UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
基层央行 (2215) 2215
人民银行 (304) 304
基层人民银行 (133) 133
中国人民银行 (109) 109
中央银行 (99) 99
金融机构 (97) 97
货币政策 (74) 74
金融监管 (59) 59
金融稳定 (57) 57
信息化建设 (54) 54
内部审计 (52) 52
科技工作 (52) 52
金融服务 (52) 52
思考 (50) 50
思想政治工作 (47) 47
文化建设 (44) 44
内部控制 (43) 43
实践 (42) 42
业务系统 (41) 41
科学发展观 (41) 41
基层人行 (37) 37
对策 (36) 36
会计核算 (35) 35
央行 (35) 35
商业银行 (32) 32
建议 (31) 31
中国人民银行法 (30) 30
中心支行 (29) 29
金融电子化 (29) 29
履职 (27) 27
应用 (27) 27
管理工作 (27) 27
职能 (27) 27
风险防范 (26) 26
信息系统 (25) 25
数据集中 (25) 25
金融体制改革 (25) 25
金融风险 (25) 25
信息安全 (24) 24
内审工作 (24) 24
金融业 (24) 24
以人为本 (23) 23
农村信用社 (23) 23
履职能力 (23) 23
绩效审计 (23) 23
金融改革 (23) 23
问题 (23) 23
风险管理 (23) 23
反洗钱工作 (22) 22
基层中央银行 (22) 22
管理 (22) 22
领导干部 (22) 22
中国 (21) 21
会计风险 (21) 21
内控制度 (21) 21
履行职责 (21) 21
监管工作 (21) 21
职责 (21) 21
人民银行职能 (20) 20
内部管理 (20) 20
地方经济发展 (20) 20
党风廉政建设 (19) 19
制度建设 (19) 19
反腐倡廉 (19) 19
廉政文化建设 (19) 19
支付系统 (19) 19
科技管理 (19) 19
内审 (18) 18
内部审计工作 (18) 18
央行基层行 (18) 18
宏观调控 (18) 18
现状 (18) 18
经济金融 (18) 18
资金风险 (18) 18
金融 (18) 18
防范 (18) 18
基层行 (17) 17
对策建议 (17) 17
工作效率 (17) 17
科技人员 (17) 17
资源整合 (17) 17
业务工作 (16) 16
会计工作 (16) 16
内审部门 (16) 16
内控管理 (16) 16
审计工作 (16) 16
干部职工 (16) 16
会计部门 (15) 15
信息技术 (15) 15
创新 (15) 15
反洗钱 (15) 15
小额支付系统 (15) 15
支付结算 (15) 15
新时期 (15) 15
纪检监察部门 (15) 15
经济发展 (15) 15
职能调整 (15) 15
职能转换 (15) 15
风险评估 (15) 15
业务 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 吴仲 and 孙枫 and 罗波 and 张旭
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 16, p. 244
Journal Article
by 肖琰
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 9, pp. 207 - 208
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 26, p. 104
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 30, p. 85
Journal Article
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2017, Issue 1, pp. 1 - 8
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2017, Issue 1, pp. 197 - 198
Journal Article
西部金融, ISSN 1674-0017, 2015, Issue 1, pp. 90 - 91 95
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 35, p. 98
Journal Article
软件导刊, ISSN 1672-7800, 2015, Volume 14, Issue 2, pp. 18 - 20
Journal Article
by 贺谦
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 18, p. 205
Journal Article
by 汪震
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2018, Issue 3, pp. 190 - 192
Journal Article
西部金融, ISSN 1674-0017, 2016, Issue 4, pp. 77 - 81
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2016, Issue 3, pp. 154 - 156
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2016, Issue 7, pp. 159 - 160
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 30, p. 106
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 22, p. 139
Journal Article
by 杨倩
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 41, pp. 343 - 344
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2014, Issue 12, pp. 185 - 186
Journal Article
by 康峰
西部金融, ISSN 1674-0017, 2014, Issue 1, pp. 88 - 90
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2017, Issue 2, pp. 186 - 187
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.