UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
多媒体技术 (20686) 20686
信息技术 (4529) 4529
多媒体 (3464) 3464
应用 (3328) 3328
多媒体教学 (3250) 3250
课堂教学 (2990) 2990
现代教育技术 (2270) 2270
多媒体课件 (2007) 2007
教学效果 (1523) 1523
语文教学 (1417) 1417
教学手段 (1410) 1410
多媒体辅助教学 (1238) 1238
现代信息技术 (1189) 1189
数学教学 (1068) 1068
网络技术 (1045) 1045
教学模式 (982) 982
多媒体信息技术 (974) 974
学习兴趣 (965) 965
教学 (937) 937
计算机技术 (937) 937
英语教学 (917) 917
教学方法 (852) 852
教学改革 (808) 808
学生 (803) 803
教学内容 (752) 752
教学过程 (748) 748
计算机辅助教学 (731) 731
教学质量 (696) 696
多媒体计算机 (648) 648
优化 (639) 639
小学 (613) 613
计算机多媒体技术 (606) 606
初中 (581) 581
整合 (566) 566
教育技术 (490) 490
教学情境 (483) 483
课堂教学效率 (473) 473
数学课堂教学 (472) 472
学习过程 (471) 471
教学方式 (468) 468
计算机 (459) 459
体育教学 (449) 449
利用 (448) 448
物理教学 (444) 444
优势 (443) 443
教学活动 (436) 436
教师 (422) 422
素质教育 (418) 418
多媒体网络技术 (410) 410
信息时代 (406) 406
传统教学 (396) 396
学习方式 (395) 395
教学效率 (392) 392
小学语文教学 (384) 384
新课程改革 (379) 379
科学技术 (367) 367
教学媒体 (366) 366
辅助教学 (365) 365
教育教学 (359) 359
高中 (350) 350
教学实践 (349) 349
运用 (349) 349
语文课堂教学 (343) 343
自主学习 (342) 342
数学课堂 (341) 341
多媒体手段 (339) 339
巧用 (331) 331
小学数学 (330) 330
传统教学手段 (324) 324
多媒体教学手段 (323) 323
课堂 (314) 314
现代化教学手段 (308) 308
小学数学教学 (303) 303
小学语文 (303) 303
课堂气氛 (298) 298
课件 (289) 289
化学教学 (286) 286
教育改革 (275) 275
教育领域 (275) 275
教育现代化 (274) 274
音乐教学 (272) 272
语文课堂 (268) 268
多媒体教学技术 (261) 261
多媒体设备 (261) 261
多媒体教室 (258) 258
实验教学 (256) 256
中学 (252) 252
技术应用 (251) 251
教学环境 (251) 251
美术教学 (248) 248
作用 (247) 247
教学整合 (246) 246
传统教学模式 (241) 241
网络 (237) 237
课程整合 (235) 235
高校 (235) 235
历史教学 (233) 233
误区 (233) 233
学习效率 (226) 226
学习活动 (225) 225
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 6, pp. 122 - 123
Journal Article
信息系统工程, ISSN 1001-2362, 2016, Issue 1, pp. 25 - 26
Journal Article
by 刘莉
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 16, pp. 115 - 115
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 10, p. 128
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 34, pp. 28 - 29
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 4, pp. 152 - 152
Journal Article
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2017, Volume 3, Issue 15, pp. 23 - 24
Journal Article
by 王芳
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Issue 2, pp. 151 - 152
Journal Article
by 王芳
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 2, pp. 151 - 152
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 10, pp. 128 - 128
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 13, pp. 198 - 198
Journal Article
by 卫勇
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 19, pp. 255 - 255
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 2, pp. 161 - 162
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 6, pp. 130 - 131
Journal Article
by 李敏
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2018, Issue 1, pp. 167 - 167
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 3, pp. 125 - 126
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 24, pp. 170 - 171
Journal Article
by 史莹
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 11, pp. 165 - 165
Journal Article
by 周徐
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 23, pp. 116 - 117
Journal Article
by 穆桐
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 28, pp. 201 - 202
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.