UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
娱乐新闻 (457) 457
娱乐化 (286) 286
新闻娱乐化 (280) 280
新闻 (154) 154
新闻报道 (108) 108
娱乐 (103) 103
电视新闻 (96) 96
体育新闻 (92) 92
娱乐圈 (83) 83
娱乐节目 (73) 73
电视节目 (57) 57
娱乐化倾向 (56) 56
媒体 (53) 53
泛娱乐化 (53) 53
新闻节目 (47) 47
受众 (42) 42
新闻价值 (38) 38
社会新闻 (37) 37
中国 (36) 36
报纸 (35) 35
新闻媒体 (35) 35
民生新闻 (33) 33
娱乐至死 (30) 30
娱乐化现象 (29) 29
新闻发布会 (29) 29
低俗化 (28) 28
对策 (27) 27
负面新闻 (26) 26
新闻类节目 (25) 25
娱乐报道 (24) 24
成因 (23) 23
新闻传播 (23) 23
明星 (23) 23
电视媒体 (23) 23
都市报 (23) 23
广电总局 (22) 22
新闻联播 (22) 22
电视台 (22) 22
影响 (21) 21
新闻标题 (21) 21
记者 (21) 21
软新闻 (21) 21
娱乐功能 (20) 20
新闻出版 (20) 20
大众传媒 (19) 19
女明星 (18) 18
娱乐元素 (18) 18
市场经济 (18) 18
新闻资讯 (18) 18
新闻集团 (18) 18
电视 (18) 18
电视剧 (18) 18
主持人 (17) 17
文化新闻 (17) 17
新闻类 (17) 17
中央电视台 (16) 16
休闲娱乐 (16) 16
大众文化 (16) 16
娱乐明星 (16) 16
娱乐频道 (16) 16
文化娱乐 (16) 16
电视新闻娱乐化 (16) 16
综合频道 (16) 16
美国 (16) 16
舆论导向 (16) 16
体育新闻报道 (15) 15
娱乐新闻报道 (15) 15
娱乐类节目 (15) 15
电视娱乐 (15) 15
电视新闻节目 (15) 15
综艺节目 (15) 15
人文关怀 (14) 14
报道方式 (14) 14
新闻传媒 (14) 14
传媒 (13) 13
受众需求 (13) 13
娱乐版 (13) 13
新闻工作者 (13) 13
时政新闻 (13) 13
热点新闻 (13) 13
社会责任 (13) 13
网络新闻 (13) 13
节目管理 (13) 13
价值取向 (12) 12
传播 (12) 12
原因 (12) 12
受众心理 (12) 12
娱乐文化 (12) 12
媒介 (12) 12
媒体责任 (12) 12
新闻媒介 (12) 12
消费主义 (12) 12
电视娱乐节目 (12) 12
网络媒体 (12) 12
中国电视 (11) 11
假新闻 (11) 11
八卦新闻 (11) 11
公信力 (11) 11
国际新闻 (11) 11
娱乐类 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2017, Volume 8, Issue 12, pp. 166 - 167
Journal Article
东南传播, ISSN 1672-9579, 2017, Issue 8, pp. 14 - 15
Journal Article
东南传播, ISSN 1672-9579, 2016, Issue 6, pp. 141 - 143
Journal Article
中国战略新兴产业, ISSN 2095-6657, 2016, Issue 8, pp. 61 - 61
Journal Article
by 李枫
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2014, Issue 6, pp. 119 - 119
Journal Article
新闻知识, ISSN 1003-3629, 2017, Issue 10, pp. 45 - 47
Journal Article
by 周洁
中国报业, ISSN 1671-0029, 2017, Issue 15, pp. 76 - 77
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 7, pp. 102 - 102
Journal Article
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2015, Volume 34, Issue 9, pp. 190 - 193
Journal Article
by 王丹
东南传播, ISSN 1672-9579, 2012, Issue 12, pp. 93 - 95
Journal Article
东南传播, ISSN 1672-9579, 2010, Issue 5, pp. 77 - 79
Journal Article
中学物理教学参考, ISSN 1002-218X, 2015, Issue 8, pp. 9 - 10
Journal Article
by 王蔚
新闻知识, ISSN 1003-3629, 2011, Issue 1, pp. 97 - 99
Journal Article
by 张菁
新闻知识, ISSN 1003-3629, 2011, Issue 11, pp. 110 - 111
Journal Article
文化与传播, ISSN 2095-459X, 2014, Volume 3, Issue 3, pp. 70 - 74
Journal Article
新闻知识, ISSN 1003-3629, 2014, Issue 10, pp. 31 - 33
Journal Article
电影, ISSN 1671-2528, 2016, Issue 4, pp. 36 - 37
Journal Article
蚌埠学院学报, ISSN 2095-297X, 2012, Volume 1, Issue 3, pp. 85 - 87
Journal Article
思想政治课教学, ISSN 1002-588X, 2016, Issue 4, pp. 46 - 47
Journal Article
by 刘威
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2011, Issue 2, pp. 209 - 210
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.