UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
垃圾筒 (263) 263
给你 (30) 30
告诉我 (25) 25
就这样 (24) 24
对我说 (19) 19
不知道 (17) 17
摇摇头 (14) 14
一只手 (12) 12
在路上 (12) 12
她说 (12) 12
我不知道 (12) 12
活着 (10) 10
回过头 (9) 9
子里 (8) 8
就是你 (8) 8
十块钱 (7) 7
一本 (6) 6
令人 (6) 6
我自己 (6) 6
校门口 (6) 6
一杯水 (5) 5
可真 (5) 5
往前走 (5) 5
我爱你 (5) 5
扫地机 (5) 5
次见 (5) 5
水瓶 (5) 5
爬起来 (5) 5
相信自己 (5) 5
讲卫生 (5) 5
事业有成 (4) 4
厨房用品 (4) 4
堆雪人 (4) 4
声地 (4) 4
太远 (4) 4
家庭教育 (4) 4
小区门口 (4) 4
想不起 (4) 4
月光下 (4) 4
洗衣服 (4) 4
活下去 (4) 4
生活理念 (4) 4
第三天 (4) 4
这一天 (4) 4
这个世界 (4) 4
香蕉皮 (4) 4
一个女孩子 (3) 3
一杯酒 (3) 3
七八 (3) 3
买东西 (3) 3
二时 (3) 3
京巴 (3) 3
人说 (3) 3
会说话 (3) 3
体育老师 (3) 3
你怎么知道 (3) 3
你我 (3) 3
你说我 (3) 3
你那 (3) 3
使人 (3) 3
全国连锁 (3) 3
养成教育 (3) 3
凭什么 (3) 3
别人家 (3) 3
在乡下 (3) 3
天后 (3) 3
天来 (3) 3
天都 (3) 3
如水 (3) 3
屁股坐 (3) 3
我们俩 (3) 3
我爱 (3) 3
我的大学 (3) 3
抱抱 (3) 3
斜槽 (3) 3
汽车用品 (3) 3
生活垃圾 (3) 3
登山者 (3) 3
纯白 (3) 3
花园里 (3) 3
花花草草 (3) 3
行为规范 (3) 3
跑出去 (3) 3
辗转难眠 (3) 3
连锁机构 (3) 3
邻居们 (3) 3
黑眼圈 (3) 3
一封信 (2) 2
一把伞 (2) 2
一杯茶 (2) 2
一片狼藉 (2) 2
一遍遍 (2) 2
七十岁 (2) 2
三四 (2) 2
上跳 (2) 2
世界纪录 (2) 2
中都 (2) 2
从一 (2) 2
伊利诺大学 (2) 2
伙伴们 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 李玲
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 9, pp. 19 - 19
Journal Article
食品与生活, ISSN 1004-5473, 2017, Issue 1, pp. 70 - 71
Journal Article
by 何花
语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 7, pp. 153 - 154
Journal Article
by 高蕊
山东教育:幼教版, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 4, pp. 4 - 6
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 5, p. 43
Journal Article
Journal Article
Journal Article
海燕, ISSN 0438-3818, 2017, Issue 2, pp. 50 - 55
Journal Article
未来教育家, ISSN 2095-4514, 2017, Issue 4, pp. 44 - 46
Journal Article
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2016, Issue 6, pp. 58 - 58
Journal Article
Journal Article
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2015, Issue 13, pp. 10 - 11
Journal Article
Journal Article
中学政治教学参考:中旬, ISSN 1002-2147, 2015, Issue 8, pp. 66 - 69
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 7, pp. 133 - 134
Journal Article
Journal Article
安徽教育, ISSN 1005-6149, 2014, Issue 2, pp. 47 - 47
Journal Article
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2013, Issue 3X, pp. 31 - 31
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.