UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
基层人行 (331) 331
金融机构 (92) 92
基层人民银行 (91) 91
金融监管 (84) 84
人民银行 (65) 65
中央银行 (62) 62
专业银行 (35) 35
商业银行 (35) 35
基层央行 (31) 31
基层行 (30) 30
监管工作 (25) 25
金融体制改革 (25) 25
地方政府 (24) 24
职能转换 (21) 21
货币政策 (19) 19
中国人民银行法 (18) 18
转换职能 (16) 16
国有商业银行 (14) 14
思想政治工作 (13) 13
稽核监督 (13) 13
县级人民银行 (11) 11
基层中央银行 (11) 11
监管人员 (11) 11
金融业 (11) 11
以人为本 (10) 10
监管职能 (10) 10
监管部门 (10) 10
会计工作 (9) 9
稽核工作 (9) 9
金融法规 (9) 9
中国人民银行 (8) 8
县级人行 (8) 8
社会主义市场经济 (8) 8
金融改革 (8) 8
金融稳定 (8) 8
金融系统 (8) 8
内部管理 (7) 7
反洗钱工作 (7) 7
地方经济发展 (7) 7
金融业务 (7) 7
领导干部 (7) 7
风险防范 (7) 7
中国 (6) 6
人民银行系统 (6) 6
人民银行职能 (6) 6
会计核算 (6) 6
分支机构 (6) 6
央行 (6) 6
安全保卫工作 (6) 6
干部职工 (6) 6
监管队伍 (6) 6
稽核人员 (6) 6
调研工作 (6) 6
金融电子化 (6) 6
金融秩序 (6) 6
非现场监管 (6) 6
人民银行县支行 (5) 5
会计人员 (5) 5
基层商业银行 (5) 5
监管人员素质 (5) 5
监管手段 (5) 5
精神文明建设 (5) 5
职能转变 (5) 5
货币发行工作 (5) 5
金融服务 (5) 5
金融监管体系 (5) 5
金融风险 (5) 5
难点 (5) 5
非银行金融机构 (5) 5
人民银行法 (4) 4
会计管理 (4) 4
再贴现业务 (4) 4
农业银行 (4) 4
农村信用社 (4) 4
创新 (4) 4
基层银行 (4) 4
建议 (4) 4
征信管理 (4) 4
思想政治教育 (4) 4
抑制通货膨胀 (4) 4
指标体系 (4) 4
支行 (4) 4
有效途径 (4) 4
监管制度 (4) 4
监管效果 (4) 4
监管方式 (4) 4
监管目标 (4) 4
监管项目 (4) 4
社会主义市场经济体制 (4) 4
稽核监管 (4) 4
管理制度 (4) 4
经济金融 (4) 4
职能 (4) 4
职能作用 (4) 4
规范化 (4) 4
财政性 (4) 4
金融宏观调控 (4) 4
金融监督管理 (4) 4
金融监管职能 (4) 4
金融稽核 (4) 4
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 吴松
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2017, Issue 3, pp. 186 - 187
Journal Article
西部金融, ISSN 1674-0017, 2010, Issue 11, pp. 75 - 76
Journal Article
by 徐彦
现代商业, ISSN 1673-5889, 2011, Issue 18, pp. 16 - 16
Journal Article
by 王波
时代金融, ISSN 1672-8661, 2011, Issue 1X, pp. 221 - 221
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2011, Issue 5, pp. 52 - 52
Journal Article
金融科技时代, ISSN 2095-0799, 2017, Volume 25, Issue 10, pp. 69 - 71
Journal Article
by 饶聆
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2011, Issue 4, pp. 132 - 132
Journal Article
科学与财富, ISSN 1671-2226, 2015, Volume 7, Issue 33, pp. 131 - 132
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2010, Issue 5, pp. 48 - 49
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2010, Issue 9, pp. 45 - 46
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2010, Issue 9, pp. 71 - 72
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2009, Issue 4, pp. 80 - 80
Journal Article
中国政府采购, ISSN 1671-0665, 2009, Issue 4, pp. 52 - 53
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2009, Issue 3, pp. 43 - 43
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2009, Issue 26, pp. 87 - 87
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2011, Issue 4, pp. 70 - 71
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2009, Issue 2, pp. 37 - 37
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2009, Issue 26, pp. 262 - 262
Journal Article
Journal Article
北方金融, ISSN 2095-8501, 2015, Issue 5, pp. 95 - 96
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.