水 (8) 8
质量控制 (8) 8
围堰防渗 (7) 7
水利工程施工 (7) 7
水电站工程 (7) 7
爆破技术 (7) 7
钢吊箱围堰 (7) 7
上游围堰 (6) 6
围堰施工技术 (6) 6
基础 (6) 6
封底混凝土 (6) 6
桥梁基础 (6) 6
水中墩 (6) 6
深水围堰 (6) 6
混凝土围堰 (6) 6
钢吊箱 (6) 6
防渗 (6) 6
吊箱围堰 (5) 5
围堰结构 (5) 5
截流 (5) 5
技术创新 (5) 5
技术参数 (5) 5
技术研究 (5) 5
桥墩 (5) 5
水中基础 (5) 5
深水承台 (5) 5
爆破拆除 (5) 5
碾压混凝土围堰 (5) 5
筑坝技术 (5) 5
结构设计 (5) 5
全段围堰 (4) 4
图解 (4) 4
复合土工膜 (4) 4
封底 (4) 4
工程概况 (4) 4
拆除 (4) 4
拆除技术 (4) 4
措施 (4) 4
新型 (4) 4
新技术 (4) 4
施工质量 (4) 4
水工建筑物 (4) 4
纵向围堰 (4) 4
钻孔桩 (4) 4
钻孔灌注桩 (4) 4
铁路桥梁 (4) 4
高喷灌浆 (4) 4
高桩承台 (4) 4
下游围堰 (3) 3
主墩 (3) 3
主墩承台 (3) 3
优化设计 (3) 3
低桩承台 (3) 3
公路铁路两用桥 (3) 3
加固技术 (3) 3
单壁钢围堰 (3) 3
双壁围堰 (3) 3
围堰技术;水利工程;应用 (3) 3
围堰防护 (3) 3
地质条件 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王晓
Zhi Huai, ISSN 1001-9243, 2018, Issue 2, pp. 37 - 38
Journal Article
Zhu lu ji xie yu shi gong ji xie hua, ISSN 1000-033X, 2018, Volume 35, Issue 2, pp. 71 - 75
Journal Article
施工技术, ISSN 1002-8498, 2018, Volume 47, Issue 5, pp. 30 - 33
Journal Article
by 唐棣
现代园艺, ISSN 1006-4958, 2018, Issue 2, p. 179
Journal Article
工程建设与设计, ISSN 1007-9467, 2018, Issue 3, pp. 238 - 242
Journal Article
低碳世界, ISSN 2095-2066, 2018, Issue 1, pp. 114 - 114
Journal Article
by 符强
四川水泥, ISSN 1007-6344, 2018, Issue 1, p. 88
Journal Article
by 谭海涛 and 王力 and 杨明
Yunnan shui li fa dian, ISSN 1006-3951, 2017, Volume 33, Issue 5, pp. 132 - 135
Journal Article
by 张伟
2017, Volume 24, Issue 6
Magazine Article
by 江颖
江西建材, ISSN 1006-2890, 2017, Issue 19, p. 122
Journal Article
by 梁雷
民营科技, ISSN 1673-4033, 2017, Issue 11, pp. 19 - 19
Journal Article
绿色环保建材, ISSN 1673-6680, 2017, Issue 1, pp. 167 - 167
Journal Article
by 熊斌
建材与装饰, ISSN 1673-0038, 2017, Issue 51, pp. 305 - 306
Journal Article
by 张恒
水利规划与设计, ISSN 1672-2469, 2017, Issue 5, pp. 153 - 155
Journal Article
by 杨枫
安徽建筑, ISSN 1007-7359, 2017, Volume 24, Issue 3, pp. 105 - 106
Journal Article
Zhongguo nong cun shui li shui dian, ISSN 1007-2284, 2017, Issue 12, pp. 175 - 179
Journal Article
施工技术, ISSN 1002-8498, 2017, Volume 46, Issue 11, pp. 1 - 28
Journal Article
广州建筑, ISSN 1671-2439, 2017, Volume 45, Issue 3, pp. 31 - 35
Journal Article
建材与装饰, ISSN 1673-0038, 2017, Issue 30, pp. 283 - 284
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.