UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
多元化 (2439) 2439
多元化教学 (708) 708
多元化评价 (400) 400
教学模式 (365) 365
教学方法 (321) 321
课堂教学 (268) 268
教学改革 (241) 241
多元化教学模式 (230) 230
教学 (213) 213
教学评价 (194) 194
学生 (169) 169
语文教学 (162) 162
初中语文 (150) 150
教学质量 (146) 146
多元化教学方法 (123) 123
多元化发展 (119) 119
教学效果 (117) 117
实践教学 (113) 113
应用 (101) 101
教学方式 (91) 91
教学过程 (89) 89
英语教学 (88) 88
学习过程 (86) 86
素质教育 (80) 80
新课程改革 (77) 77
小学 (76) 76
教学活动 (76) 76
教师 (73) 73
教学内容 (69) 69
教学策略 (67) 67
初中 (66) 66
初中语文教学 (65) 65
阅读教学 (64) 64
教学实践 (63) 63
教学手段 (62) 62
高校 (62) 62
小学数学 (58) 58
文化多元化 (58) 58
教学多元化 (57) 57
体育教学 (56) 56
评价体系 (56) 56
声乐教学 (54) 54
数学教学 (54) 54
评价 (54) 54
多元化模式 (52) 52
实验教学 (52) 52
小学语文 (52) 52
高中 (52) 52
多元智能理论 (51) 51
教学目标 (49) 49
美术教学 (49) 49
自主学习 (49) 49
信息技术 (48) 48
新课程 (48) 48
大学英语 (47) 47
创新 (46) 46
课程改革 (46) 46
多元化教学法 (45) 45
多元评价 (45) 45
实践 (45) 45
作文教学 (43) 43
培养 (43) 43
学习兴趣 (43) 43
课程标准 (39) 39
评价主体 (38) 38
多样化 (37) 37
小学语文教学 (37) 37
引导学生 (37) 37
音乐教学 (37) 37
教学理念 (36) 36
高职 (36) 36
高职院校 (36) 36
多元化考核 (35) 35
改革 (35) 35
课堂 (35) 35
个性化 (34) 34
人才培养 (34) 34
教学研究 (34) 34
语文 (34) 34
课堂教学评价 (34) 34
中学 (32) 32
学习态度 (32) 32
教学情境 (32) 32
教学工作 (31) 31
新课程标准 (31) 31
评价方式 (31) 31
多元化评价体系 (30) 30
多媒体 (30) 30
创新能力 (29) 29
大学英语教学 (29) 29
学习方式 (29) 29
学习能力 (29) 29
目标多元化 (29) 29
初中英语 (28) 28
多媒体技术 (28) 28
初中数学 (27) 27
多元化能力 (27) 27
新课改 (27) 27
经济全球化 (27) 27
综合素质 (27) 27
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国医药导报, ISSN 1673-7210, 2014, Issue 32, pp. 134 - 138
Journal Article
by 刘蔚
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2018, Volume 10, Issue 10, pp. 21 - 23
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 2, pp. 91 - 91
Journal Article
by 张慧
高考, ISSN 1673-6265, 2017, Issue 27, pp. 293 - 293
Journal Article
by 谷山
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 2, p. 196
Journal Article
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 12, pp. 28 - 29
Journal Article
才智, ISSN 1673-0208, 2017, Issue 11, pp. 160 - 162
Journal Article
by 赵磊
北方音乐, ISSN 1002-767X, 2017, Volume 37, Issue 20, pp. 183 - 183
Journal Article
by 谷山
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 2, pp. 196 - 196
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 10, p. 145
Journal Article
by 田然
Neimenggu jiaoyu, ISSN 1008-1216, 2018, Issue 1, pp. 67 - 68
Journal Article
高校生物學教學研究, ISSN 2095-1574, 04/2019, Volume 9, Issue 2, pp. 019 - 023
Journal Article
新课程:中学, ISSN 1673-2162, 2016, Issue 6, pp. 174 - 174
Journal Article
科教导刊, ISSN 1674-6813, 2016, Issue 6, pp. 85 - 86
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 4X, p. 55
Journal Article
快乐阅读, ISSN 1672-8203, 2016, Issue 6, p. 12
Journal Article
明日风尚, ISSN 1673-8365, 2016, Issue 8, p. 188
Journal Article
by 刘钰
都市家教:下半月, ISSN 1673-0410, 2016, Issue 11, pp. 34 - 35
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 5, pp. 80 - 80
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 8, p. 294
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.