UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
土地市场 (2395) 2395
房地产市场 (1471) 1471
中国 (494) 494
土地 (475) 475
土地使用权 (463) 463
土地资源 (435) 435
土地管理 (384) 384
房地产业 (340) 340
市场 (308) 308
土地流转 (258) 258
市场机制 (236) 236
土地供应 (227) 227
房地产开发 (226) 226
土地价格 (222) 222
土地出让 (220) 220
房价 (217) 217
建设用地 (215) 215
宏观调控 (198) 198
城市土地 (187) 187
国土资源 (173) 173
土地储备 (168) 168
地产市场 (167) 167
开发商 (161) 161
楼市 (159) 159
土地财政 (158) 158
国土资源部 (154) 154
地方政府 (151) 151
土地制度 (146) 146
土地利用 (139) 139
北京 (137) 137
国有土地 (137) 137
国有土地使用权 (136) 136
土地出让金 (136) 136
房地产 (132) 132
土地增值税 (131) 131
土地政策 (131) 131
土地所有权 (130) 130
土地使用权出让 (121) 121
土地市场秩序 (120) 120
房地产企业 (119) 119
城市 (117) 117
农村土地 (112) 112
土地开发 (112) 112
土地使用制度 (111) 111
农村土地流转 (105) 105
地价 (104) 104
房地产价格 (104) 104
土地资产 (103) 103
农民 (101) 101
经济发展 (100) 100
土地收益 (97) 97
土地一级市场 (96) 96
土地交易 (93) 93
数据显示 (92) 92
制度改革 (89) 89
集体土地 (85) 85
城市土地市场 (84) 84
市场调控 (83) 83
住宅用地 (82) 82
土地储备制度 (82) 82
商品房 (81) 81
土地面积 (81) 81
农村 (80) 80
城市规划 (80) 80
市场交易 (80) 80
土地交易市场 (78) 78
土地资源配置 (77) 77
市场需求 (76) 76
房地产行业 (76) 76
房地产开发企业 (75) 75
土地产权 (74) 74
市场秩序 (73) 73
土地承包经营权 (71) 71
一线城市 (68) 68
北京市 (68) 68
工业用地 (68) 68
政府 (68) 68
上海 (67) 67
可持续发展 (67) 67
土地管理部门 (67) 67
资本市场 (67) 67
交易市场 (66) 66
土地流转市场 (65) 65
城市建设 (65) 65
市场价格 (65) 65
出让 (62) 62
市场分析 (62) 62
市场配置 (62) 62
成交量 (62) 62
资源配置 (62) 62
中国房地产 (60) 60
国家土地管理局 (60) 60
土地管理法 (60) 60
耕地保护 (60) 60
农村经济 (59) 59
土地经营 (59) 59
房地产投资 (59) 59
农村土地市场 (58) 58
改革 (57) 57
住宅市场 (56) 56
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


南京农业大学学报:社会科学版, ISSN 1671-7465, 2017, Volume 17, Issue 3, pp. 103 - 111
Journal Article
产业经济评论, ISSN 2095-7572, 2017, Issue 5, pp. 73 - 90
Journal Article
by 李东伟 and 李杰
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 18, pp. 61 - 62
Journal Article
上海财经大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1009-0150, 2017, Volume 19, Issue 3, pp. 81 - 94
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2018, Issue 3, pp. 55 - 57
Journal Article
by 苏艳
住宅与房地产:综合版, ISSN 1006-6012, 2016, Issue 12, pp. 13 - 15
Journal Article
中国国土资源经济, ISSN 1672-6995, 2016, Volume 29, Issue 4, pp. 22 - 25
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 2, pp. 176 - 178
Journal Article
by 周旻
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2017, Issue 4X, pp. 8 - 9
Journal Article
城市开发, ISSN 1002-3062, 2014, Issue 1, pp. 35 - 35
Journal Article
经济与管理评论, ISSN 2095-3410, 2015, Volume 31, Issue 5, pp. 42 - 47
Journal Article
城市开发, ISSN 1002-3062, 2012, Issue 7, pp. 26 - 27
Journal Article
城市开发, ISSN 1002-3062, 2012, Issue 7, pp. 33 - 33
Journal Article
福建轻纺, ISSN 1007-550X, 2017, Issue 6, p. 26
Journal Article
江苏师范大学学报(自然科学版), ISSN 2095-4298, 2017, Volume 35, Issue 3, pp. 10 - 17
Journal Article
河北工程大学学报:社会科学版, ISSN 1673-9477, 2015, Volume 32, Issue 2, pp. 9 - 12
Journal Article
金融经济:上半月, ISSN 1007-0753, 2015, Issue 12, pp. 51 - 52
Journal Article
三峡大学学报:人文社会科学版, ISSN 1672-6219, 2016, Volume 38, Issue 1, pp. 57 - 59
Journal Article
城市开发, ISSN 1002-3062, 2016, Issue 5, pp. 56 - 58
Journal Article
上海国土资源, ISSN 2095-1329, 2016, Volume 37, Issue 2, pp. 37 - 41
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.