UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
多元智能理论 (2993) 2993
多元智能 (1778) 1778
应用 (186) 186
英语教学 (164) 164
学生 (147) 147
课堂教学 (142) 142
加德纳 (133) 133
素质教育 (127) 127
语言智能 (127) 127
教学 (126) 126
教学模式 (124) 124
教学策略 (121) 121
心理学家 (114) 114
教学改革 (106) 106
教学方法 (96) 96
课程改革 (96) 96
大学英语 (90) 90
教学设计 (86) 86
因材施教 (84) 84
语文教学 (80) 80
启示 (79) 79
身体运动智能 (75) 75
多元评价 (73) 73
学习过程 (73) 73
美国哈佛大学 (72) 72
信息技术 (65) 65
教育改革 (65) 65
教学评价 (64) 64
培养 (62) 62
大学英语教学 (62) 62
评价 (61) 61
多元化 (60) 60
小学 (60) 60
音乐智能 (60) 60
自主学习 (59) 59
个体差异 (56) 56
幼儿 (54) 54
幼儿教育 (53) 53
建构主义 (52) 52
职业教育 (50) 50
教师 (47) 47
教育理念 (47) 47
人际关系智能 (46) 46
评价体系 (45) 45
全面发展 (44) 44
数理逻辑智能 (44) 44
空间智能 (44) 44
个性化教学 (43) 43
学生评价 (43) 43
数学教学 (43) 43
教学实践 (42) 42
策略 (42) 42
自然观察智能 (42) 42
视觉空间智能 (41) 41
高职英语 (41) 41
教学效果 (40) 40
多元智力理论 (39) 39
教学活动 (39) 39
高中 (39) 39
中学 (38) 38
小学英语 (38) 38
差异教学 (38) 38
教学观 (38) 38
智能 (38) 38
高职 (38) 38
优势智能 (37) 37
教育 (37) 37
音乐教育 (37) 37
高职院校 (37) 37
霍华德 (36) 36
教学内容 (35) 35
英语 (35) 35
高中英语 (35) 35
幼儿园 (34) 34
建构主义理论 (34) 34
教学过程 (34) 34
数学逻辑智能 (34) 34
实践 (33) 33
阅读教学 (33) 33
初中英语 (32) 32
智能结构 (32) 32
大学教授 (31) 31
整合 (31) 31
霍华德·加德纳 (31) 31
新课程改革 (30) 30
高职英语教学 (30) 30
小学生 (29) 29
智能发展 (29) 29
高校 (29) 29
个性化 (28) 28
基础教育 (28) 28
学生观 (28) 28
语文 (28) 28
课程设计 (28) 28
个性发展 (27) 27
体育教学 (27) 27
学习活动 (27) 27
小学英语教学 (26) 26
作业设计 (25) 25
学习方式 (25) 25
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 原雪
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 8, pp. 91 - 91
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2018, Issue 3, pp. 127 - 130
Journal Article
报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 162 - 163
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2016, Issue 13, pp. 37 - 39
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 43, pp. 177 - 178
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2016, Issue 13, pp. 37 - 39
Journal Article
by 李雅
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 6, pp. 71 - 72
Journal Article
中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2017, Issue 11, pp. 28 - 30
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 35, pp. 192 - 193
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 34, pp. 213 - 214
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 11, pp. 74 - 74
Journal Article
by 史欣
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 195 - 195
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 19, pp. 132 - 132
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 17, pp. 74 - 74
Journal Article
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2017, Issue 22, pp. 28 - 33
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 1, pp. 379 - 380
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 16, pp. 134 - 135
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 18, pp. 74 - 75
Journal Article
江苏教育研究:实践(B版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 9, pp. 31 - 33
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 20, pp. 170 - 170
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.